Patiënten verlaten ziekenhuis eerder door samenwerking in innovatieve app

Met innovatief gebruik van een bestaande app kunnen patiënten het ziekenhuis eerder verlaten om thuis te herstellen met passende thuiszorg. In een unieke samenwerking tussen ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties in Zuidoost Brabant is gezocht naar een oplossing om thuiszorg voor patiënten sneller en efficiënter in te zetten. De oplossing is gevonden in één systeem waarin de vraag naar zorg en hun gezamenlijke zorgaanbod samenkomt: een beveiligde berichten app.

Match vraag en aanbod

Het ziekenhuis stelt in de app de vraag voor thuiszorg voor een patiënt. Daarvoor heeft het ziekenhuis twee tijdsblokken, in de ochtend en in de middag. Na elk tijdsblok kunnen de deelnemende thuiszorgorganisaties binnen 2 uur aangeven of zij plaats hebben. Vervolgens kiest het ziekenhuis de meest passende thuiszorgorganisatie voor de patiënt.

Zorgprofessionals kunnen door deze nieuwe werkwijze hun aandacht richten op de cliënten en op een rustig tijdstip nieuwe zorgaanvragen beoordelen. De app levert niet alleen tijdwinst op, maar zorgt ook voor de best passende thuiszorg, bijvoorbeeld op basis van de voorkeur van de patiënt.

Innovatie verlicht druk op zorg

ZuidZorg is namens thuiszorgaanbieders de kartrekker om vanuit het regioprogramma ‘Precies’ samen met SGE, het Catharina Ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum en Sint Anna zorggroep de handen ineen te slaan om efficiënter samen te werken. Dit werd nogmaals duidelijk tijdens de eerste coronagolf om – waar mogelijk – de druk op de ziekenhuisbedden zo snel mogelijk te verlagen. Met de appgroepen wordt niet alleen eerder een plaats bij een thuiszorgorganisatie gevonden, maar wordt ook de administratieve druk verlicht. Met behulp van de bestaande gratis en beveiligde Siilo App is deze efficiëntere manier van samenwerken in vier gemeenten getest. Uit deze pilot bleek dat 83% van de in totaal 59 aanvragen voor thuiszorg nog dezelfde dag ingevuld konden worden.

“In deze tijd van de coronapandemie moeten we als zorgorganisaties nog meer op zoek naar innovatieve oplossingen om de druk in de ziekenhuizen te verlagen en tegelijk de druk op thuiszorg eerlijk te verdelen. Het gebruik van een beveiligde app is een mooi voorbeeld van digitale samenwerking tussen verschillende zorgorganisaties. Zo kan de patiënt thuis met passende zorg herstellen en hoeft hij niet langer dan nodig in het ziekenhuis te verblijven”, zegt Mary van Gils, strategisch adviseur ZuidZorg.

De ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties die hebben meegedaan aan de pilot zijn zo enthousiast over het succes, dat de werkwijze nog voor de zomer over heel Zuidoost Brabant zal worden uitgerold.

© 2021 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden