Angiografie (Folder)

Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Angiografie (Folder)

U ondergaat binnenkort een bloedvatenonderzoek: een angiografie. In deze folder vindt u informatie over dit onderzoek.

Wat is een angiografie?

De bedoeling van een bloedvatonderzoek is om aan te tonen of er ergens in uw bloedvaten een afwijking zit, zoals een vernauwing of afsluiting. Een angiografie is een röntgenonderzoek, waarbij de bloedvaten zichtbaar worden gemaakt met contrastvloeistof.

Aandachtspunten

 • Voor vrouwen: het is beter om geen röntgenonderzoek uit te voeren als (de kans bestaat dat) u zwanger bent. Bij twijfel moet het onderzoek worden gedaan binnen tien dagen na de eerste dag van de menstruatie. Verander zo nodig uw afspraak. Ook mag u na contrasttoediening 24 uur lang geen borstvoeding geven.
 • Contrastvloeistof: in de contrastvloeistof zit een jodiumverbinding. Jodiumhoudende stoffen kunnen een allergische reactie veroorzaken bij mensen die overgevoelig zijn voor deze stoffen. Dit kan tot een onaangename reactie leiden. Daarom is het belangrijk te weten of u hier overgevoelig voor bent. Als dat zo is, moet u dit bespreken met uw behandelend specialist. Wilt u het ook voor het onderzoek zeggen tegen de laborant(e) of radioloog?
 • Bloedverdunners: wanneer u bloedverdunnende middelen gebruikt (bijvoorbeeld marcoumar of sintrom), kan het zijn dat u tijdelijk moet stoppen met deze middelen. Meld het uw arts als u deze middelen gebruikt. Soms is het nodig om één uur voor het onderzoek de dikte van uw bloed te bepalen.
 • Diabetus mellitus patiënt: als u Metformine of Glucophage gebruikt, kan het zijn dat u tijdelijk moet stoppen met deze middelen. Meld het uw arts als u deze middelen gebruikt.
 • Slechte nierfunctie: als u onder behandeling bent bij een specialist omdat uw nieren slecht functioneren, is het belangrijk dat u dit meldt aan uw arts.

Voorbereiding

De arts op de polikliniek heeft u verteld dat u voor deze behandeling wordt opgenomen. Meestal is dit voor één of twee dagen. Op de dag van het onderzoek krijgt u een licht ontbijt. Als de behandeling ’s middags wordt uitgevoerd, krijgt u ook een lichte lunch. U mag daarna niet meer eten en drinken.

U dient er rekening mee te houden dat u na afloop van het onderzoek niet zelf naar huis kunt rijden. Het is belangrijk om vervoer te regelen.

Verloop van het onderzoek

Om het onderzoek uit te kunnen voeren, moet er een bloedvat aangeprikt worden. Dit gebeurt meestal in de lies. Als u op de röntgenkamer bent, zal de laborant uw lies desinfecteren (reinigen met alcohol) en u daarna toedekken met een steriele doek. Dit is om infectie te voorkomen. De radioloog geeft u eerst een prik in de liesstreek voor de plaatselijke verdoving. Daarna zal de radioloog in de ader/slagader van uw lies prikken om er een dun slangetje (sheath, 2 mm) in te schuiven. Daarna wordt het slangetje onder röntgendoorlichting op de juiste plaats geschoven. Hierna wordt de contrastvloeistof ingespoten. Deze vloeistof geeft een warm gevoel op verschillende plaatsen in uw lichaam. Ook kunt u tijdelijk een vieze smaak in uw mond krijgen. Dit alles verdwijnt binnen enkele minuten. Tijdens het inspuiten van de vloeistof worden foto’s gemaakt. Het is belangrijk voor het slagen van het onderzoek dat u heel stil blijft liggen. Soms vragen wij u uw adem in te houden. De laborant zal dit aan u uitleggen. Na het maken van de foto’s worden deze direct bekeken op een monitor. Soms zijn aanvullende foto’s nodig, waarbij opnieuw contrastvloeistof wordt ingespoten. Ook kan het voorkomen dat de andere liesslagader wordt aangeprikt. Wanneer het onderzoek klaar is, wordt het slangetje uit uw bloedvat gehaald. Daarna wordt het gaatje ongeveer 10 minuten dichtgedrukt. In sommige gevallen wordt er ook wel een soort ‘hechting’ aan de binnenkant van het bloedvat geplaatst. Hierdoor hoeft het gaatje niet meer met de hand te worden dicht gedrukt.

Duur van het onderzoek

Het gehele onderzoek duurt ongeveer één tot twee uur.

Na het onderzoek

Eenmaal terug op de afdeling moet u drie uur bedrust houden. Als het gaatje in het bloedvat met de hand is dichtgedrukt, dan moet u de eerste twee uur plat blijven liggen. Heeft u een hechting aan de binnenkant van het bloedvat, dan moet u gedurende twee uur bedrust houden, waarvan het eerste uur platliggend. Dit is om de kans op een nabloeding zo klein mogelijk te houden. De eerste uren controleert een verpleegkundige uw bloeddruk, polsslag en lies regelmatig.

U mag daarna, in overleg met uw afdelingsarts, weer gewoon eten en drinken. Het is belangrijk dat u tot 24 uur na de contrasttoediening veel drinkt om zo snel mogelijk de contrastvloeistof uit te plassen.

Als u alleen bent opgenomen voor de angiografie, mag u meestal dezelfde dag weer naar huis.

Leefregels na het onderzoek

 • Het is belangrijk om de eerste 72 uur na het onderzoek rustig aan te doen. Dit betekent:
  • niet zwaar tillen;
  • niet sporten;
  • niet teveel traplopen.
 • In de eerste 24 uur mag u geen bad nemen, douchen mag wel.

Mogelijke complicaties

De diverse onderzoeken, waarbij katheters in de bloedvaten worden ingebracht, verlopen meestal zonder problemen. Soms treden er bijverschijnselen op, zoals een bloeduitstorting op de plaats waar de katheter werd ingebracht of een overgevoeligheidsreactie op het contrastmiddel. Daarnaast treden zeer zelden complicaties op, bijvoorbeeld stolselvorming, die kunnen leiden tot afsluiting van een bloedvat. Het team dat het onderzoek uitvoert, is echter gespecialiseerd in het voorkómen en het behandelen van dergelijke problemen. De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de geringe kans op dergelijke complicaties goed af tegen de voordelen van de belangrijke informatie die de angiografie geeft.

Mocht er onverhoopt thuis een complicatie voordoen belt u dan tussen 08.30 en 17.00 uur naar de afdeling Radiologie. U wordt dan doorverbonden met de interventie radiologie. Als er zich een complicatie na 17.00 uur of in het weekend voordoet, belt u dan naar het algemene nummer van het Catharina Ziekenhuis. U wordt dan doorverbonden met de dienstdoende arts.

Verhinderd of te laat

Als u verhinderd bent en de afspraak wilt verzetten, belt u dan ruim van tevoren op (tenminste twee dagen voor het onderzoek). Bent u later op de dag van het onderzoek? Meld dit dan ook. De medewerkers van de afdeling Radiologie zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur.

Spoedprocedures

Op de afdeling Radiologie worden geregeld spoedprocedures aangemeld. Deze moeten dan direct uitgevoerd worden. Hierdoor kunt u niet altijd direct worden geholpen. In sommige gevallen kunnen we niet anders dan uw behandeling te verplaatsen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Radiologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Radiologie
040 – 239 85 65

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden