Abcesdrainage/Drainwissel (Folder)

Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Abcesdrainage/Drainwissel (Folder)

U krijgt binnenkort een ingreep om abcesvocht uit uw lichaam te verwijderen. Dit gebeurt met het plaatsen van een drain. In deze folder vindt u informatie over de behandeling.

Wat is een abcesdrainage?

Een abcesdrainage is een ingreep waarbij een drain (slangetje) in een abces (geïnfecteerde vochtophoping) wordt gebracht om het abcesvocht uit het lichaam te verwijderen en eventueel de abcesholte te spoelen. Er zijn verschillende oorzaken voor het ontstaan van een abces in het lichaam. Voor de exacte plaatsbepaling van het abces maakt de radioloog gebruik van echografie of een CT-scan.

Aandachtspunten

  • Voor vrouwen: röntgenonderzoek kan beter niet worden gedaan als (de kans bestaat dat) u zwanger bent. Bij twijfel moet het onderzoek worden gedaan binnen tien dagen na de eerste dag van de menstruatie. Verander zo nodig uw afspraak. Tevens mag na contrasttoediening 24 uur lang geen borstvoeding gegeven worden.
  • Contrastvloeistof: in de contrastvloeistof zit een jodiumverbinding. Jodiumhoudende stoffen kunnen een allergische reactie veroorzaken bij mensen, die overgevoelig zijn voor deze stoffen. Dit kan tot een onaangename reactie leiden. Daarom is het belangrijk te weten of u hier overgevoelig voor bent. Als dat zo is, moet u dit bespreken met uw behandelend specialist. Wilt u het ook voor het onderzoek zeggen tegen de laborant(e) of radioloog?
  • Bloedverdunners: wanneer u bloedverdunnende middelen gebruikt (bijvoorbeeld marcoumar of sintrom) kan het zijn dat u tijdelijk moet stoppen met deze middelen. Meld het uw arts indien u deze middelen gebruikt.

Voorbereiding

U verblijft momenteel op een verpleegafdeling. Op de dag van het onderzoek krijgt u een licht ontbijt. Als de behandeling ’s middags wordt uitgevoerd, krijgt u ook een lichte lunch. Hierna mag u niets meer eten of drinken.

Verloop van het onderzoek

  • Abcesdrainage: als eerste wordt met behulp van echografie/CT-beelden gekeken hoe het abces eruit ziet en waar het beste kan worden geprikt. Daarna wordt de huid gedesinfecteerd (schoongemaakt met alcohol) en wordt u met steriele doeken toegedekt. De radioloog geeft u eerst een prik voor de plaatselijke verdoving. Hierna wordt op geleide van het echobeeld/CT-beeld het abces aangeprikt. Het is belangrijk dat u zo stil en rustig mogelijk blijft liggen. Het kan zijn dat de radioloog u vraagt uw adem in te houden. De prikopening wordt nu iets opgerekt, zodat het slangetje naar binnen kan worden geschoven. Dit laatste kan gebeuren met behulp van röntgendoorlichting. Wanneer het slangetje op de juiste plaats ligt, wordt deze afgeplakt met een pleister. Vervolgens wordt aan het slangetje een opvangzakje aangesloten om het abcesvocht op te vangen. In sommige gevallen wordt op de afdeling nog een zoutoplossing door de drain gespoeld.
  • Drain wisselen: bij het wisselen van de drain wordt gebruik gemaakt van de huidige insteekopening. Er wordt dus niet opnieuw geprikt. Als u op de röntgenkamer bent, wordt de pleister verwijderd en de huid en drain gedesinfecteerd (schoongemaakt). De laborant zal u met steriele doeken toedekken. Onder röntgendoorlichting zal de radioloog contrastvloeistof in de drain spuiten om te kijken of deze nog op de goede plaats zit. Door de drain zal daarna een dunne draad in het abces gelegd worden. De drain kan dan verwijderd worden, de draad blijft achter. Over deze draad kan nu de nieuwe drain op de juiste plek geschoven worden. Dit kan gevoelig zijn. Hierna wordt de draad weer verwijderd. Opnieuw wordt met contrastvloeistof de positie van de drain gecontroleerd. Als de drain op de juiste plaats zit, kan de drain worden afgeplakt en aangesloten worden op het opvangzakje.

Na het onderzoek

Als u weer op de afdeling terug bent mag u, in overleg met de zaalarts, weer normaal eten en drinken. Bedrust is niet noodzakelijk. Met het slangetje kunt u normaal bewegen. Uw behandelende arts zal bepalen wanneer het slangetje er weer uit mag.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Radiologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Radiologie
040 – 239 85 65

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden