Angiografie en PTA van de shunt (Folder)

Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Angiografie en PTA van de shunt (Folder)

U ondergaat binnenkort een bloedvatenonderzoek (angiografie) van de shunt. In deze folder vindt u informatie over dit onderzoek.

Wat is een angiografie?

Een angiografie is een röntgenonderzoek waarbij de bloedvaten zichtbaar worden gemaakt met behulp van contrastvloeistof. Met een angiografie wordt bij u onderzocht of er in de shunt misschien een afwijking zit, zoals een vernauwing.

Wat is een Percutane angioplastiek (PTA) van de shunt?

Meestal zal de radioloog direct een behandeling starten. Dit gebeurt vooral wanneer er een vernauwing in de shunt wordt gezien die problemen oplevert. De bedoeling van de behandeling is de vernauwing, die in de dialyseshunt zit, op te heffen. Met behulp van een ballonkatheter wordt de vernauwing opgerekt. Dit wordt ook wel dotteren genoemd.

Aandachtspunten

  • Voor vrouwen: röntgenonderzoek kan beter niet worden gedaan als (de kans bestaat dat) u zwanger bent. Bij twijfel moet het onderzoek worden gedaan binnen tien dagen na de eerste dag van de menstruatie. Verander zo nodig uw afspraak. Tevens mag na contrasttoediening 24 uur lang geen borstvoeding gegeven worden.
  • Contrastvloeistof: in de contrastvloeistof zit een jodiumverbinding. Jodiumhoudende stoffen kunnen een allergische reactie veroorzaken bij mensen die overgevoelig zijn voor deze stoffen. Daarom is het belangrijk te weten of u hier overgevoelig voor bent. Als dat zo is, moet u dit bespreken met uw behandelend specialist. Wilt u het ook voor het onderzoek zeggen tegen de laborant(e) of radioloog?
  • Bloedverdunners: wanneer u bloedverdunnende middelen gebruikt (bijvoorbeeld Marcoumar of Sintrom) kan het zijn dat u tijdelijk moet stoppen met deze middelen. Meld het uw arts als u deze middelen gebruikt.
  • Diabetus mellitus patiënt: als u daarvoor Metformine of Glucophage gebruikt kan het zijn dat u tijdelijk moet stoppen met deze middelen. Meld het uw arts als u deze middelen gebruikt.
  • Slechte nierfunctie: als u onder behandeling bent bij een specialist wegens slecht functioneren van uw nieren is het belangrijk dat u dit meldt aan uw arts. Het kan zijn dat u hierdoor een dagopname moet krijgen.

Voorbereiding

Waar meldt u zich?

Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij de afdeling Radiologie. Daarna neemt u plaats in de wachtkamer.

Aanmelden voor uw afspraak

Hoe u zich kunt aanmelden voor uw afspraak, vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/aanmelden. Het is belangrijk dat u altijd een geldig legitimatiebewijs meeneemt, deze heeft u nodig om zich aan te melden.

  • Poliklinisch: Als u wordt opgenomen voor het onderzoek verzoeken wij u om direct naar de afdeling te gaan waar u wordt opgenomen. U wordt dan van daaruit opgeroepen voor het onderzoek.
  • Klinisch (dagopname): de arts op de polikliniek heeft u verteld dat u voor deze behandeling wordt opgenomen. Meestal is dit voor één dag. Op de dag van het onderzoek mag u een licht ontbijt nemen. Als de behandeling ’s middags wordt gedaan, krijgt u ook een lichte lunch. U mag normaal drinken, afhankelijk van uw vochtbeperkend dieet.

U dient er rekening mee te houden dat u na afloop van de behandeling niet zelf naar huis mag rijden. Het is belangrijk om vervoer te regelen.

Verloop van het onderzoek

Als u op de röntgenkamer bent, zal de laborant uw arm desinfecteren (reinigen met alcohol) en u toedekken met steriele doeken. Dit is om infectie te voorkomen. Daarna krijgt u een plaatselijke verdoving en wordt de shunt aangeprikt. Tijdens het gehele onderzoek houdt u een dun buisje (sheath, 2 mm) in de arm waardoor de radioloog toegang heeft tot het bloedvat. Hierna wordt de contrastvloeistof ingespoten. Deze vloeistof geeft een warm gevoel in de arm. Dat verdwijnt binnen enkele minuten. Tijdens het inspuiten van de vloeistof worden er foto’s gemaakt. Voor het slagen van het onderzoek is het belangrijk dat u heel stil blijft liggen. Na het maken van de foto’s worden ze direct bekeken op een monitor. Het kan zijn dat er aanvullende foto’s moeten worden gemaakt, waarbij opnieuw contrastvloeistof wordt ingespoten.

Als er een PTA wordt verricht, wordt er een ballonkatheter door het tijdelijke slangetje in de shunt geschoven richting de vernauwing. De ballon wordt op de juiste plaats opgeblazen. Soms gaat dit gepaard met pijn. De radioloog vindt het zeer belangrijk dat u goed aangeeft als u iets van het opblazen merkt. Het kan zijn dat er aanvullend nog een andere ballonkatheter gebruikt wordt. Dit wordt tijdens het onderzoek besloten aan de hand van de röntgenfoto’s.

Na het onderzoek

Als het onderzoek klaar is, wordt het slangetje verwijderd en het gaatje wordt dichtgedrukt. U krijgt een zwachtel om de arm, om extra druk te geven op het gaatje. Hierna bent u klaar op de afdeling Radiologie en mag u gaan. De zwachtel mag u na ongeveer vier uur verwijderen.

Als u opgenomen bent wordt u weer teruggebracht naar de afdeling.

Mogelijke complicaties

De diverse onderzoeken, waarbij katheters in de bloedvaten worden gebracht, verlopen meestal zonder problemen. Soms treden er bijverschijnselen op, zoals bloeduitstortingen op de plaats waar het slangetje werd ingebracht of een overgevoeligheidsreactie op de contrastvloeistof. Daarnaast treden zeer zelden complicaties op, bijvoorbeeld stolselvorming, die kunnen leiden tot afsluiting van een bloedvat. Het team dat het onderzoek uitvoert, is echter gespecialiseerd in het voorkómen en het behandelen van dergelijke problemen. De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de geringe kans op dergelijke problemen goed af tegen de voordelen van de belangrijke behandeling die de percutane angioplastiek is.

Mocht er onverhoopt thuis een complicatie voordoen, belt u dan tussen 08.30 en 17.00 uur naar de afdeling Radiologie. U wordt dan doorverbonden met de interventie radiologie.

Als er zich een complicatie na 17.00 uur of in het weekend voordoet belt u dan naar het algemene telefoonnummer van het Catharina Ziekenhuis. U wordt dan doorverbonden met de dienstdoende radioloog.

Verhinderd of te laat

Als u verhinderd bent en de afspraak wilt verzetten, belt u dan ruim van tevoren op (tenminste twee dagen voor het onderzoek). Bent u later op de dag van het onderzoek? Meld dit dan ook. De medewerkers van de afdeling Radiologie zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur.

Spoedprocedures

Op de afdeling Radiologie worden geregeld spoedprocedures aangemeld. Deze moeten dan direct uitgevoerd worden. Hierdoor kunt u niet altijd direct worden geholpen. In sommige gevallen kunnen we niet anders dan uw behandeling te verplaatsen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Radiologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Radiologie
040 – 239 85 65

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden