Apexresectie: behandeling van een wortelpuntontsteking (Folder)

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Apexresectie: behandeling van een wortelpuntontsteking (Folder)

Binnenkort komt u voor een wortelpuntbehandeling naar de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Catharina Ziekenhuis. Uw arts of tandarts heeft met u besproken waarom deze behandeling wordt uitgevoerd. Deze folder is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Zo kunt u alles nog eens rustig nalezen. Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben dan kunt u die stellen aan uw kaakchirurg.

Wortelpuntontsteking

Soms komt het voor dat de zenuw in een tand of kies afsterft, bijvoorbeeld na een ongeluk, door een gaatje of door het maken van een grote vulling of kroon. In dit geval zal de tandarts een wortelkanaalbehandeling uitvoeren. Soms is het niet mogelijk de wortelkanalen van de tand of kies volledig te behandelen, bijvoorbeeld door een kromme wortel of meerdere, splitsende, kleine kanaaltjes.

Wanneer het wortelkanaal niet helemaal schoon is, kan een ontsteking aan de wortelpunt blijven bestaan. Dit kan ook langere tijd na een wortelkanaalbehandeling gebeuren. Soms werkt de ontsteking zich een weg naar de mondholte, waarbij een soort puistje op het tandvlees kan ontstaan (fistel).

In veel gevallen ontstaan er geen klachten, maar de ontsteking zal niet vanzelf weggaan en zal bijvoorbeeld opspelen in perioden van een verminderde weerstand. Uw arts kan het puntje van de tand of kies samen met de ontsteking verwijderen.

De behandeling

De behandeling gebeurt meestal met een plaatselijke verdoving. De verdoving is dezelfde als die bij de tandarts. Wanneer u tijdens de behandeling het gevoel heeft dat de verdoving onvoldoende is, moet u dit direct aangeven. Als de verdoving is ingewerkt, zal de arts een sneetje in het tandvlees maken en het tandvlees wat opzij schuiven. Vervolgens zal met een boortje wat ruimte gemaakt worden in het kaakbot om de ontsteking te kunnen bereiken. Het ontstekingsweefsel zal worden verwijderd en het puntje van de wortel zal met een boortje worden ingekort. De ingekorte wortel wordt afgesloten met een vulmateriaal. De wond wordt vervolgens gehecht.

De hechtingen lossen na ongeveer 10-14 dagen vanzelf op. Soms wordt na de behandeling een röntgenfoto gemaakt ter controle van de ingreep. Na de behandeling heeft u nog een aantal uren een verdoofd gevoel in de mond. Dit gevoel zal vanzelf weer verdwijnen als de verdoving uitwerkt. Het succes van de behandeling wordt meestal gecontroleerd door uw tandarts. Deze kan na een half jaar een controleröntgenfoto maken en kijken of het kaakbot is geheeld in het gebied waar eerst de ontsteking zat.

Mogelijke complicaties

Bij het inkorten van een wortelpunt van een kies in uw bovenkaak kan er een open verbinding ontstaan tussen de mondholte en de neusbijholte. Dit kan gebeuren wanneer de wortels van de kies in de neusbijholte uitsteken of als het kaakbot op die plek heel dun is. Uw arts zal deze verbinding sluiten. Wel is het dan belangrijk om 7-10 dagen niet te snuiten of te blazen. U mag dan wel uw neus ophalen.

Waar op te letten na de behandeling

Pijn

De verdoving is pas na enkele uren uitgewerkt. Tot die tijd moet u oppassen met hete dranken of spijzen en voor het bijten op de gevoelloze lip/tong/wang. Napijn is goed te bestrijden door het innemen van pijnstillende medicatie. Uw arts zal u hierbij adviseren. Leest u altijd de bijsluiter van de betreffende medicatie en neem de medicatie in volgens het recept.

Zwelling

Door de ingreep kan uw wang flink gaan zwellen. Deze zwelling is op de derde dag na de ingreep het grootst en zal daarna weer langzaam slinken. Soms kan er ook sprake zijn van een bloeduitstorting. U kunt de zon het beste vermijden om extra zwelling te voorkomen. Als u het prettig vindt, mag u de wang koelen met een coldpack (of bijv. een washand gevuld met een plastic zakje met ijsblokjes/diepvrieserwtjes). Als de zwelling na drie dagen blijft toenemen, neemt u dan contact met ons op.

Nabloeding

De eerste uren na de ingreep kan de wond nog een beetje bloeden, dit veroorzaakt roodgekleurd speeksel en gaat vanzelf weer over. Probeert u het wondje in de mond met rust te laten en er niet aan te zuigen. Bij een nabloeding komt er helderrood bloed in de mond. In dit geval kunt u een prop maken van gazen, een stoffen zakdoek of theedoek, deze tegen de wond aanleggen en hier een half uur druk op houden. Pas na een half uur kijkt u of het bloeden is gestopt. Zo niet, dan kunt u dit nogmaals herhalen. Als u zich zorgen maakt, of de bloeding neemt na een aantal uren alleen maar toe, neemt u dan contact met ons op.

Verzorging

Laat het wondje de eerste dag met rust, dus niet spoelen en wees voorzichtig met het poetsen van de tanden in deze regio.

Stap 1:

Er wordt een sneetje gemaakt, en het tandvlees wordt opzij geschoven.

Stap 2

Met de boor wordt wat ruimte gemaakt in het kaakbot, om de ontsteking te bereiken.

Stap 3

Het ontstekingsweefsel zal worden verwijderd en het puntje van de wortel zal met een boortje worden ingekort.

behandeling van een wortelpuntontsteking 4

Stap 4

Het wortelkanaal wordt gedeeltelijk opnieuw schoongemaakt.

behandeling van een wortelpuntontsteking 5

Stap 5

De ingekorte wortel wordt afgesloten met een vulmateriaal.

behandeling van een wortelpuntontsteking 6

Stap 6

De wond wordt vervolgens gehecht. De hechtingen lossen na ongeveer 10-14 dagen vanzelf op.

Bron afbeeldingen: folder Apexresectie behandeling van een wortelpuntontsteking, Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Vragen

Heeft u nog vragen, maakt u zich zorgen of ontstaan er problemen? Neem dan contact op met uw behandelaar.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
040 – 239 70 30

Routenummer(s) en overige informatie over de Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden