Arginine test bij kinderen (Folder)

Kindergeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Arginine test bij kinderen (Folder)

Een arginine test is bedoeld om de groeihormoonafscheiding te bepalen. De test wordt gedaan bij kinderen met groeistoornissen. Het groeihormoon wordt afgescheiden door een klier in de hersenen, de zogenaamde hypofyse. Door de werking van het groeihormoon groeit uw kind. Arginine is een eiwitachtige stof die de hypofyse stimuleert tot het afgeven van dit hormoon.

De voorbereiding

Voor uw kind is het belangrijk dat hij/ zij weet wat er gaat gebeuren. Daarom is het van belang dat u goed op de hoogte bent van het verloop van het onderzoek. Op die manier kunt u uw kind goed voorbereiden. Door uw aanwezigheid kunt u tijdens het onderzoek een goede steun voor uw kind zijn.

Belangrijk is dat uw kind vanaf 24.00 uur, de dag voor de test niet meer eet en drinkt.

1,5 uur voor de afspraak smeert u de EMLA-crème in allebei de elleboogplooien van uw kind zodat deze goed kan inwerken en de huid verdoofd is als het infuus ingebracht gaat worden. Het recept van de EMLA-zalf krijgt u van de kinderarts, dit haalt u dan bij uw apotheek op.

De test

Op de dag van de test melden u en uw kind zich op de kinderdagbehandeling. Op de kinderdagbehandeling wordt uw kind door de pedagogisch medewerker voorbereid op het krijgen van het infuus. De verpleegkundige brengt het infuusnaaldje in de arm.Via dit naaldje krijgt uw kind de stof arginine toegediend. Op verschillende tijden nemen ze bloed af via hetzelfde infuusnaaldje. Uw kind blijft tijdens de test ongeveer 3 uur op bed liggen. U kunt voor uw kind iets te lezen of spelen meenemen. Na de laatste bloedafname verwijdert de verpleegkundige het infuusnaaldje. De test is dan afgerond.

Voordat uw kind naar huis gaat krijgt hij/ zij nog iets te eten of te drinken aangeboden.

Nazorg

Niet van toepassing.

Uitslag

De uitslag van de test krijgt u van uw arts bij het volgende polikliniekbezoek.

Wat u verder nog moet weten

De bijwerkingen van de stof arginine kunnen zijn: misselijkheid, braken, hoofdpijn en te lage bloedsuikers.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen?

Als u na het lezen van deze folder vragen heeft, kunt u hiermee terecht bij de Dagbehandeling Kindergeneeskunde op werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis Eindhoven
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Dagbehandeling Kindergeneeskunde
040 – 239 82 06


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden