Beenmergpunctie (Folder)

Inwendige geneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Beenmergpunctie (Folder)

Binnenkort komt u naar het Catharina Ziekenhuis voor een beenmergpunctie. Uw arts heeft met u besproken waarom dit onderzoek bij u wordt uitgevoerd. In deze folder vindt u meer informatie over een beenmergpunctie. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan hier beschreven.

Beenmergpunctie

Een beenmergpunctie is een celonderzoek waarbij beenmergcellen meestal uit het bekken (crista), boven de rechter- of linkerbil en soms uit het borstbeen (sternum), worden weggenomen voor microscopisch onderzoek.

Beenmerg

Beenmerg is het vloeibare weefsel en bloed in het binnenste deel van onze botten, ook wel de mergpijpen of mergholten genoemd. De vorming van bloedcellen gebeurt voor een belangrijk deel in het beenmerg van het bekken, de wervels, de ribben, het borstbeen en in de schedel. Dit ‘actieve’ beenmerg is rood van kleur. Er worden verschillende soorten bloedcellen in aangemaakt.

Rode bloedcellen (erytrocyten) zorgen ervoor dat de ingeademde zuurstof door het hele lichaam wordt vervoerd. Als er niet voldoende rode bloedcellen zijn, is er sprake van bloedarmoede. Dit veroorzaakt een bleke huidskleur, vermoeidheid en soms hartkloppingen. Witte bloedcellen (leukocyten) helpen infecties tegen te gaan. Er bestaan verschillende soorten witte bloedcellen, bijvoorbeeld plasmacellen die verschillende antistoffen produceren. Antistoffen zijn opgebouwd uit eiwitten en beschermen het lichaam tegen indringers, zoals virussen en bacteriën. Bloedplaatjes (trombocyten) zijn betrokken bij de stolling van het bloed. Dit is nodig om bloedverlies bij verwondingen te beperken.

Voorbereiding

Op de dag van het onderzoek gaat u naar de dagbehandeling Oncologie. Na de beenmergpunctie wordt er bij u bloed afgenomen door een laborante. Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, moet u dit vooraf aan een verpleegkundige op de afdeling melden. Ook moet u melden of u allergisch bent voor chloorhexidine.

Het onderzoek

Voor het onderzoek moet u op uw zij gaan liggen. De arts of verpleegkundige brengt boven de linkerbil, rechterbil of het bekken chloorhexidine aan om de huid te ontsmetten. Dit voelt koud aan. De arts verdooft de huid met een injectie. Dit kan gevoelig zijn. De arts brengt een speciale holle naald via de huid in het bot. Via deze naald kan de arts een kleine hoeveelheid beenmergcellen met een spuit opzuigen. Het opzuigen van de beenmergcellen kan een pijnlijke uitstraling geven naar het been. Aansluitend neemt de arts meestal ook een stukje botweefsel weg. Dit gebeurt met een andere naald en kan een pijnlijk gevoel geven. Na het onderzoek wordt de insteekplaats met een pleister afgeplakt.

Nazorg

Na het onderzoek zal er gedurende 15 minuten een zandzak onder de insteekplaats worden geplaatst. U ligt op de zandzak om de insteekplaats af te drukken. Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, blijft u langer op de zandzak liggen. Voordat u naar huis gaat, controleert een verpleegkundige de wond op nabloeden. De verdoving is na ongeveer vijftien minuten uitgewerkt. De punctieplaats kan nog enkele uren gevoelig blijven. U mag na de punctie gewoon alle dagelijkse werkzaamheden verrichten. De pleister kunt u de volgende dag zelf verwijderen. Bij pijnklachten kunt u een paracetamol gebruiken.

Tijdsduur

De beenmergpunctie duurt ongeveer tien tot twintig minuten. Inclusief voor- en nazorg bent u ongeveer drie kwartier tot een uur in het ziekenhuis.

De uitslag

De uitslag krijgt u (afhankelijk van de noodzakelijke bewerking van de cellen/botweefsel) na enkele dagen of een week bij het volgende polikliniekbezoek aan uw specialist.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel deze dan gerust aan uw behandelend arts of aan de verpleegkundige. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met het Catharina Kanker Instituut.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Catharina Kanker Instituut (Dagbehandeling)
040 – 239 66 44

Algemeen Klinisch Laboratorium
040 – 239 86 12

Routenummer(s) en overige informatie over het Catharina Kanker Instituut kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/catharinakankerinstituut


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden