Behandeling van een overactieve blaasmet botoxinjecties (op het UBC) (Folder)

Bekkenbodemcentrum Urologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Behandeling van een overactieve blaasmet botoxinjecties (op het UBC) (Folder)

Tijdens uw bezoek aan de polikliniek Urologie heeft uw uroloog met u besproken dat er een overactiviteit van uw blaas is vastgesteld. U heeft de mogelijkheid besproken om dit te behandelen door middel van het toedienen van botoxinjecties. Uw behandeling vindt plaats op het Urologisch Behandel Centrum (UBC).

In deze folder vindt u informatie over deze ingreep. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Informatie over een overactieve blaas

De klachten van een overactieve blaas kunnen heel verschillend zijn. Het varieert van meer dan acht keer op een dag (en vaak ook ’s nachts) moeten plassen, een plotselinge aandrang (urge) om te plassen tot geheel onvrijwillig urineverlies (incontinentie). Een overactieve blaas hoeft dus niet altijd te leiden tot urineverlies. Veel mensen met een overactieve blaas moeten regelmatig naar het toilet maar hebben geen of weinig urineverlies.

Verschillende behandelingsmogelijkheden

Er zijn meerdere mogelijkheden om een overactieve blaas te behandelen:

 • bekkenbodemtherapie;
 • gebruik van medicatie;
 • leefstijladviezen, zoals ander gebruik van koffie, thee en sterk gekruide spijzen.
 • neuromodulatie (PTNS of sacrale neuromodulatie)

Hebben deze behandelingen onvoldoende resultaat, dan kan soms gekozen worden voor de toediening van botoxinjecties.

Voorbereiding

 • Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Meld dit dan vooraf bij uw uroloog. In overleg met uw behandelend arts moet u het gebruik van deze medicijnen geruime tijd voor de behandeling stoppen.
 • Meld het uw arts ook als u andere medicijnen gebruikt.
 • Bent u in verwachting? Geef dit dan van tevoren door.
 • Heeft u op de dag voor uw behandeling koorts of denkt u een blaasontsteking te hebben? Neem dan contact op met de polikliniek Urologie.
Nuchter

U mag voor de behandeling gewoon eten en drinken.

Verdoving

De behandeling vindt plaats op het Urologisch Behandel Centrum, onder plaatselijk verdoving. De verpleegkundige brengt hiervoor een dunne katheter in uw plasbuis. Via deze katheter wordt de plaatselijke verdoving in de blaas gebracht.

De behandeling

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich op de polikliniek Urologie. U wordt door een verpleegkundige van het Urologisch Behandel Centrum opgehaald. De verpleegkundige neemt nog kort met u uw gegevens en uw medicijngebruik door. Vervolgens krijgt u een katheter ingebracht met een verdovingsmiddel. Deze katheter wordt na het inbrengen van de verdoving verwijderd. Meteen hierna zal de uroloog starten met de behandeling.

De behandeling met botoxinjecties

Tijdens de behandeling ligt u op uw rug met uw benen in beensteunen. Allereerst brengen we een hol buisje via uw plasbuis in tot in de blaas. Op dit buisje zit een speciale camera. Via dit holle buisje bekijkt de uroloog de blaas en brengt de injectienaald tot in de blaas in. Op ongeveer 10 tot 15 plaatsen in de blaasspier spuit de uroloog een kleine hoeveelheid botox in.

De ingreep duurt gemiddeld 10 minuten.

De positieve effecten van de behandeling zijn na ongeveer vier tot tien dagen merkbaar. Het werkt gemiddeld zes tot negen maanden. Als het effect van de injecties na verloop van tijd weg is, kan de behandeling herhaald worden.

Mogelijke risico’s en complicaties

De effecten van de botoxbehandeling verschillen per persoon. Het effect van de botox op de blaasspier kan zo hoog zijn dat het moeilijk is om de blaas leeg te plassen. Als hierdoor urine achterblijft, spreken we van urineretentie. Om de blaas te legen, moet u deze dan (tijdelijk) via zelfkatheterisatie leegmaken. Dit is zeldzaam en gaat vanzelf over, naarmate de botox uitgewerkt raakt. Mocht u zichzelf moeten katheteriseren, dan krijgt u hiervoor een afspraak bij de continentie verpleegkundige voor het aanleren van zelfkatheterisatie.

Na de behandeling

Na de behandeling mag u direct naar huis.

Controle

Als u naar huis gaat, krijgt u een afspraak mee voor een controlebezoek bij de uroloog. Deze vindt vier tot zes weken na de behandeling plaats.

Leefregels voor thuis

Na de behandeling van de botoxinjecties zijn er geen beperkingen in uw dagelijks leven.

Soms zit er bij de urine nog wat bloed. Om te voorkomen dat het bloed in de blaas gaat stollen, is het belangrijk dat u ongeveer anderhalf tot twee liter per dag drinkt.

Wanneer neemt u direct contact op?

 • Als er een blaasontsteking ontstaat. Deze is vaak onschuldig, maar moet wel behandeld worden.
 • Als er bloed of bloedstolsels bij uw urine zit en het bloedverlies na twee weken niet vermindert.
 • Als u hevig brandende pijn hebt bij het plassen.
 • Als u niet meer kunt plassen of als het plassen moeilijker gaat waardoor u het idee heeft niet voldoende leeg te kunnen plassen.
 • Bij aanhoudende of plotseling optredende koorts (boven de 38,5?C).
 • Als er andere bijwerkingen optreden, die hier niet genoemd zijn, meldt u dit dan aan uw uroloog.

Neem in deze gevallen:

 • tijdens kantooruren contact op met de polikliniek Urologie;
 • buiten kantooruren contact op met de Spoedeisende Hulp (SEH).

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Urologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Urologie
040 – 239 70 40

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Urologie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/urologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden