Behandeling van een herseninfarct met trombectomie (Folder)

Neurologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Behandeling van een herseninfarct met trombectomie (Folder)

U of uw naaste is onlangs in het Catharina Ziekenhuis behandeld met trombectomie. In deze folder leest u meer informatie over deze behandeling.

Wat is een beroerte (of CVA)?

Dit is een probleem van de bloedvaten in de hersenen. Letterlijk betekent CVA: Cerebro (hersenen) Vasculair (in de bloedvaten) Accident (ongeluk). Er is dus een ongeluk gebeurt in de bloedvaten van de hersenen. Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor het ongeluk: een verstopping of een kapot bloedvat.

Een verstopping van een bloedvat in de hersenen noemen we een infarct. Deze vorm van een beroerte komt het meest voor. Het bloed kan dan het achterliggende hersenweefsel niet meer bereiken. Hierdoor krijgen hersencellen geen bloed (voeding/zuurstof) meer en kunnen dan hun werk niet meer doen. Bij deze vorm van een beroerte is soms een behandeling mogelijk.

trombectomie-2.PNG

Afhankelijk van de snelheid waarmee u in het ziekenhuis bent en de plaats waar het bloedpropje zit, kan er een behandeling worden ingezet. Hiermee wordt geprobeerd het stolsel te verwijderen of op te lossen, waardoor het bloed weer kan doorstromen naar de hersencellen.

Een ander probleem is een bloeding. Er is dan een lek in een bloedvat.  Bloed ontsnapt uit het bloedvat en komt niet meer terecht bij het achterliggende hersenweefsel. Het bloed geeft dan druk op het hersenweefsel. Hierdoor kunnen hersencellen hun werk niet meer doen. trombectomie-3.png

Er moet gewacht worden of het bloeden vanzelf stopt. Hier is nog geen behandeling voor.

  • Een TIA (afkorting van het Engelse Transient Ischemic Attack).
  • Een TIA is een voorbijgaande beroerte.
  • De klachten verdwijnen dan meestal binnen 20 minuten.
  • Een TIA kan als een waarschuwing worden gezien voor een echte beroerte met blijvende gevolgen. Ga met deze klacht dus naar uw huisarts.

Als iemand pas láter denkt dat hij of zij een TIA heeft gehad, dan is het belangrijk om tóch direct nog naar de huisarts te gaan om onderzoek te laten doen naar de oorzaak van de TIA. Soms vindt men een oorzaak die goed te behandelen is.

Wat is trombectomie van de hersenvaten?

trombectomie-1.png

Een trombectomie betekent: het verwijderen van een stolsel (een trombus). Stolsels in de bloedvaten van de hersenen kunnen in de slagaders en de aders zitten. In de hersenen zorgt zo’n stolsel in een slagader voor een herseninfarct, waardoor hersencellen achter het infarct geen bloed/zuurstof meer krijgen.

Bij een trombectomie wordt met behulp van een slangetje, ook wel katheter genoemd, vanuit de lies geprobeerd het stolsel weg te halen. Dit gebeurt met een verwijderbare stent (een netje), waarmee men het stolsel uit het bloedvat probeert te trekken. Terwijl het stolsel uit het bloedvat getrokken wordt, zal er tevens via de katheter bloed opgezogen worden om te voorkomen dat stukjes stolsel losschieten en naar andere bloedvaten in de hersenen schieten.

Wanneer trombectomie van de hersenvaten?

Een trombectomie kan worden uitgevoerd bij patiënten met een acuut herseninfarct waarbij het stolsel in een groot bloedvat van de hersenen zit. Door dit stolsel weg te halen kan er weer bloed naar de hersenen komen. Het is van belang dat dit zo snel mogelijk gebeurt. De eerste hersencellen sterven al af na 10 minuten zuurstof tekort. Hoe langer een stolsel het bloedvat blokkeert, hoe groter de schade aan het hersenweefsel zal zijn. Een trombectomie zal in de meeste gevallen niet leiden tot volledig herstel, maar het zorgt er meestal voor dat de uitval  minder erg is dan wanneer er geen poging wordt gedaan om het stolsel te verwijderen.

Wat zijn de risico’s van een trombectomie van de hersenvaten?

Een van de belangrijkste risico’s van een trombectomie in de hersenen is dat een stukje stolsel afbreekt of losschiet en dan een ander bloedvat afsluit. Dit bloedvat zal dan, indien mogelijk, ook behandeld worden met een trombectomie.

Daarnaast is er een risico op beschadiging van de vaatwand en daardoor afsluiting van grote bloedvaten in de hals.  Uit onderzoek blijkt dat deze risico’s opwegen tegen de verwachte winst van een trombectomie mits deze op tijd is uitgevoerd.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Neurologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Neurologie
040 – 239 94 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Neurologie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/neurologie


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden