Behandeling van spataderen met endoveneneuze ablatie (Folder)

Dermatologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Behandeling van spataderen met endoveneneuze ablatie (Folder)

Samen met uw behandelend arts heeft u besloten om spataderen te laten behandelen. Eén van de behandelmogelijkheden bij de polikliniek Dermatologie is endoveneuze ablatie (behandeling met radiofrequentie golven).

De behandeling

Via een klein sneetje wordt, onder plaatselijke verdoving, een speciale katheter in de spatader gebracht. Als de katheter op zijn plaats zit, wordt via deze katheter een radiofrequentie draad opgevoerd tot in de lies. Daarna wordt in het traject van de spatader een verdovingsvloeistof ingespoten door middel van verdovingsprikjes op meerdere plaatsen. Een draad die wordt verhit, gaat door de katheter heen. Door het directe contact met de vaatwand gaat de ader vervolgens dicht.

Voorbereiding

Deze behandeling vindt plaats op de polikliniek Dermatologie. Wij adviseren u om iemand mee te nemen die u begeleidt. U mag na de ingreep niet autorijden.

U meldt zich op het afgesproken tijdstip aan de balie van de polikliniek. U wordt door de arts of verpleegkundige binnengeroepen. U doet uw onderkleding uit en krijgt een operatiehemd en een onderbroek van ons. Vervolgens gaat u op een klein bankje staan en wordt de te behandelen ader met de duplex (een echoapparaat) opgezocht. Daarna gaat u op het bed liggen.

Verdoving

De behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving. Na het aanprikken van de te behandelen ader, krijgt u enkele prikjes met een verdovingsvloeistof die ook het weefsel rondom de spatader verdooft. Deze prikjes kunnen pijnlijk zijn.

Als u overgevoelig bent voor injectievloeistof (lidocaïne) of desinfecterende middelen (jodium) vragen wij u dit vooraf te melden aan de arts.

Ingreep

De huid van het been wordt volledig gedesinfecteerd en het hele operatiegebied wordt volledig afgedekt met steriele doeken. Daarna begint de ingreep. In principe is de endoveneuze behandeling niet pijnlijk omdat u bent verdoofd. Als het wel gevoelig is, moet u dit aangeven. De totale ingreep duurt ongeveer 45 minuten.

Risico’s

De behandeling kan de volgende risico’s met zich meebrengen:

 • Ontsteking van de spatader
  Door irritatie van het bloedvat kan door de behandeling een ontsteking (pijnlijke, rode, warme plek) van de ader en het omgevende weefsel ontstaan. Die geneest vanzelf.
 • Pijn in het behandelde traject
  Doordat er met hitte wordt gewerkt, kan het weefsel rondom de ader wat gevoelig zijn na de behandeling. Dit trekt vaak vanzelf weg.
 • Blauwe plekken
  Deze blauwe plekken kunnen korte tijd na de behandeling ontstaan doordat er meerdere prikjes in het been gegeven worden. Deze trekken vanzelf weer weg.
 • Trombosebeen
  In minder van 1% van de gevallen bestaat er kans dat ook een dieper gelegen bloedvat dichtplakt. Dat noemen we een trombosebeen. In uitzonderlijke gevallen kan dit een longembolie als gevolg hebben. Voor een trombosebeen of longembolie kan een behandeling met ontstollende middelen nodig zijn. Alle andere behandelingen van spataderen kennen ook het risico van een trombosebeen. Dit is dus niet alleen het geval bij de endoveneuze behandeling.
 • Raar gevoel
  Het is soms mogelijk dat plaatselijk het gevoel in het behandelde been verandert. Er kan dan sprake zijn van zenuwletsel waardoor de huid minder gevoelig is. Dit gevoel verdwijnt in de meeste gevallen na verloop van tijd.
 • Verbranding van de huid
  Om warmteschade te voorkomen wordt verdovingsvloeistof ingespoten. Deze vloeistof bestaat uit water met daarin opgelost verdunde verdovingsvloeistof. De ader komt zo geisoleerd te liggen van het omliggende weefsel. Dit moet voorkomen dat er warmteschade ontstaat tijdens de behandeling.
 • Ontsteking
  Na iedere ingreep bestaat de mogelijkheid van een bacteriële infectie. De kans hierop is heel klein.

Na de ingreep

Na de ingreep krijgt u voor één week een elastische kous mee. Deze kous reikt van de tenen tot aan het bovenbeen. Deze kous draagt u gedurende 2 dagen dag en nacht en vervolgens gedurende 5 dagen overdag. U krijgt een afspraak om 6 weken na de behandeling op controle te komen. Als u thuis pijnklachten krijgt na de ingreep, mag u paracetamol innemen.

Na enkele dagen tot weken kan het zijn dat de behandelde spatader pijn doet tijdens het lopen en u een harde streng voelt op de plaats waar de spatader is behandeld. Dit hoort bij de reactie van het lichaam op de behandeling. Als u dit als pijnlijk ervaart, kunt u hiervoor pijnstillers gebruiken.

Na de ingreep mag u naar huis en uw dagelijkse bezigheden hervatten. Sporten wordt de eerste week na de behandeling afgeraden. Wel wordt geadviseerd om goed in beweging te blijven en overdag minimaal ieder uur 5 minuten te lopen. Vermijd lange periodes met alleen rust.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Dermatologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Dermatologie
040 – 239 72 70

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Dermatologie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/dermatologie

© 2021 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden