Blijf bewegen tijdens uw ziekenhuisopname (Folder)

Fysiotherapie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Blijf bewegen tijdens uw ziekenhuisopname (Folder)

U bent in het Catharina Ziekenhuis opgenomen. Uit onderzoek is gebleken dat patiënten 80% van hun tijd tijdens hun opname in bed doorbrengen. Te weinig bewegen zorgt voor een achteruitgang van conditie en spierkracht. Daarnaast heeft u meer kans op complicaties zoals luchtweginfecties of trombose. Hierdoor kunt u uiteindelijk minder zelfstandig worden. Daarom is het belangrijk dat u ook tijdens uw ziekenhuis opname in beweging blijft en ademhalingsoefeningen uitvoert. In deze folder worden tips en oefeningen gegeven zodat uw herstel zo spoedig mogelijk verloopt.

Voor u persoonlijk kan de situatie anders zijn dan hier beschreven is. Het medisch advies van uw arts is leidend. Wanneer uw arts specifiek heeft benoemd dat u bepaalde bewegingen/belastingen niet mag maken, slaat u deze oefeningen over.

Twijfelt u, heeft u vragen of komt u er niet uit, vraag dan om hulp bij de verpleegkundige of de fysiotherapeut die op de afdeling werkzaam zijn.

In deze animatie geven wij u advies over hoe u zo fit mogelijk kunt blijven tijdens uw ziekenhuisopname.

Ga naar www.catharinaziekenhuis.nl/videobeteruitbed of scan de QR-code

Beweegadvies

 • Gebruik het bed alleen als u echt moet rusten.
 • Nuttig de maaltijden zittend op een stoel.
 • Bewegen is goed, méér bewegen is beter. Als u gaat lopen is het beter dat u vaker per dag een stukje gaat lopen, dan slechts één keer een verre afstand.
 • Vraag hulp aan het bezoek of de verpleegkundige wanneer u niet alleen wilt/durft te lopen.
 • Bouw dagelijks de afstand die u loopt op.
 • Vanwege de veiligheid adviseren we u niet zelfstandig het traplopen te oefenen.
 • Zorg voor het behoud van uw spierkracht. Dit kunt u doen middels gerichte oefeningen, die u in dit boekje vindt.
Hulpmiddelen
 • Draag  overdag uw gewone kleding.
 • Wanneer u, om welke reden dan ook, geen schoenen aan kunt trekken zorg dan voor antislipsokken óf stevige pantoffels met een goede zool en een gesloten hak.
 • Als u thuis gebruik maakt van een loophulpmiddel laat deze mee brengen
 • Zorg voor stevige goede schoenen. Goede schoenen geven stabiliteit en zorgen  ervoor dat u niet uitglijdt. Dit verkleint het risico op vallen.

Schoenen go.jpg

Schoenen no go.jpg

Adequaat schoeisel

Goede schoenen helpen bij het verdelen van het lichaamsgewicht. Hierdoor wikkelt u de voet beter af. Daarnaast geven schoenen bescherming, stabiliteit en zorgen ze ervoor dat u niet uitglijdt. Hierdoor wordt de kans op vallen minder. Als u geen schoenen aan kunt trekken zorg dan voor antislipsokken óf stevige pantoffels met een goede zool en een gesloten hak.

Oefeninstructies

 • Begin met de oefeningen in rugligging. Indien deze oefeningen goed gaan, kunt u verder met de zittende oefeningen. Vervolgens kunt u ook de staande oefeningen doen. Probeer de oefeningen op te bouwen. Hier kunt u ook in de thuissituatie mee doorgaan.
 • Start met 10 herhalingen, Als dit goed gaat, bouwt u dit uit naar 3 series van 10 herhalingen, probeer minimaal 3 keer per dag te oefenen.
 • Tijdens het oefenen moet u nog kunnen blijven praten. Stop als u te kortademig of duizelig wordt of als u last krijgt van abnormale vermoeidheid.
 • Wij adviseren om de ademhalingsoefeningen bij voorkeur ieder uur uit te voeren.

Oefeningen

Cirkels draaien met de voet
FYS-017 Cirkels draaien met voet.jpg
 • Ga op uw rug liggen.
 • Strek beide benen.
 • Draai nu 10 cirkels linksom (u kunt beide voeten tegelijk bewegen of om de beurt).
 • Draai nu 10 cirkels rechtsom (u kunt beide voeten tegelijk bewegen of om de beurt).
 • Ontspan vervolgens.
 • Herhaal de oefening.
Buigen van de knie

FYS-017 Buigen van de knie.jpg

 • Ga op uw rug liggen met beide benen gestrekt.
 • Buig nu uw knie door met de hak over het bed naar u toe te schuiven.
 • Houd deze positie enkele seconden vast.
 • Schuif de voet weer terug en strek de knie.
 • Herhaal de oefening.
Optillen van gestrekt been

FYS-017 Optillen van gestrekt been.jpg

 • Ga op uw rug liggen.
 • Strek één been en buig het andere been.
 • Trek de tenen van het gestrekte been naar u toe.
 • Til nu het gestrekte been op.
 • Laat het been vervolgens zakken tot net boven het bed.
 • Wissel af van been.
 • Herhaal de oefening
Bruggetje maken

FYS-017 Bruggetje maken.jpg

 • Ga op uw rug liggen met beide benen gebogen.
 • Zet de voeten plat op het bed.
 • Span de bilspieren aan, span ook de buikspieren aan door uw navel in te trekken
 • Til nu de billen van het bed omhoog alsof u een bruggetje maakt
 • Houd deze positie 5 seconden vast
 • Ontspan vervolgens
 • Herhaal de oefening
Krachtoefening arm/hand

FYS-017 Krachtoefening armhand.jpg

 • Ga op uw rug liggen .
 • Haak uw vingers  ter hoogte van uw borst in elkaar.
 • Probeer nu uw handen weer uit elkaar te trekken, maar houd de vingers in elkaar gehaakt.
 • Houd dit 2 seconden vast.
 • Stop nu rustig met trekken.
 • Wissel af van grip (links/rechts boven).
 • Herhaal de oefening.
  Arm voorwaarts optillen

FYS-017 Arm voorwaarts optillen.jpg

 • Ga zitten op een stoel.
 • Breng uw arm omhoog in voorwaartse richting totdat uw arm zich langs het oor bevindt.
 • Laat uw arm weer gecontroleerd zakken tot in de beginpositie.
 • Indien mogelijk beweegt u beide armen tegelijk omhoog en omlaag.
 • Herhaal de oefening
Tenen optrekken

FYS-017 Tenen optrekken.jpg

 • Ga zitten op een stoel met de voeten op de grond.
 • Trek de tenen en voorvoet naar u toe, zodat deze los komen van de ondergrond.
 • Ontspan vervolgens.
 • Herhaal de oefening.
Been uitstrekken

FYS-017 Been uitstrekken.jpg

 • Ga rechtop zitten op een stoel met de voeten op de grond.
 • Til uw voet een stukje omhoog.
 • Trek de tenen naar u toe.
 • Strek nu het been voorwaarts tot de knie geheel gestrekt is.
 • Buig het been weer tot aan de uitgangspositie.
 • Herhaal de oefening.
Knie heffen

FYS-017 Knie heffen.jpg

 • Ga rechtop zitten op een stoel met de voeten op de grond
 • Til het been op van de ondergrond totdat de voet geheel van de ondergrond los is
 • Trek hierbij de tenen naar u toe
 • Laat het been weer zakken, maar probeer het been van de ondergrond te houden
 • Herhaal de oefening
Heup buigen

FYS-017 Heup buigen.jpg

 • Ga achter een stoel staan.
 • Sta met de voeten op heupbreedte.
 • Breng uw been naar voor, door de heup te buigen.
 • Zorg dat uw been niet boven de 90 graden komt.
 • Breng uw been daarna weer rustig in de startpositie.
 • Wissel af van been
 • Herhaal de oefening
Opstaan en (net niet) gaan zitten

FYS-017 Opstaan en (net niet) gaan zitten.jpg

 • Sta met uw voeten op heupbreedte voor een stoel.
 • Zak door uw benen tot de billen op kniehoogte zijn (net alsof u op de stoel gaat zitten).
 • Kom vervolgens weer rustig omhoog.
 • Herhaal de oefening.
Op de tenen staan

FYS-017 Op tenen staan.jpg

 • Ga achter een stoel staan.
 • Sta met de voeten op heupbreedte.
 • Ga op uw tenen staan, door u recht omhoog te duwen.
 • Zak vervolgens weer langzaam terug naar de beginpositie.
 • Herhaal de oefening

Let op: Beide knieën blijven tijdens de gehele oefening gestrekt.

Been zijwaarts heffen

FYS-017 Been zijwaards heffen.jpg

 • Ga achter een stoel staan.
 • Sta met de voeten op heupbreedte, met de knieën licht gebogen.
 • Beweeg uw been zijwaarts naar buiten.
 • Beweeg uw been daarna weer rustig terug.
 • Wissel af van been.
 • Herhaal de oefening

Let op: De tenen blijven naar voor wijzen

Ademhalingsoefeningen

Om vertraging in uw herstel tegen te gaan, is het belangrijk om, bij voorkeur ieder uur, onderstaande ademhalingsoefeningen zelfstandig uit te voeren.

1. Diep doorademen

 • Leg uw ene hand op uw buik en de andere op uw borst.
 • Adem diep door de neus in.
 • Houd aan het eind de adem even vast.
 • U voert de oefening goed uit als tijdens het inademen uw hand op uw buik verder omhoog komt dan de hand die op uw borst ligt.

Herhaal 5 keer

shutterstock_1400990999.jpg

2. Uitblazen met getuite lippen op elkaar

 • Adem rustig door uw neus in.
 • Tuit uw lippen tijdens het uitademen.
 • Druk de lippen net genoeg op elkaar om er lucht door te laten, alsof u langzaam een kaarsje uitblaast.

Herhaal 5 keer

3. Huffen

 • Adem rustig in.
 • Open de mond
 • Adem kort en krachtig uit met open mond (alsof u een spiegel/bril beslaat met uw adem).
 • Probeer de keel ontspannen te houden.
 • Door de snelheid bij het uitademen wordt het slijm losgetrild.

Herhaal 3 keer

4. Hoesten

 • Na het huffen probeert u krachtig te hoesten om het eventuele slijm op te hoesten
 • Gebruik, indien gewenst, een klein kussentje om tegendruk te geven wanneer u pijn ervaart.
 • U kunt ook tegendruk geven door uw armen over de wond te kruisen

Herhaal 3 keer  

Bewegen na ontslag

 • Bouw uw activiteiten op.
 • Vergroot de loopafstand.
 • Thuis kan u blijven oefenen met dit oefenboekje
 • Pak zo snel mogelijk uw normale dagelijkse activiteiten op.
 • Breng structuur aan in het bewegen. Oefen bijvoorbeeld op een vast tijdstip.
 • Traplopen is een zware inspanning. Door de traptrede één voor één te nemen en niet door te stappen, maakt u traplopen makkelijker. Dit verhoogt ook de veiligheid.

Het uitgangspunt voor bewegen in het dagelijkse leven buiten het ziekenhuis is de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Deze is als volgt:

 • Bewegen is goed, meer bewegen is beter
 • Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, verspreid over diverse dagen. Langer, vaker en/ of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel.
 • Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen.
 • En: voorkom veel stilzitten.

Houd hierbij rekening met uw fysieke condities en/of medisch beperking.

Heeft u na uw opname meer begeleiding nodig, dan kan uw huisarts of uw fysiotherapeut thuis u verder helpen. Wanneer u tijdens uw opname begeleid bent door een fysiotherapeut kan hij / zij u hier verder in helpen. Wanneer dit niet zo is, vind u op www.defysiotherapeut.com praktijken bij u in de buurt. U hebt hiervoor geen verwijzing nodig.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder vragen, neem dan contact op met uw verpleegkundige. De verpleegkundige kan, als dat nodig is, de fysiotherapeut vragen om bij u langs te komen.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Fysiotherapie
040 – 239 84 20

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Fysiotherapie vindt  u op www.catharinaziekenhuis.nl/fysiotherapie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden