24-uurs pH meting (zuurgraadmeting) (Folder)

Kindergeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

24-uurs pH meting (zuurgraadmeting) (Folder)

24-uurs pH meting (zuurgraadmeting)De behandelend arts van uw kind heeft voorgesteld om bij uw kind een 24-uurs pH meting te laten doen. Bij dit onderzoek kan men de zuurgraad in de slokdarm meten. Het onderzoek wordt verricht door een verpleegkundige van de kinderafdeling. In deze brochure vindt u meer informatie over de 24-uurs pH meting. Het is goed u te realiseren dat voor uw kind de situatie anders kan zijn dan hier beschreven.

Overleg in ieder geval tijdig met de kinderafdeling als:

  • u om dringende redenen, de afspraak van uw kind niet kunt nakomen;
  • uw kind nog herstellende is van een kinderziekte zoals waterpokken, mazelen, bof of rode hond;
  • uw kind in contact is geweest met een (ander kind met een) kinderziekte zoals waterpokken, mazelen, bof of rode hond;
  • uw kind in de ochtend van het onderzoek ziek is of koorts heeft;
  • uw kind of u de afgelopen drie maanden zijn opgenomen of behandeld in een Nederlands of buitenlands ziekenhuis;
  • uw kind en/of u woonachtig of werkzaam zijn op een bedrijf waar men in contact komt met levende varkens en/of met levende kalveren.

Wat is een 24-uurs pH meting?

Een 24-uurs pH meting is een onderzoek waarbij gedurende 24 uur met behulp van een dunne katheter en een kleine draagbare recorder de zuurgraad in de slokdarm wordt gemeten. Zo kan worden vastgesteld of en hoeveel zure maaginhoud vanuit de maag naar de slokdarm terugstroomt (reflux).

Deze informatie is voor de arts van belang om een goede behandeling in te kunnen stellen.

Voorbereiding thuis

Om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat uw kind, minimaal vier uur van tevoren nuchter is. Vanaf drie dagen voor het onderzoek mag uw kind geen zuurremmende medicatie meer gebruiken. Als uw kind één of meerdere van deze medicijnen gebruikt, raden wij u aan dit altijd met de behandelend arts te bespreken! De maagzuurremmende eigenschappen van deze medicijnen veroorzaken namelijk een foutieve uitslag van het onderzoek.

Als u (mogelijk) zwanger bent en bij uw kind wilt blijven tijdens de röntgenopname, meldt dit dan van tevoren aan de verpleegkundige die de katheter inbrengt. Röntgenstraling kan schadelijk zijn voor uw ongeboren kind.

Het onderzoek

Op de dag van het onderzoek melden u en uw kind zich op de afgesproken tijd op de verpleegafdeling Kindergeneeskunde (13-west). Het kan ook zijn dat uw kind al is opgenomen op de kinderafdeling. In dat geval zal de verpleegkundige rond de afgesproken tijd u benaderen. Op de afdeling licht de verpleegkundige u in over de te volgen procedure. Als uw kind oud genoeg is zal hem worden uitgelegd hoe het inbrengen van de katheter verloopt. Dit wordt mede gedaan door de pedagogisch medewerkers op de kinderafdeling. U krijgt uitleg over het onderzoek, de dagboekagenda en de draagbare recorder. Vervolgens brengt de verpleegkundige bij uw kind een dunne katheter via de neus in de slokdarm. Het inbrengen van de katheter duurt, afhankelijk van de reactie van uw kind, niet langer dan ongeveer 10 minuten. De meeste kinderen ervaren het inbrengen van de katheter als onaangenaam maar niet pijnlijk. Na het inbrengen van de katheter ervaart uw kind geen pijn van de katheter. Deze blijft wel voelbaar bij het slikken.

Nadat de katheter is ingebracht wordt op de afdeling Röntgen/Radiologie door middel van een röntgenfoto bepaald of de katheter op de goede positie in de slokdarm is gebracht. Als de katheter op de juiste plaats zit wordt deze met een pleister op de neus en de wang vastgeplakt. De verpleegkundige van de kinderafdeling sluit vervolgens de recorder aan om de pH meting te starten. Alle gegevens die de katheter nu doorkrijgt worden gedurende 24 uur geregistreerd. Het is belangrijk dat u de recorder met uw kind meedraagt of dat uw kind dit zelf doet.

Bij dit onderzoek is het van belang dat u uw kind zijn gewone dagelijkse bezigheden laat verrichten. Uw kind mag geen fruit, vruchtendranken, limonade, karnemelk, yoghurt of andere zure dranken gebruiken. Ook mogen de genuttigde dranken niet rechtstreeks uit de koelkast komen, deze zijn te koud! Beide kunnen een foutieve uitslag veroorzaken.

U krijgt van de verpleegkundige van de kinderafdeling een dagboekagenda mee naar huis waarop u gedurende het onderzoek gegevens noteert over het tijdstip van eten, drinken, slapen, pijnklachten en dergelijke. Deze dagboekagenda brengt u de volgende dag mee terug als de katheter wordt verwijderd.

De verpleegkundige maakt met u een afspraak om de katheter de volgende dag te verwijderen. (Als uw kind blijft opgenomen hoeft u hiervoor geen afspraak te maken).

Het totale onderzoek neemt ongeveer 24 uur in beslag.

Na het onderzoek

De volgende dag wordt u met uw kind op het afgesproken tijdstip op de kinderafdeling verwacht. De verpleegkundige van de kinderafdeling verwijdert de katheter waarna het onderzoek klaar is en u met uw kind naar huis mag. (Als uw kind is opgenomen bespreekt de behandelend arts het verdere beleid met u). Uw kind behoort na het verwijderen van de katheter geen klachten te hebben van het onderzoek.

De uitslag

De gegevens die door de draagbare recorder gedurende 24 uur zijn geregistreerd moeten in de computer worden verwerkt en vervolgens door een arts worden beoordeeld. De uitslag van het onderzoek krijgt uw kind tijdens het volgende  polikliniekbezoek bij de behandelend arts. Ook kan het zijn dat u dit telefonisch van de behandelend arts doorkrijgt. U maakt in dat geval een afspraak voor een telefonisch consult .


Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel deze gerust aan de behandelend arts van uw kind of aan de verpleegkundige van de verpleegafdeling Kindergeneeskunde, via telefoonnummer:
040 – 239 82 00.

 
 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden