Borstprothesen (Folder)

Plastische chirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Borstprothesen (Folder)

Deze folder bevat algemene, aanvullende informatie over een borstprothese. De folder wordt u aangeboden door uw plastisch chirurg. De folder heeft niet de intentie volledig te zijn of een gesprek met uw plastisch chirurg te vervangen. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Wat is een borstprothese?

Een borstprothese bestaat uit een omhulsel (een soort zakje) van siliconenmateriaal. De vulling kan uit verschillende stoffen bestaan. Meestal gaat het om een siliconenvulling, die zachter en vaster kan zijn. Dit wordt ook wel de vloeibare of “gel”-vulling genoemd. Ook kan de vulling uit vloeistof bestaan, bijvoorbeeld zoutwater.

Ook de buitenkant, het omhulsel van de prothese, kan verschillen van samenstelling en vorm. Er bestaan gladde protheses en meer of minder ruwe protheses (dit heet officieel “getextureerd”), maar het omhulsel bestaat altijd uit siliconen. Sommige protheses hebben hieroverheen nog een extra laagje, bestaande uit een soort schuimplastic, de “polyurethaan” protheses.

Ook de vorm van de prothese zelf verschilt: er zijn ronde en druppelvormige (“anatomische”) protheses. Deze laatste hebben altijd een vastere vulling en zijn meestal met gel gevuld.

Welke prothese is de beste?

Elke prothese heeft z’n voordelen en nadelen. Daarom moet voor elke patiënt de voor haar beste prothese worden uitgekozen. Ook uw eigen voorkeur speelt daarbij natuurlijk een rol.

Los van de samenstelling (omhulsel, vulling) , is ook de vorm van de prothese zelf van belang. Wilt u veel decolleté of juist zo weinig opvallend mogelijke vergroting van de borst? Zo geeft een ronde prothese in het algemeen een wat voller decolleté, maar is die voor een magere patiënte minder geschikt. Dan wordt vaker een druppelvorm (anatomische) prothese gebruikt om te voorkomen dat de prothese teveel zichtbaar is.

Andere zaken die belangrijk zijn bij de keuze van de prothese zijn bijvoorbeeld de levensduur, de kans op draaiing van de prothese, de kans op kapselvorming (zie verder), de vorm van de borst, de breedte van de borstkas en of de borst wel of niet hangt.

Waarom een borstprothese?

De operatie die nodig is om een borstprothese in te brengen is weinig belastend voor de patiënt, en geeft over het algemeen een fraaie vorm. De prothese “pusht” als het ware de weefsels mooi in de vooraf gekozen vorm en de borst wordt mooi stevig. Veel vrouwen voelen zich na een borstvergroting veel zelfverzekerder en gelukkiger: niet alleen een badpak, maar elk bloesje of truitje staat mooier, je kunt er slanker en meer in verhouding door lijken etc. (lees hierover verder in onze folder “borstvergroting” of “borstreconstructie”).

Een prothese gaat jarenlang mee en geeft voor de meeste vrouwen in het algemeen maar weinig problemen. De meeste vrouwen zullen hun hele leven dezelfde prothese dragen en de kans op complicaties is maar gering. Dit geldt natuurlijk nooit voor alle mensen (zie verder).

Risico’s en complicaties

Los van de nadelen van een operatie zelf om de borstprothese in te brengen, zijn er nadelen van het plaatsen de prothese, die goed met uw plastisch chirurg moeten worden besproken:

 • kans op kapselvorming (zie onder). Dit is het belangrijkste nadeel qua frequentie en wordt daarom hieronder apart besproken.
 • draaiing van de prothese: dit speelt alleen bij de druppelvormige (anatomische) protheses en wordt afgewogen bij de keuze van voor de vorm. Ook de samenstelling van het omhulsel van de prothese kan van invloed zijn.
 • gevoelsverandering rond het litteken en de tepel: kan zowel verminderd gevoel als overgevoeligheid zijn. Meestal maar tijdelijk en weinig hinderlijk.
 • kans op een zichtbaarder litteken
 • kans op infectie van de prothese. Dit kan kort na de ingreep ontstaan of na langere tijd. Afhankelijk van de situatie kan dit met antibiotica worden behandeld of moeten de protheses worden verwijderd en te zijner tijd vervangen.

De nadelen van de prothese zelf zijn:

 • Veroudering van de prothese en kans op lekkage: de kans hierop is maar beperkt, maar neemt wel toe met de leeftijd van de prothese. Het merk en type zijn ook van invloed. Dit betekent dat na een bepaalde tijd het goed is om weer contact op te nemen met uw plastisch chirurg om te zien of regelmatige controle nodig is.
 • Zeldzame ziekten:
  • “ALCL”: een zeldzame vorm van klierkanker die bij protheses voorkomt (hierover krijgt u een aparte folder mee).
  • Mogelijk is er ook een “ASIA-syndroom” (algemene klachten van moeheid en klachten van spieren en gewrichten). Het bestaan hiervan is echter niet algemeen aanvaard en niet bewezen.
 • Dit is eigenlijk geen nadeel van de prothese zelf, maar het is belangrijk om te noemen dat een prothese niet hetzelfde is als een borstlift!
 • In de toekomst zouden andere nadelen duidelijk kunnen worden, die nu nog niet bekend zijn.
Kapselvorming

Als U een borstprothese heeft gekregen, maakt het lichaam altijd een vliesje er om heen. Als dat vlies in de loop der tijd steviger wordt en gaat krimpen, wordt de ruimte voor de prothese kleiner en kan de borst steeds vaster aan gaan voelen, soms zelfs keihard. Dit proces noemen we “kapselvorming”. Deze kapselvorming kan last geven, bijvoorbeeld als je op je buik ligt, of pijnklachten bij bepaalde bewegingen of continu. Ook kan de vorm bij kapselvorming lelijk of asymmetrisch worden.

Dit gekrompen kapsel kan operatief worden verwijderd (meestal wordt dan meteen een nieuwe prothese ingebracht).

Waarom bij de meeste mensen het vliesje rond de prohese soepel blijft en bij een ander gaat krimpen, weten we niet precies. Mogelijk hebben de eigen afweer, bacteriën die rond de prothese terecht kunnen komen en het protheseoppervlak een rol. Ook bloed en vocht rond de prothese en de kwaliteit van de prothese zijn van enige invloed. Kapselvorming kan snel na het inbrengen van een borstprothese optreden, maar ook vele jaren later. Als je weinig last er van hebt, hoeft kapselvorming niet standaard te worden geopereerd. (zie ook onze folder over “kapselvorming”)

Alternatieven voor plaatsing van een prothese

Als u om een of andere reden geen prothese wilt of een prothese niet mogelijk is, kunt u ook kiezen voor opvulling van de borst met eigen lichaamsvet, de ‘lipofilling’ van de borst. Hiervoor moet er natuurlijk voldoende geschikt vet aanwezig zijn. De vorm en stevigheid van de borst na een lipofilling is NIET hetzelfde als met een prothese. Ook zijn meestal meerdere operaties noodzakelijk om voldoende vulling te krijgen. Bespreek dit goed met uw plastisch chirurg en leest u meer hierover in de folder ‘lipofilling van de borst’.

Als de grootste klacht vooral het hangen van de borsten betreft, kan een borstlift een alternatief zijn, ook al worden de borsten dan niet groter.

Wanneer moet u contact opnemen?

In het algemeen hoef je met een prothese geen routinecontroles te hebben en mag je alle activiteiten doen (als je na de operatie goed genezen bent). In de volgende situaties is het belangrijk dat je contact opneemt:

 • Plotselinge flinke zwelling van een borst
 • Bij verharding (kapselvorming) van de borst
 • Als je iets voelt wat er eerst niet zat, bijvoorbeeld een verharding, knobbel of iets dergelijks (dat geldt voor elke vrouw, ook zonder protheses)
 • Om de tien jaar: om te horen hoe de stand van de medische wetenschap is met betrekking tot borstprotheses. Vaak kan dit goed worden gecombineerd met de oproep voor het bevolkingsonderzoek.

Kosten

Een borstvergroting wordt in principe nooit vergoed door uw ziektekostenverzekering, maar moet u zelf betalen. Ook als er op langere termijn problemen met de prothese optreden, is het waarschijnlijk dat u in de meeste gevallen een nieuwe operatie zelf moet betalen.

Het secretariaat van uw behandelend plastisch chirurg kan u informeren over kosten.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust aan uw plastisch chirurg. Wij raden u aan de vragen voor het gesprek op te schrijven, zo weet u zeker dat u ze niet vergeet. Een afspraak voor een informatief gesprek met de plastisch chirurg kunt u maken via het secretariaat plastische chirurgie.

De plastisch chirurgen werken in maatschapsverband samen met de andere plastisch chirurgen in de regio Zuidoost-Brabant. Meer informatie vindt u op www.cosmedic.nl

U kunt ook meer informatie vinden op www.nvpc.nl onder het kopje ‘richtlijnen’.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
Telefoon 040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Plastische chirurgie
040 – 239 71 20

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Plastische chirurgie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/plastische-chirurgie 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden