Afdeling Kortverblijf en dagverpleging (Folder)

Kortverblijf & Dagverpleging
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Afdeling Kortverblijf en dagverpleging (Folder)

Binnenkort wordt u opgenomen op de afdeling Kortverblijf & Dagverpleging. Deze folder bevat specifieke informatie over uw opname op deze afdeling. De informatie is bedoeld als aanvulling op de folder ‘Informatie over uw opname’ van het Catharina Ziekenhuis. Het is belangrijk dat u beide folders vóór uw opname leest.

Wat moet u van tevoren regelen

Bij een kortdurende opname is het goed om een aantal zaken van tevoren te regelen:

 • Zorg ervoor dat u het nuchterbeleid opvolgt. Dit beleid staat duidelijk beschreven in de folder ‘Anesthesie‘.
 • Zorg ervoor dat u het medicatie beleid opvolgt van de anesthesist. Dit gaat over medicijnen zoals de bloedverdunners en bloedsuikerverlagende medicatie.
 • Neem de medicijnen die u thuis gebruikt mee bij uw opname. Neem ook de originele verpakking mee.
 • Als u hulp nodig heeft als u straks weer thuis bent, regel deze hulp dan voordat u naar het ziekenhuis komt. De verpleegkundige bespreekt met u of dit voor u nodig is tijdens uw intakegesprek. 
 • Controleer in de folder over de ingreep welke voorbereidingen er nodig zijn.
 • Verwijder al uw sieraden en piercings.
 • Neem zo weinig mogelijk bagage mee voor uw opname. Als u na de operatie krukken nodig heeft, laat deze dan door het bezoek na de operatie pas meenemen. 
 • Laat waardevolle bezittingen (zoals geld, andere waardepapieren, sieraden en laptop) thuis. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van persoonlijke bezittingen. We beschikken niet over kluisjes.
 • Als u de dag na de ingreep in de ochtend naar huis mag, dan is dit waarschijnlijk rond 10.00 uur. Dit gebeurt nadat u de arts heeft gezien en deze hiervoor akkoord heeft gegeven.
 • Zorg voor vervoer op de dag dat u weer naar huis mag.

Uw opname

Neem zo weinig mogelijk bagage mee voor uw opname. In de folder ‘Informatie over uw opname’ vindt u ook een lijst met spullen die u mee moet nemen. Deze lijst is voor patiënten die langer in het ziekenhuis blijven. Omdat u een kortdurende opname heeft, hoeft u alleen de volgende dingen mee te nemen:

 • Een toilettas/nachtkleding (niet nodig bij een dagopname);
 • Uw medicatie in de originele verpakking;
 • Recente medicatielijst van uw apotheker (niet ouder dan 2 dagen);
 • Paspoort of identiteitsbewijs;
 • Naam en telefoonnummer van uw contactpersoon;
 • Makkelijk zittende kleding;
 • Goede, stevige schoenen (indien nodig schoenlepel);
 • Laat loophulpmiddelen (krukken, rollator etc.) door uw bezoek mee nemen na de operatie.

Gang van zaken tijdens uw opname

Wij informeren u telefonisch, per brief of op de polikliniek over de opnamedatum, opnametijd en afdeling waar u zich kunt melden voor uw opname.

Pre-operatieve opname unit

Op het afgesproken moment mag u zich melden bij de afdeling. U mag plaatsnemen in de wachtruimte tot de verpleegkundige u komt halen. De pre-operatieve opname unit is een aparte opname afdeling waar patiënten van verschillende specialismen worden opgenomen en voorbereid worden voor de operatie. Na de operatie komt u niet terug op dezelfde kamer. Afhankelijk van het onderzoek of behandeling die u krijgt, komt u op een ander gedeelte van de afdeling Kortverblijf en Dagverpleging, verpleegafdeling Orthopedie, verpleegafdeling Chirurgie of verpleegafdeling Chirurgische oncologie te liggen. Omdat op de opname-afdeling patiënten van verschillende specialismen worden geholpen, is het mogelijk dat niet iedereen op volgorde van binnenkomst geholpen wordt. Door deze planning kunnen wij zoveel mogelijk patiënten helpen.

Opnamegesprek

De verpleegkundige heeft met u een opnamegesprek. Als u wilt kan uw partner of begeleider hierbij aanwezig zijn. De verpleegkundige stelt een aantal vragen en neemt het verloop van de opname met u door. Daarna neemt u afscheid van uw partner of begeleider.

Het onderzoek/behandeling

Na het opnamegesprek wordt u voorbereid op uw onderzoek/behandeling. U krijgt van de verpleegkundige een operatiejasje. Uw kleding bewaren we in een afgesloten kledingbox. Deze kledingbox brengen we naar de afdeling waar u na de operatie naartoe gaat.
De verpleegkundige krijgt bericht van de operatie- of behandelkamer wanneer u mag komen, dit kan soms even duren. De verpleegkundige brengt u in een bed naar de operatie- of behandelkamer. 

Na het onderzoek of behandeling

Na het onderzoek/behandeling komt u op de uitslaapkamer (recovery) te liggen. Hier komt u rustig bij van het onderzoek/behandeling. Als het kan, brengt de verpleegkundige u naar de verpleegafdeling. Als u daar gearriveerd bent, mag u uw contactpersoon bellen. Lukt dit nog niet zelf, dan belt de verpleegkundige voor u.

Kortverblijf en Dagverpleging

Niet voor alle ingrepen is een lange opname nodig. Als u voor een korte opname komt, kan het zijn dat u na het onderzoek of behandeling op de afdeling Kortverblijf en Dagverpleging komt. Op de afdeling Kortverblijf en Dagverpleging worden patiënten van verschillende specialismen opgenomen. Dat betekent dat bij u op de kamer patiënten voor andere onderzoeken en behandelingen kunnen liggen. Er lopen daarom ook meerdere artsen op verschillende tijden visite. Dit kan voor u drukte en onrust tot gevolg hebben. Omdat we willen proberen onze patiënten zoveel mogelijk rust en privacy te geven, is bezoek op deze afdeling niet mogelijk. Uw contactpersoon wordt tijdig geïnformeerd wanneer u opgehaald kunt worden.

Ontslag

Voordat u naar huis gaat vindt een ontslaggesprek plaats met de verpleegkundige. Tijdens het gesprek geeft de verpleegkundige u op alle belangrijke vragen mondeling en schriftelijk een antwoord op maat. Zo wordt op een heldere manier duidelijk wat onder meer de leefregels zijn na een operatie, of autorijden is toegestaan, welke medicijnen u moet gebruiken en wat eventuele bijwerkingen van de behandeling kunnen zijn. Tijdens het gesprek met de specialist en/of anesthesist op de polikliniek zijn deze onderwerpen mogelijk ook al besproken. Als u hier nog vragen over heeft, kunt u deze aan de verpleegkundige stellen.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel deze dan gerust aan uw behandelend specialist, verpleegkundige of huisarts.
Bij dringende vragen of problemen vóór uw behandeling kunt u contact opnemen met de desbetreffende polikliniek.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Kortverblijf & Dagverpleging
040 – 239 87 77

De contactgegevens van de andere poliklinieken kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/contact


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden