Screening voor TAVI-procedure door klinisch geriater

Geriatrie

De TAVI-procedure houdt in dat er via de lies een nieuwe een nieuwe hartklep wordt geïmplanteerd en wordt uitgevoerd bij een vernauwing van één van de hartkleppen. Voorafgaand aan de procedure wordt een screening uitgevoerd om te onderzoeken hoe kwetsbaar de patiënt is, oftewel hoe groot de risico’s van de ingreep zijn. Dit onderzoek wordt afgenomen door een klinisch geriater en bestaat onder andere uit vragen over de thuissituatie en mentaal functioneren, een lichamelijk onderzoek en een geheugentest. Meer informatie leest u in de folder.

Deel deze pagina