Ajmaline provocatietest (Folder)

Cardiologie Catharina Hart- en Vaatcentrum
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Ajmaline provocatietest (Folder)

Bij u is onlangs een afwijkend hartfilmpje, ook wel elektrocardiogram (ECG) genoemd, gevonden. U heeft een wegraking of hartstilstand gehad, of iemand uit uw familie is plotseling zonder duidelijke reden op jonge leeftijd overleden. Dit kan betekenen dat u lijdt aan het zogenoemde ‘Brugada syndroom’. Dit is een erfelijke aandoening waarbij de elektrische activiteit van het hart verstoord kan raken. Hierbij is er een verhoogd risico op ernstige hartritmestoornissen, die soms zelfs kunnen leiden tot plotselinge hartdood. Om vast te kunnen stellen of u aan het Brugada syndroom lijdt, is onderzoek nodig. De medische term voor dit onderzoek is ajmaline provocatietest. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rondom dit onderzoek. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan hier is beschreven.

Wat is een Ajmaline provacatietest?

Bij een Ajmaline provacatietest wordt via een infuus de stof ajmaline toegediend. HIerdoor kan men nagaan of zich specifieke afwijkingen op het hartfilmpje (ECG) voordoen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd verpleegkundige in aanwezigheid van een cardioloog. De cardioloog kan aan de hand van het hartfilmpje (ECG) vaststellen of u het Brugada syndroom heeft.

Voorbereiding

Voor een goed verloop van het onderzoek, is het volgende belangrijk:

  • Vanaf 24.00 uur, de avond voor uw opname, mag u niets meer eten, drinken of roken.
  • Gebruikt u medicijnen? Neem deze dan thuis in op de gebruikelijke manier. Als u hierbij moet drinken, mag u een slokje water nemen, niet méér.
  • Neem uw medicijnen (liefst in de originele verpakking) mee op de dag van uw opname.
  • Zorg dat u precies weet hoeveel u weegt (zonder kleding en schoenen). De hoeveelheid ajmaline die u krijgt, wordt berekend aan de hand van uw gewicht. Het is belangrijk dat wij uw juiste gewicht weten.
  • Hebt u suikerziekte en gebruikt u hiervoor medicijnen? Geef dit dan door aan uw cardioloog en de verpleegkundige bij de opname. Gebruikt u hiervoor tabletten? Dan mag u deze pas ná de behandeling innemen, zodra u weer mag eten.
    Spuit u insuline, dan mag u vóór de behandeling maar de halve dosis spuiten van uw normale ochtenddosering. Afhankelijk van uw bloedsuikers mag u de andere helft van de insuline ná de behandeling spuiten, zodra u weer mag eten. De verpleegkundige op de afdeling legt u dit verder uit.
  • Na het onderzoek kunt u gewoon deelnemen aan het verkeer.

Uw opname

Voor dit onderzoek wordt u opgenomen op de Hartbewaking. Op de afgesproken dag meldt u zich met uw begeleider om 09.30 uur op deze afdeling. Een verpleegkundige ontvangt u en begeleidt u naar uw kamer. Eventuele vragen kunt u aan de verpleegkundige stellen.

Het onderzoek

Een verpleegkundige brengt een aantal plakkers aan op uw borst. Hiervoor is het nodig dat u uw bovenlichaam ontkleedt. Op de plakkers worden draden bevestigd, waarmee u wordt aangesloten op de hartritmemonitor, een apparaat dat uw hartritme registreert. Daarnaast krijgt u een infuusnaald in uw arm. Hierdoor geeft de cardioloog u iedere minuut de hoeveelheid ajmaline die hoort bij uw gewicht. Tot slot krijgt u een bloeddrukband om uw arm, die elke twee minuten automatisch uw bloeddruk meet. Terwijl de ajmaline inloopt, wordt elke twee minuten een hartfilmpje (ECG) gemaakt en wordt uw bloeddruk gemeten. Dit duurt ongeveer tien minuten. Tijdens het onderzoek ligt u op een bed. Het is belangrijk dat u tijdens het maken van de hartfilmpjes stil ligt. Zo ontstaat het juiste beeld van uw hartritme.

Mogelijke risico’s en bijwerkingen

Ajmaline kan de volgende bijwerkingen veroorzaken: hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, braken, dubbel/vaag zien, trillingen, tintelingen en het warm krijgen. Doordat ajmaline binnen enkele minuten is uitgewerkt, verdwijnen deze klachten ook weer snel.

Tijdens het inlopen van het medicijn (ajmaline) is er een heel kleine kans dat er ritmestoornissen optreden, waarvoor direct medisch ingrijpen noodzakelijk is. Apparatuur en medicijnen om deze ritmestoornissen te behandelen zijn altijd aanwezig. Daarom zijn er tijdens het onderzoek een gespecialiseerd verpleegkundige en een cardioloog aanwezig. Als deze ritmestoornissen op onze afdeling optreden loopt u geen enkel risico.

Als het onderzoek zelf klaar is, blijft u nog minimaal een uur aangesloten op de hartmonitor. De cardioloog en de verpleegkundige kunnen zo goed bekijken of op het hartfilmpje afwijkingen te zien zijn die duiden op het Brugada syndroom.

Na het onderzoek

Als het hartfilmpje geen veranderingen laat zien, mag u in overleg met de arts naar huis. U mag weer alles doen wat u gewend bent.

Wanneer zich wel hartritmestoornissen hebben voorgedaan of bepaalde veranderingen op het hartfilmpje te zien zijn, is het mogelijk dat de cardioloog u wil opnemen ter observatie.

De uitslag

De gegevens van het onderzoek worden zorgvuldig bekeken. U hebt een afspraak gekregen voor het bespreken van de uitslag op de polikliniek Cardiologie. Mocht dit niet het geval zijn, dan maken wij deze afspraak alsnog voor u.

Wanneer neemt u direct contact op?

Bij klachten die zich thuis na ontslag voordoen, kunt u telefonisch contact opnemen met de Spoedeisende Hulp (SEH) of de Hartbewaking (CCU).

Verhinderd

Kunt u niet naar uw afspraak komen? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de polikliniek Cardiologie. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan telefonisch contact op met de Hartbewaking of met uw behandelend cardioloog (via de polikliniek Cardiologie).

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Cardiologie
040 – 239 70 00

Hartbewaking (CCU)
040 – 239 57 43

Spoedeisende Hulp (SEH)
040 – 239 96 00

Routenummer(s) en overige informatie vindt u op
www.catharinaziekenhuis.nl/hartenvaatcentrum


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden