Behandeling bij een miskraam (Folder)

Gynaecologie Verloskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Behandeling bij een miskraam (Folder)

De arts of verloskundige heeft met een echo gezien dat er helaas geen levend vruchtje is. In deze folder worden verschillende behandelingen uitgelegd om te zorgen dat het vruchtje het lichaam verlaat. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u anders kan zijn dan hier beschreven is. 

Wat is een miskraam?

Een miskraam is het verlies van een vroege zwangerschap (tot 20 weken).  De baarmoeder stoot het zwangerschapsweefsel (het vruchtje en de vruchtzak) af.  Je kunt klachten hebben zoals bloedverlies of pijn die wijzen op een mogelijke miskraam. Ook kan het zijn dat u geen klachten heeft. 

Welke behandelingen zijn er mogelijk?

Er zijn verschillende behandelmogelijkheden bij een miskraam. Samen met uw verloskundige, gynaecoloog of huisarts bespreekt u de mogelijkheden en welke keuze het beste bij u past. De mogelijkheden zijn:

  • afwachten;
  • medicijnen;
  • operatie (curettage)

In deze folder worden deze behandelingen uitgelegd. Op de website van degynaecoloog.nl kunt u meer informatie vinden over de voor- en nadelen van iedere behandeling. Op de website van Thuisarts vindt u een keuzehulp met meer informatie over iedere behandeling. De keuzehulp kan u helpen om een keuze te maken. Neem de tijd om deze informatie rustig door te lezen en bespreek dit met uw naasten.

Afwachten tot de miskraam spontaan optreedt

Een miskraam komt na het eerste bloedverlies binnen een aantal dagen op gang, maar soms duurt dit nog een week of zelfs een paar weken. Geleidelijk ontstaat krampende pijn in de baarmoeder en neemt het bloedverlies toe, zoals bij een hevige menstruatie. In de loop van enkele uren wordt de vruchtzak uit de baarmoeder gedreven. De miskraam heeft dan plaatsgevonden. De vruchtzak ziet eruit als een met vocht gevuld blaasje met een vliezig omhulsel dat gedeeltelijk met roze vlokken is bekleed. Vaak komen ook bloedstolsels vrij, die meer donkerrood en glad zijn. Een vruchtzak is niet altijd herkenbaar omdat het klein kan zijn of in een bloedstolsel zit.
De pijn verdwijnt vrijwel direct na een miskraam die normaal verloopt. Het bloedverlies vermindert snel en is vergelijkbaar met de laatste dagen van een menstruatie. 

Een miskraam opwekken met behulp van medicijnen

Het is ook mogelijk een miskraam op te wekken met behulp van medicijnen. Het idee is om met de medicijnen het lichaam aan te sporen om het vruchtje te laten verliezen zoals bij een spontane miskraam. Dit gaat dan ook gepaard met buikpijn (krampen) en bloedverlies. Het opwekken gebeurt met een tweetal medicijnen.Deze medicijnen krijg je van de gynaecoloog en je gebruikt ze thuis.

Het eerste medicijn is Mifegyne® 200 mg. Het is een antihormoon dat de werking van progesteron blokkeert, een hormoon dat nodig is om de zwangerschap voort te zetten. Het zorgt er tevens voor dat de baarmoederhals zacht wordt en soms open gaat. Je neemt dit medicijn in de avond met wat water in. Er kunnen na enkele uren al krampen van de baarmoeder ontstaan en het bloedverlies kan beginnen. Indien de miskraam niet op gang komt (wat meestal het geval is), ga je het tweede medicijn gebruiken.

Het tweede medicijn is Cytotec (Misoprostol). Dit zijn 4 tabletjes. Deze breng je eenvoudig zelf thuis zo diep mogelijk in de vagina in, op advies van de arts 24 tot 36 uur na de Mifegyne®.

Als er weinig of geen bloedverlies is opgetreden kan 24 uur later een tweede gift van 4 tabletten Cytotec worden ingebracht. Cytotec veroorzaakt baarmoederkrampen. Er treedt buikpijn en bloedverlies op. Het bloedverlies is meestal zo hevig als bij de menstruatie of heviger. Dit hevige bloedverlies houdt gemiddeld één tot vier uur aan en wordt gevolgd door een periode van twee weken tot vier weken met licht bloedverlies. De pijn is het gevolg van de baarmoederkrampen en houdt gemiddeld twee tot drie uur aan. 

Curettage: een ingreep waarbij de gynaecoloog het vruchtje operatief verwijdert

Een gynaecoloog kan een miskraam met een operatie weghalen. Dit noemen we curettage. De verdoving is meestal onder een roesje (sedatie) en soms narcose. 

De gynaecoloog brengt een slangetje door de baarmoedermond in de baarmoeder. Via dit slangetje wordt het miskraamweefsel weggezogen. Je houdt dus geen wond aan de buitenkant over aan de operatie. Ook na een curettage kunt u enkele weken licht bloedverlies hebben.

Een curettage duurt 10 tot 15 minuten.

Wat moet ik kiezen?

Op de website van www.degynaecoloog.nl staan alle voor- en nadelen van deze behandelingen beschreven. Bespreek ook met uw arts of verloskundige de mogelijkheden en de voor- en nadelen. Neem het allemaal  rustig door en neem de tijd. Kijk welke behandeling het beste bij u past en praat erover met uw omgeving. Dit helpt bij het omgaan van deze emotionele ervaring.  

Wanneer moet ik kiezen?

Na één week heeft u opnieuw een afspraak met uw arts of verloskundige. U kunt dan opnieuw vragen stellen. Er wordt met u besproken hoe het met u gaat en wat u heeft gekozen. U mag nog van gedachten veranderen. Afhankelijk van de keuze die u heeft gemaakt, wacht u thuis af, krijgt u medicijnen mee, of wordt u ingepland voor een operatie.

Wanneer moet ik direct contact opnemen?

Hevig bloedverlies

Neem direct contact op als je een paar keer in één uur dik maandverband moet vervangen. Neem ook contact op bij klachten van sterretjes zien, duizeligheid, zweet of voelt dat u gaat flauwvallen. 

Pijn

Neem contact op als je hevige pijn hebt die na twee uur niet minder is.

Koorts

Koorts (temperatuur >38 ºC) tijdens of kort na een miskraam wijst meestal op een ontsteking in de baarmoeder, die behandeld moet worden. Neem dan contact met de arts op.

Ongerustheid

Als u ongerust bent over het verloop van de miskraam, je zorgen maakt of als je steun wilt kunt u altijd contact opnemen met de polikliniek Gynaecologie.

In geval van spoed belt u:

  • tijdens kantooruren met de polikliniek Gynaecologie;
  • ’s avonds, ’s nachts en in het weekend met de verloskamers.

Meer informatie

Freya, patiëntenvereniging voor vruchtbaarheidsproblematiek

Landelijke patiëntenvereniging die vanuit ervaringsdeskundigheid een luisterend oor kan bieden en informatie verstrekken aan paren die ongewild kinderloos zijn. Freya kan ook bemiddelen bij lotgenotencontact voor problemen rond (herhaalde) miskramen.
www.freya.nl

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van deze folder? Neem dan contact op met uw verloskundige of de polikliniek Gynaecologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Gynaecologie
040 – 239 93 00

Verloskamers
040 – 239 81 40

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Gynaecologie kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/gynaecologie

Een deel van de tekst in deze folder is (na toestemming) overgenomen van de website van de NVOG. De inhoud is aangepast aan de situatie zoals die zich voordoet in het Catharina Ziekenhuis.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden