Borstkankercentrum (Folder)

Catharina Kanker Instituut Chirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Borstkankercentrum (Folder)

U bent door uw huisarts verwezen naar het Borstkankercentrum van het Catharina Ziekenhuis. Omdat u in uw borst iets gevoeld heeft, of omdat er een afwijking op een borstfoto is gezien, komt u naar het Borstkankercentrum voor verder onderzoek.

Deze folder dient om u zo goed mogelijk te informeren over wat u te wachten staat als u voor de eerste afspraak op ons centrum komt. U kunt in de folder lezen met wie u allemaal in aanraking kunt komen en welke onderzoeken mogelijk kunnen worden afgesproken.

Wanneer uit onderzoek blijkt dat een vervolgbehandeling noodzakelijk is, ontvangt u hierover meer informatie. Die informatie is onderdeel van een Persoonlijke Informatie Map (PIM). Deze map wordt vervolgens aangevuld met informatie die specifiek gericht zal zijn op uw persoonlijke behandeling.

Hoewel deze folder zich richt op een vrouw met een probleem in haar borst, geldt de informatie ook voor een man met een probleem in de borst.

Het Borstkankercentrum

Het Borstkankercentrum is een onderdeel van het Catharina Kanker Instituut. Oncologie is het specialisme dat zich bezighoudt met onderzoek en behandeling van kanker.

Uw eerste afspraak op het Borstkankercentrum

Voorbereiding

 • Het is verstandig om uw eventuele partner of een ander vertrouwd persoon mee te nemen. U krijgt veel informatie en bent mogelijk gespannen. Samen onthoudt u meer.
 • U heeft bij uw eerste afspraak het verwijsformulier nodig dat u van uw huisarts heeft gekregen. Neem dit daarom mee.
 • Het is belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt. Vraag uw apotheek om een overzicht te maken van de medicijnen die u gebruikt, of neem uw medicijnen mee, liefst in de originele verpakking.
 • Neem uw patiëntenpas van het Catharina Ziekenhuis mee, als u die heeft.

Nadat u zich heeft gemeld bij het Borstkankercentrum, neemt u plaats in de wachtkamer. Als u aan de beurt bent, nodigt de polikliniekassistente u uit in de behandelkamer. Het kan soms voorkomen dat u moet wachten of dat mensen die later komen eerder aan de beurt zijn. Dit kan gebeuren omdat er meerdere spreekuren tegelijkertijd plaatsvinden. Uw eerste afspraak is met de verpleegkundig specialist mammacare. Eventuele vervolgafspraken krijgt u aan het einde van uw polikliniekbezoek.

Wat is een verpleegkundig specialist mammacare?

Een verpleegkundig specialist is een ervaren verpleegkundige met een tweejarige aanvullende opleiding op academisch niveau. De verpleegkundig specialist heeft een deel van de medische en de verpleegkundige zorg voor een bepaalde groep patiënten, in dit geval vrouwen (en mannen) met borstproblematiek. Door de aanvullende opleiding kan zij taken van de arts overnemen. Onder eindverantwoordelijkheid van de chirurg brengt de verpleegkundig specialist de klachten van de patiënt in kaart, voert onderzoeken uit en verricht kleine medische handelingen. Verder bespreekt zij uitslagen met de patiënt en stelt in samenwerking met de specialist behandel- en zorgplannen op. Daarnaast geeft de verpleegkundig specialist voorlichting over de behandeling en kunnen patiënten bij haar terecht met vragen en problemen.

Doordat de verpleegkundig specialist mammacare uitsluitend op de polikliniek werkt kan zij ervoor zorgen dat u, als u een spoedeisend borstprobleem heeft, binnen 24 uur terecht kunt. Verder kan zij een belangrijke schakel zijn in uw onderzoekstraject en later in uw eventuele behandelingsfase. Zij is de eerste persoon die u ziet en zij zorgt ervoor dat alles zo snel en goed mogelijk verloopt.

Wat kunt u verwachten?

De verpleegkundig specialist bespreekt uw klachten met u en verricht een lichamelijk onderzoek. Zij onderzoekt hierbij uw borsten en okselklieren. Hierna regelt zij mogelijk vervolgonderzoek. In het Catharina Ziekenhuis betekent dit dat u aansluitend aan de afspraak met de verpleegkundig specialist een mammografie, zo nodig een echografie en eventueel een punctie/biopsie zult krijgen.

Eéndagsdiagnostiek

Het Catharina Ziekenhuis werkt met ‘ééndagsdiagnostiek’. Dit houdt in dat u aansluitend aan de diagnostische onderzoeken, dezelfde dag al de (voorlopige) uitslag krijgt op de polikliniek. In veel gevallen kunnen wij u meteen geruststellen.

Alleen als u een punctie/bioptie heeft gehad of als u in aanmerking komt voor aanvullend onderzoek zoals een MRI-scan, kan de (voorlopige) uitslag niet dezelfde dag gegeven worden.

Na een punctie/biopsie duurt het twee werkdagen voor de uitslag bekend is. Als u voor aanvullend onderzoek in aanmerking komt dan worden de betreffende onderzoeken zo snel mogelijk gepland.

Verder onderzoek

Na uw bezoek aan de verpleegkundig specialist mammacare gaat u voor verder onderzoek naar de afdeling Radiologie.
Deze onderzoeken kunnen zijn:

 1. mammografie
 2. echografie (van de borst en/of van de oksel)
 3. punctie/biopsie (van de borst en/of van de oksel) tijdens een echo
Voorbereiding

Bent u zwanger of vermoedt u dit, neem dan van tevoren contact op met afdeling Radiologie voor nader overleg.

Verder is het belangrijk om rekening te houden met het volgende:

 • U mag voor het onderzoek de borsten niet insmeren met bodylotion, anders wordt de huid te glad.
 • Als u moedervlekken, wratten en/of vetbultjes heeft op of rond de borsten, dan moet u dat even aangeven. Dit kan namelijk als een verdachte afwijking op de foto afgebeeld worden.

U meldt zich op de afgesproken tijd op de afdeling Radiologie. Als u aan de beurt bent, roept een laborant u binnen en vraagt u om uw bovenlichaam te ontkleden. Eerst maakt de laborant een mammografie van uw borsten.

1. Mammografie

De mammografie is een röntgenonderzoek van de borst. Hierbij worden er altijd meerdere foto’s van beide borsten gemaakt. De borst wordt door middel van een plastic plaatje plat gedrukt. Dit aandrukken kan pijnlijk zijn. Het is belangrijk dat u zich zo goed mogelijk ontspant, zodat het plaatje goed aangedrukt kan worden. Dit is noodzakelijk omdat:

 • hierdoor zoveel mogelijk borstweefsel kan worden afgebeeld
 • het borstweefdel hierdoor uit elkaar wordt gedrukt, waardoor kleine afwijkingen beter zichtbaar zijn
 • de hoeveelheid straling hierdoor minder kan zijn
 • er een kleinere kans op een onscherpe afbeelding is

Op deze borstfoto’s zijn vaak al hele kleine veranderingen te zien, soms zelfs als ze nog niet eens voelbaar zijn.

2. Echografie

Meestal wordt aansluitend een echografie van de borst gemaakt. Dit is een onderzoek waarbij de borst wordt onderzocht met geluidsgolven. Een echografie levert informatie op over de verschillende soorten weefsels in de borst. Op deze manier kan een arts bijvoorbeeld een cyste (een holte gevuld met vocht) onderscheiden van een ander soort knobbel. Vooral bij jonge vrouwen kan een echografie meer informatie geven dan een mammografie. Dat komt omdat de samenstelling van het jonge borstklierweefsel vaak geen betrouwbare beoordeling van de mammografie toelaat.

Een echografie is pijnloos en wordt uitgevoerd door een radioloog (specialist in beeldvormende technieken zoals röntgen, MRI en CT). Tijdens de echografie bestaat de mogelijkheid dat de radioloog besluit om vocht of een stukje weefsel weg te nemen voor verder onderzoek. Dit gebeurt door een punctie of een biopsie.

3. Punctie/biopsie

3.1 Punctie
Bij een punctie worden met een dunne naald weefselcellen en/of vocht opgezogen uit een duidelijk voelbaar of zichtbaar knobbeltje.  Het opgezogen materiaal wordt onderzocht onder de microscoop. Het duurt ongeveer twee werkdagen voordat de uitslag bekend is. De uitslag krijgt u te horen van de verpleegkundig specialist tijdens uw tweede afspraak op het Borstkankercentrum. Het microscopisch onderzoek kan meer informatie geven over de aard van het knobbeltje: is het een goedaardig of een kwaadaardig knobbeltje.
Een cyste kan met een punctie geheel worden leeggezogen; de borstafwijking is dan meteen behandeld.

3.2 Biopsie
Bij een biopsie wordt met behulp van een grotere naald een pijpje weefsel weggenomen uit het gezwel. Eerst wordt de huid verdoofd, waarna een klein sneetje in de huid gemaakt wordt. Via de holle naald wordt vervolgens het weefsel afgenomen. Meestal wordt de biopsie met een echografie uitgevoerd, zodat de precieze plaats van de afwijking kan worden bepaald. U mag na het onderzoek gewoon naar huis.

U moet er rekening mee houden dat deze eerste afspraak ongeveer twee uur in beslag zal nemen. Hierin vallen het consult op de polikliniek, de mammografie en indien nodig de echografie en de punctie en/of biopsie en het tweede gesprek.

Na deze onderzoeken komt u terug op het Borstkankercentrum. In veel gevallen kunnen wij u meteen duidelijkheid geven. Alleen als u een punctie/biopsie heeft gehad of als u in aanmerking komt voor aanvullend onderzoek zoals een MRI-scan, kan de (voorlopige) uitslag niet dezelfde dag gegeven worden. Wanneer u een punctie/biopsie heeft gehad duurt het twee werkdagen voor de uitslag bekend is.

Als u voor aanvullend onderzoek in aanmerking komt dan worden de betreffende onderzoeken meteen voor u geregeld. Vervolgens krijgt u meteen een tweede afspraak mee voor het bespreken van de uitslag van de aanvullende onderzoeken.

Uw tweede afspraak

De uitslag van de punctie en/of biopsie of vervolgonderzoeken is na twee werkdagen bekend. Voor het bespreken van deze uitslagen komt u terug op het Borstkankercentrum. De verpleegkundig specialist bespreekt met u de uitslagen en eventueel noodzakelijke vervolgonderzoeken en/of behandeling.

U kunt uw vragen stellen, ook kan het zijn dat u veel informatie krijgt. Daarom raden wij u aan om uw eventuele partner of een ander vertrouwd persoon mee te nemen naar dit gesprek. Het is ook verstandig om uw vragen van tevoren te noteren, bijvoorbeeld achter in deze folder en deze mee te nemen naar de afspraak.

De uitslagen van uw onderzoeken worden indien noodzakelijk besproken binnen een ‘multidisciplinair overleg’. Dit overleg bestaat uit een team van verschillende specialisten/zorgverleners die allemaal vanuit hun eigen deskundigheid patiënten onderzoeken met borstklachten en borstkanker behandelen. Omdat deze gespecialiseerd zijn in verschillende disciplines (vakgebieden), noemt men dit een multidisciplinair team. Naar aanleiding van deze bespreking wordt een behandelvoorstel gemaakt.

Meestal heeft dit overleg al plaats gevonden vóórdat u de uitslag krijgt. Dit is echter niet altijd mogelijk. Als dit betekent dat u hierdoor te lang op de uitslag moet wachten, dan worden uw uitslagen en behandelvoorstel besproken nadat we u geïnformeerd hebben. U krijgt dan eerst een voorlopige uitslag. Een definitief behandelplan volgt vervolgens na het multidisciplinaire overleg.

Gesprek met de chirurg

Als een operatie noodzakelijk is, krijgt u altijd een gesprek met de chirurg. Een gesprek met de chirurg is echter ook mogelijk op uw eigen verzoek.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de Borstkankercentrum.

U kunt de verpleegkundig specialist mammacare op werkdagen bereiken als u vragen, problemen of andere zaken wilt bespreken, via het Borstkankercentrum.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
Telefoon 040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Borstkankercentrum, Catharina Kanker Instituut
040 – 239 66 00

Afdeling Radiologie
040 – 239 85 65

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Chirurgie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/chirurgie

© 2022 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden