Biopsie van de borst onder MRI-geleide (Folder)

Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Biopsie van de borst onder MRI-geleide (Folder)

Uw arts heeft bij u een verdachte afwijking in de borst gevonden. Om deze afwijking verder te onderzoeken bent u verwezen naar de afdeling Radiologie voor een biopsie van de borst onder MRI-geleide.

Om te bepalen of een verdachte afwijking borstkanker is, moet er weefsel worden afgenomen (biopt) dat onder de microscoop wordt onderzocht. Dit gebeurt meestal onder geleide van een echografie of mammografie. Soms is de verdachte afwijking in een borst echter niet te zien op de echografie en mammografie. Deze afwijking is dan alleen zichtbaar op een MRI-scan. Er kan dan een biopt onder MRI-geleide worden verricht.

Voorbereiding

Als u bloedverdunners gebruikt, dient u dit direct met de verpleegkundig specialist te overleggen. Gebruikt u bloedverdunners en bent u  doorverwezen door een specialist die niet werkzaam is in het Catharina Ziekenhuis? Dan dient u contact op te nemen met de polikliniek in uw eigen ziekenhuis.

De dag van het onderzoek

Op het tijdstip van uw afspraak, meldt u zich bij de baliemedewerkster van de MRI-afdeling. Zij verwijst u naar de wachtruimte, waarna een laborant u binnenroept. Net als bij het MRI-onderzoek dat u eerder heeft gehad, wordt u verzocht zich om te kleden en alle metalen voorwerpen van uw lichaam te verwijderen. U krijgt een infuus geprikt voor het toedienen van contrastmiddel. De radioloog voert het onderzoek uit en wordt geassisteerd door twee laboranten.

Wij raden u aan om waardevolle bezittingen zoals groot geld, andere waardepapieren en sieraden, thuis te laten. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor vermissing, beschadiging of diefstal van geld, sieraden of andere persoonlijke eigendommen.

Het onderzoek

U komt op uw buik op de tafel te liggen in dezelfde houding als bij het MRI-onderzoek van de borsten. De borst wordt wat aangedrukt door middel van een plaatje. Dit plaatje houdt de borst tijdens het onderzoek op zijn plaats. De laborant maakt vervolgens een aantal MRI-opnames van de borst. Hierna kan de radioloog door middel van de computer de plaats van de afwijking en de exacte positie voor de naald bepalen. Voordat de naald wordt geplaatst, wordt de huid en het borstweefsel verdoofd. De radioloog plaatst vervolgens de naald en dan wordt er weer een scan gemaakt om te controleren of deze op de juiste plaats zit. Vervolgens wordt met de naald weefsel verwijderd. Ondanks dat de insteekplaats verdoofd is kan dat toch pijnlijk zijn.

Na het nemen van het biopt wordt er op de plek van de afwijking een marker achtergelaten. De marker is een klein staafje van titanium en is zichtbaar op de mammografie, echografie en MRI. Hierdoor kan de biopsieplek altijd worden teruggevonden bij eventuele latere controles.

Het onderzoek vindt poliklinisch plaats. Dit wil zeggen dat u na het onderzoek gewoon naar huis kunt. Het onderzoek duurt gemiddeld een uur.

Na het onderzoek

De insteekplaats wordt verbonden door middel van een hechtpleister en een gaasje. Deze hechtpleister zal er binnen enkele dagen vanzelf afvallen. Op de dag van de procedure kunt u beter niet douchen. Het is raadzaam om na de procedure de arm en borst gedurende een dag te ontzien.

Na het nemen van het biopt wordt de borst ongeveer 10 minuten gekoeld met een icepack om eventuele zwelling en bloeduitstorting te verminderen. Het is raadzaam thuis na ongeveer een uur weer 10 minuten te koelen. Als u veel pijn ervaart en de borst erg gezwollen is kunt u het koelen elk uur weer 10 minuten herhalen. Daarnaast kunt u bij pijnklachten paracetamol gebruiken (geen aspirine).

Wanneer moet u contact opnemen?

Het is belangrijk om bij roodheid, blijvende zwelling van de borst of koorts contact op te nemen met uw behandelend specialist of verpleegkundig specialist. Wanneer u bent doorverwezen door een specialist die niet werkzaam is in het Catharina Ziekenhuis, dient u contact op te nemen met de polikliniek in uw eigen ziekenhuis.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan, op werkdagen van 08.00 uur tot 16.30 uur, telefonisch contact op met de MRI-afdeling. Bij verhindering wordt u verzocht dit uiterlijk 24 uur voorafgaande aan uw afspraak te melden bij de MRI-afdeling. Zonder berichtgeving kan het onderzoek bij u in rekening worden gebracht.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

MRI-afdeling
040 – 239 60 99

Verpleegkundig specialist
040 – 239 66 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden