Barbotage van de schouder (Folder)

Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Barbotage van de schouder (Folder)

U bent doorverwezen naar de afdeling Radiologie voor een barbotage van de schouder. Tijdens deze behandeling wordt met behulp van echografie een verkalking in uw schoudergewricht aangeprikt (punctie) en verbrokkeld. Tegelijkertijd wordt een mengsel van medicijnen in de schouder gespoten, waardoor uw lichaam de verkalking zelf kan opruimen.

In deze folder leest u algemene informatie over de behandeling en hoe u zich daarop voorbereidt.

Voorbereiding

Als u onder controle bent bij de trombosedienst, dient u ervoor te zorgen dat uw INR op de dag van de behandeling lager is dan 3. Als u antistollingstabletten (bloedverdunners) gebruikt en niet onder controle bent bij de trombosedienst, kunt u gewoon doorgaan met de inname van uw antistollingstabletten.

Autorijden is de rest van de dag (na de behandeling) niet toegestaan. Regel daarom van tevoren vervoer naar huis.

Waar meldt u zich?

Als u voor deze behandeling in ons ziekenhuis komt, meldt u zich bij de afdeling Radiologie. Daarna neemt u plaats in de wachtruimte.

Aanmelden voor uw afspraak

Hoe u zich kunt aanmelden voor uw afspraak, vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/aanmelden. Het is belangrijk dat u altijd een geldig legitimatiebewijs meeneemt, deze heeft u nodig om zich aan te melden.

De behandeling

Een laborant roept u binnen en vraagt u uw schouder te ontbloten en op de behandeltafel te gaan liggen. Tijdens de behandeling ligt u op uw zij, met de te behandelen zijde naar boven. De radioloog onderzoekt uw schouder met behulp van echografie. Echografie is een onderzoek waarbij gebruikt wordt gemaakt van geluidsgolven die voor het menselijk oor niet hoorbaar zijn. Daarom wordt dit ook wel ‘ultrageluidsonderzoek’ genoemd. Eerst brengt de radioloog een gel op uw huid aan. Deze gel zorgt voor de geleiding van de geluidsgolven. Door met een apparaatje (een ‘transducer’) over uw huid te strijken, wordt het schoudergewricht zichtbaar gemaakt op een beeldscherm.

Daarna tekent de radioloog de plaats van de punctie in het schoudergebied af. De huid wordt ontsmet met alcohol en plaatselijk verdoofd met een spuitje. Dit kan even pijnlijk zijn. Na enkele minuten is de huid verdoofd en maakt de radioloog een klein sneetje. Via het sneetje brengt de radioloog een naald in waarmee de kalk in de schouder wordt aangeprikt en verbrokkeld. Hierbij wordt gelijktijdig verdoving (Bupivacaine) ingespoten. Daarna wordt er een ontstekingsremmer (Kenacort) in de slijmbeurs achtergelaten. Het is de bedoeling dat het lichaam hierdoor in staat is om de verkalkingen op te ruimen, zodat er geen nieuwe verkalkingen ontstaan.

Na afloop van de behandeling krijgt u een pleister op de plaats van het sneetje. Tot slot onderzoekt de radioloog de beweeglijkheid van uw schouder.

Bijwerkingen

De menstruatiecyclus kan korte tijd verstoord zijn. Hierdoor is de anticonceptiepil tot de eerstvolgende menstruatie niet meer betrouwbaar. Gebruik daarom een aanvullend anticonceptiemiddel.

Na de behandeling

De pijnklachten kunnen de eerste dagen na de behandeling toenemen. Meestal nemen de klachten na 5 tot 7 dagen geleidelijk af. Als het nodig is, kunt u hiervoor een pijnstiller innemen, bij voorkeur paracetamol. Na 3 tot 6 weken kunnen de klachten weer toenemen ten gevolge van irritatie van de slijmbeurs, doordat er kalkdeeltjes in terecht zijn gekomen. U kunt hiervoor een pijnstiller met ontstekingsremmende werking innemen, bijvoorbeeld Ibuprofen of Naproxen.

Na ongeveer 6 tot 8 weken is een eindtoestand bereikt. Als u na deze periode nog restklachten houdt, is het mogelijk de schouder nogmaals te behandelen. Er wordt dan uitsluitend verdoving ingespoten. U dient in dit geval opnieuw een verwijzing te vragen bij uw huisarts of specialist.

Duur van de behandeling

De behandeling duurt ongeveer 30 minuten.

Nazorg

Wat moet u weten na een barbotage:

  • U mag niet zelf met de auto naar huis rijden.
    De mogelijkheid bestaat dat de verzekeraar de schade niet vergoedt bij een ongeval.
    De volgende dag kunt u weer gewoon autorijden.
  • De eerste week na de behandeling mag u de behandelde schouder niet zwaar belasten. U mag bijvoorbeeld niet zwaar tillen, stofzuigen of boven uw macht werken. Ook mag u 1 week geen schouderbelastende sporten beoefenen.
    Mocht u op dit moment onder behandeling zijn van een fysiotherapeut, dan moet de behandeling gedurende 1 week onderbroken worden.
    Het is wel belangrijk de schouder onbelast te oefenen, zodat het ingespoten medicijn zich goed in het weefsel verspreidt.

Afspraak verzetten

Kunt u een gemaakte afspraak niet nakomen? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan afdeling Radiologie.

We kunnen dan nog iemand anders in uw plaats helpen.

Als u zonder berichtgeving niet komt, wordt het onderzoek bij u in rekening gebracht.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Radiologie
040 – 239 85 65

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden