Behandeling van spataderen met endoveneneuze ablatie (Folder)

Dermatologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Behandeling van spataderen met endoveneneuze ablatie (Folder)

Samen met uw behandelend arts heeft u besloten om spataderen te laten behandelen. Eén van de behandelmogelijkheden bij de polikliniek Dermatologie is endoveneuze ablatie (behandeling met radiofrequentie golven).

De behandeling

Via een klein sneetje wordt, onder plaatselijke verdoving, een speciale katheter in de spatader gebracht. Als de katheter op zijn plaats zit, wordt via deze katheter een radiofrequentie draad opgevoerd tot in de lies. Daarna wordt in het traject van de spatader een verdovingsvloeistof ingespoten door middel van verdovingsprikjes op meerdere plaatsen. De draad wordt vervolgens verhit. Door het directe contact met de vaatwand gaat de ader vervolgens dicht.

Voorbereiding

Deze behandeling vindt plaats op de polikliniek Dermatologie. Wij adviseren u om iemand mee te nemen die u begeleidt. U mag na de ingreep niet autorijden.

U meldt zich op het afgesproken tijdstip aan de balie van de polikliniek. U wordt door de arts of verpleegkundige binnengeroepen. U doet uw onderkleding uit en krijgt een onderbroek van ons. U kunt ook een donkerkleurige onderbroek (géén boxershort) van uzelf dragen. Daarna wordt de te behandelen ader met de duplex (een echoapparaat) opgezocht en afgetekend. Daarna gaat u op het bed liggen.

Ingreep

De huid van het been wordt volledig gedesinfecteerd en het hele operatiegebied wordt volledig afgedekt met steriele doeken. Daarna begint de ingreep. In principe is de endoveneuze behandeling niet pijnlijk nadat u bent verdoofd. Als het wel gevoelig is, moet u dit aangeven. De totale ingreep duurt ongeveer 45 minuten.

Verdoving

De behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving. Na het aanprikken van de te behandelen ader, krijgt u enkele prikjes met een verdovingsvloeistof die ook het weefsel rondom de spatader verdooft. Deze prikjes kunnen gevoelig zijn.

Als u overgevoelig bent voor injectievloeistof (lidocaïne) of desinfecterende middelen (jodium) vragen wij u dit vooraf te melden aan de arts.

Risico’s

De behandeling kan de volgende risico’s met zich meebrengen:

 • Ontsteking van de spatader
  Door irritatie van het bloedvat kan door de behandeling een ontsteking (pijnlijke, rode, warme plek) van de ader en het omgevende weefsel ontstaan. Die geneest vanzelf.
 • Pijn in het behandelde traject
  Doordat er met hitte wordt gewerkt, kan het weefsel rondom de ader wat gevoelig zijn na de behandeling. Dit trekt vaak vanzelf weg.
 • Blauwe plekken
  Deze blauwe plekken kunnen korte tijd na de behandeling ontstaan doordat er meerdere prikjes in het been gegeven worden. Deze trekken vanzelf weer weg.
 • Trombosebeen
  In minder van 1% van de gevallen bestaat er kans dat ook een dieper gelegen bloedvat dichtplakt. Dat noemen we een trombosebeen. In uitzonderlijke gevallen kan dit een longembolie als gevolg hebben. Voor een trombosebeen of longembolie kan een behandeling met ontstollende middelen nodig zijn. Alle andere behandelingen van spataderen kennen ook het risico van een trombosebeen. Dit is dus niet alleen het geval bij de endoveneuze behandeling.
  Klachten die kunnen optreden bij een trombose been zijn: een vrij snel optredende zwelling van het been, een zwaar gevoel of pijn in het been, een rode of juist blauwachtige verkleuring van het been.
 • Raar gevoel
  Het is soms mogelijk dat plaatselijk het gevoel in het behandelde been verandert. Er kan dan sprake zijn van zenuwletsel waardoor de huid minder gevoelig is. Dit gevoel verdwijnt in de meeste gevallen na verloop van tijd.
 • Verbranding van de huid
  Om warmteschade te voorkomen wordt verdovingsvloeistof ingespoten. Deze vloeistof bestaat uit water met daarin opgelost verdunde verdovingsvloeistof. De ader komt zo geïsoleerd te liggen van het omliggende weefsel. Dit moet voorkomen dat er warmteschade ontstaat tijdens de behandeling.
 • Ontsteking
  Na iedere ingreep bestaat de mogelijkheid van een bacteriële infectie. De kans hierop is heel klein.

Na de ingreep

Na de ingreep krijgt u voor één week een elastische kous mee. Deze kous reikt van de tenen tot aan het bovenbeen. Deze kous draagt u gedurende 2 dagen dag en nacht en vervolgens gedurende 5 dagen overdag. U krijgt een controle afspraak 6 tot 8 weken na de behandeling. Als u thuis pijnklachten krijgt na de ingreep, mag u paracetamol innemen.

Na enkele dagen tot weken kan het zijn dat de behandelde spatader pijn doet tijdens het lopen en u een harde streng voelt op de plaats waar de spatader is behandeld. Dit hoort bij de reactie van het lichaam op de behandeling. Als u dit als pijnlijk ervaart, kunt u hiervoor pijnstillers gebruiken.

Na de ingreep mag u naar huis en uw dagelijkse bezigheden hervatten. Sporten wordt de eerste week na de behandeling afgeraden. Wel wordt geadviseerd om goed in beweging te blijven en overdag minimaal ieder uur 5 minuten te lopen. Vermijd lange periodes met alleen rust.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Dermatologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Dermatologie
040 – 239 72 70

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Dermatologie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/dermatologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden