Allergie huidtest (Folder)

Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Allergie huidtest (Folder)

In overleg met uw KNO-arts krijgt u een allergie huidtest op de polikliniek KNO. Een allergie huidtest toont aan of uw lichaam allergisch reageert op bepaalde stoffen. Inademing van deze stoffen kan klachten veroorzaken in de luchtwegen zoals benauwdheid, een wisselend verstopte neus met jeuk, niezen of jeukende rode ogen.

Een allergie huidtest wordt gedaan door een speciaal hiervoor opgeleide doktersassistente.

Voorbereiding

Houdt u rekening met het volgende:

  • Als u zwanger bent, kan er geen allergie huidtest worden afgenomen.
  • U hoeft voor het onderzoek niet nuchter te zijn. U kunt van tevoren dus gewoon eten en drinken.
  • Alle medicijnen die u gebruikt voor allergische klachten van de neus, de longen of de huid mag u vanaf drie dagen vóór de allergietest niet meer gebruiken. Let wel: met medicijnen tegen allergische klachten worden ook de middelen bedoeld die u bij de apotheek of drogist zonder recept gekocht heeft!
  • Als het stoppen van bepaalde medicijnen tot teveel klachten leidt, kunt u hierover tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek KNO.
  • Smeer uw onderarmen niet in met bodylotion.

Het onderzoek

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich aan de balie van de polikliniek KNO. De doktersassistente haalt u op uit de wachtkamer en brengt u naar de onderzoekskamer. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Tijdens de huidtest zit u in een stoel. De assistente brengt meerdere druppels met verschillende soorten allergeenextract aan op uw onderarm. Deze druppels worden door middel van een klein prikje in contact gebracht met het huidweefsel. Daarna dept de assistente het allergeenextract van de huid. Na het aanbrengen van de druppels wacht u 15 tot 20 minuten in de wachtkamer. Daarna bekijkt de assistente of er een allergische reactie is opgetreden. De reactie is te meten in de vorm van roodheid en verdikking van de huid. Er is dan een allergie voor die stof.

Uitslag van het onderzoek

De gegevens van het onderzoek gaan naar uw KNO-arts. De arts beoordeelt in welke mate uw klachten worden beïnvloed door contact met de geteste stoffen.

U krijgt een afspraak om met de KNO-arts de resultaten te bespreken.

Risico’s, complicaties en nazorg

Meestal zijn er aan dit onderzoek geen risico’s verbonden en treden er geen complicaties op. Er is geen speciale nazorg nodig. De roodheid en zwelling kan een beetje jeuken. Probeer niet te krabben, want dan blijft het jeuken. Na ongeveer een uur is de jeuk verdwenen. Bij sommige stoffen is de reactie de volgende dag nog zichtbaar. Een enkele keer treedt – na 6 uur – een late reactie op. Deze uit zich in een niet scherp afgegrensde rode zwelling, die meestal iets dieper in de huid is gelegen dan de reactie direct na de test.

Bij hevige zwelling en/of benauwdheid belt u:

  • Overdag (van 08.00 tot 17.00 uur) naar de polikliniek KNO.
  • ’s Avonds en ’s nachts naar de Spoedeisende Hulp.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek KNO.

De doktersassistente vertelt u tijdens het onderzoek steeds wat er gaat gebeuren. U kunt aan haar al uw vragen stellen. Bij het bespreken van het resultaat van het onderzoek met uw KNO-arts kunt u ook nog vragen stellen.

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Meldt u dit dan zo snel mogelijk aan het secretariaat KNO. Als u dit doet, kan er nog een andere wachtende patiënt worden ingepland.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek KNO
040 – 239 71 30

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek KNO kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/keel-neus-en-oorheelkunde


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden