Afdeling Kortverblijf en dagverpleging, (Folder)

Kortverblijf & dagverpleging
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Afdeling Kortverblijf en dagverpleging, (Folder)

Binnenkort wordt u opgenomen op de afdeling Kortverblijf & dagverpleging. Deze folder bevat specifieke informatie over uw opname op deze afdeling. De informatie is bedoeld als aanvulling op de folder ‘Informatie over uw opname’ van het Catharina Ziekenhuis. Het is belangrijk dat u beide folders vóór uw opname leest.

Wat moet u van tevoren regelen

Bij een kortdurende opname is het goed om een aantal zaken van tevoren te regelen:

  • Zorg ervoor dat u het nuchterbeleid opvolgt. Dit beleid staat duidelijk beschreven in de folder ‘Anesthesie’.
  • Controleer in de folder over de ingreep welke voorbereidingen er nodig zijn.
  • Neem de medicijnen die u thuis gebruikt mee bij uw opname. Neem ook de originele verpakking mee.
  • Verwijder al uw sieraden en piercings.
  • Mocht u na de ingreep ’s morgens naar huis mogen, dan is dit waarschijnlijk rond 10.00 uur. Dit gebeurt nadat u de arts heeft gezien en deze hiervoor akkoord heeft gegeven.
  • Zorg voor vervoer op de dag dat u weer naar huis mag.
  • Laat eventuele krukken voor na de operatie door uw bezoek meenemen.
  • Het is verstandig om vóór uw opname in het ziekenhuis hulp te regelen voor als u straks weer thuis bent (natuurlijk alleen als dat nodig is). Dit bespreekt de verpleegkundige met u tijdens uw intakegesprek.
  • Zorg ervoor dat u zo min mogelijk bagage meeneemt tijdens uw opname.
  • Wij adviseren u dringend waardevolle bezittingen (zoals geld, andere waardepapieren, sieraden en laptop) thuis te laten. Het ziekenhuis kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor vermissing, beschadiging of diefstal van persoonlijke bezittingen. We beschikken niet over kluisjes.

Uw opname

U wordt opgenomen op de pre-operatieve opname unit. Dit is een aparte afdeling waar patiënten van verschillende specialismen worden opgenomen en voorbereid voor de operatie. Hierdoor is het mogelijk dat niet iedereen op volgorde van binnenkomst naar de operatiekamer wordt gebracht. Na de ingreep gaat u naar een andere verpleegafdeling. Door deze planning kunnen wij zoveel mogelijk patiënten helpen. De verpleegkundige zal tijdens het intakegesprek aangeven welke afdeling dit zal zijn. Uw kleding wordt voor u bewaard in een afgesloten kledingbox die naar de afdeling wordt gebracht waar u na de operatie terechtkomt. Op deze afdeling worden dagelijks veel mensen opgenomen en er gaan ook veel mensen weer naar huis.

Komt u voor de OK-dagbehandeling? Dan komt u op een afdeling terecht waar meerdere patiënten bijkomen van een behandeling of kleine operatie. De bezoekmogelijkheden zijn op deze afdeling zeer beperkt vanwege de privacy en rust op de afdeling voor de andere patiënten. Uw contactpersoon wordt tijdig geïnformeerd wanneer u opgehaald kunt worden.

De specialist heeft u al uitleg gegeven over de operatie en/of het onderzoek waarvoor u wordt opgenomen. Waarschijnlijk heeft u al een gesprek gehad op de polikliniek Pre-operatieve screening en anesthesie. Tijdens dit gesprek is aan bod gekomen wat de voorbereidingen zijn op uw operatie en/of het onderzoek en wat de nazorg inhoudt. Als dit niet het geval is, dan gebeurt dit alsnog tijdens uw opname.

Gang van zaken tijdens uw opname

Op de afdeling Kortverblijf & dagverpleging worden patiënten van verschillende specialismen opgenomen. Dat betekent dat bij u op de kamer patiënten voor andere ingrepen en onderzoeken kunnen liggen. Er lopen daarom ook meerdere artsen op verschillende tijden visite. Dit kan voor u drukte en onrust tot gevolg hebben.

Het is verstandig om tijdens uw opname te bedenken wat u moet weten als u naar huis gaat en deze vragen te noteren. Weet u bijvoorbeeld of u bepaalde activiteiten nog niet mag doen, of er veranderingen zijn in het gebruik van medicijnen (als u die heeft) en wie u kunt bereiken bij problemen? U kunt dit bespreken met de verpleegkundige tijdens het ontslaggesprek.

De verpleegkundige zal met u bespreken welke pijnstilling u thuis mag gaan gebruiken en zo nodig krijgt u hier een recept van. U krijgt uitleg over de werking en eventuele bijwerkingen van deze pijnstillers. Mochten er toch nog vragen zijn over uw medicijngebruik, dan kunt u dit bespreken met de verpleegkundige en/of arts.

Voorkoming van infecties: wat kunt u zelf doen?

Handhygiëne is de belangrijkste en meest gemakkelijke manier om griep en vele andere ziektes te voorkomen. 80% van alle besmettelijke ziekten wordt via de handen verspreid. Dit is de reden dat zorgmedewerkers hun handen desinfecteren tijdens hun werkzaamheden. U en uw bezoek kunnen hieraan ook een bijdrage leveren door uw handen regelmatig te wassen of te desinfecteren. Hiermee beschermt u zichzelf, uw medepatiënten, bezoekers en zorgverleners. Voor desinfectie hangen op alle afdelingen alcoholpompen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel deze dan gerust aan uw behandelend chirurg, verpleegkundige of huisarts.
Bij dringende vragen of problemen vóór uw behandeling kunt u contact opnemen met de desbetreffende polikliniek.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Kortverblijf & dagverpleging
040 – 239 87 77

Spoedeisende Hulp (SEH)
040 – 239 96 00

© 2022 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden