Bescherming van de nieren (Folder)

Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Bescherming van de nieren (Folder)

Door uw behandelende arts bent u geïnformeerd en doorverwezen voor een radiologisch onderzoek met contrastvloeistof. Tijdens dit onderzoek wordt een jodiumhoudende contrastvloeistof in uw bloedbaan gespoten. Dit is nodig om een betere afbeelding van uw bloedvaten en/of organen te krijgen.

In deze folder vindt u algemene aanvullende informatie over de bescherming van de nieren bij een onderzoek met jodiumhoudend contrastvloeistof. Voor u persoonlijk kan de situatie anders zijn dan hier wordt beschreven. Als dit het geval is, dan wordt u hierover geïnformeerd door uw behandelend arts.

Algemene veiligheid

Moderne jodiumhoudende contrastmiddelen zijn veilige middelen. Maar bij een kleine groep patiënten bestaat er een minimale kans op nierbeschadiging. Uit het laboratorium bloedonderzoek is gebleken dat u tot deze groep behoort.

Om nierbeschadiging te voorkomen krijgt u één uur voorafgaand aan het onderzoek via een infuus extra vocht toegediend. Hiervoor moet u zich melden op een verpleegafdeling. Via de polikliniek, waarbij de afspraak voor het onderzoek gemaakt is, krijgt u extra informatie hierover.

Als u diabetus mellitus hebt en u gebruikt daarvoor Metformine of Glucophage, kan het zijn dat u tijdelijk moet stoppen met deze middelen. Meld het uw arts als u deze middelen gebruikt.

Daarnaast is het belangrijk dat u 24 uur vóór en 24 uur na toediening van het jodiumhoudende contrastvloeistof het gebruik van NSAID’s staakt. Onderstaand vindt u een lijst met verschillende NSAID’s.

Diclofenac (ook: Cataflam, Voltaren, Arthrotec) Profifenazon (ook: Saridon)
Ibuprofen (ook: Advil, Brufen, Nurofen, Sarixell, Spridifen, Zafen) Ketoprofen (ook: Rilies)
Indometacine Piroxicam
Naproxen (ook: Aleve, Vimovo) Nabumeton (ook: Mebutan)
Tiaprofeenzuur (ook: Surgam) Meloxicam
Metamizol (ook: Novalgin) Fenylbutazon
Fluriprofen (ook: Strepfen) Dexketoprofen (ook: Stadium)
Aceclofenac (ook: Biofenac)  

 

Voorbereiding

Voor bepaalde onderzoeken met contrastvloeistof is een specifieke voorbereiding nodig. Mocht deze voorbereiding bij uw onderzoek van toepassing zijn dan hoort u dit via de polikliniek bij het maken van de afspraak. U start met deze voorbereiding op de verpleegafdeling waar u wordt opgenomen in verband met de bescherming van de nieren.

Het onderzoek

  • U meldt zich bij de receptie van de hoofdingang van het ziekenhuis op het doorgegeven tijdstip. Daar wordt u verwezen naar desbetreffende verpleegafdeling. Dit tijdstip is door de polikliniek bekend gemaakt.
  • Een arts of verpleegkundige brengt een infuusnaald in via een bloedvat in de arm.
  • Eén uur voorafgaand aan het onderzoek krijgt u extra vocht toegediend via het infuus.
  • Indien nodig moet een specifieke voorbereiding voor het onderzoek gevolgd worden.
  • U meldt zich op de afspraaktijd op de afdeling waar het onderzoek plaats gaat vinden.
  • Na het onderzoek wordt het infuus verwijderd op de onderzoekskamer. U hoeft niet meer terug naar de verpleegafdeling.

Nazorg

Het is raadzaam om na het onderzoek extra te drinken. De contrastvloeistoffen verdwijnen dan sneller uit uw lichaam.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u uitdrukkelijk niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen dan kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling waar het onderzoek zal plaatsvinden. Op de volgende pagina vindt u de contactgegevens.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Radiologie
040 – 239 85 65

Afdeling Radiologie, CT/MRI
040 – 239 60 99

CT-kamer
040 – 239 85 57

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden