Borstverwijdering bij borstkanker (Folder)

Borstkankercentrum Catharina Kanker Instituut Chirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Borstverwijdering bij borstkanker (Folder)

Uw behandelend chirurg heeft met u besproken dat bij u een borstverwijdering wordt uitgevoerd vanwege borstkanker, ofwel mammacarcinoom (mamma betekent borst en carcinoom betekent kankergezwel). In deze brochure vindt u algemene aanvullende informatie over deze operatie. Voor u persoonlijk kan de situatie anders zijn dan hier is beschreven. Als dit het geval is, legt uw behandelend arts dit aan u uit.

Bij een gezwel in de borst zijn er twee operatieve behandelingen mogelijk: een borstsparende operatie en een borstverwijdering. Als er meer dan één gezwel in de borst zit, of als het gezwel te groot is in verhouding tot de borst, komt een borstsparende behandeling niet in aanmerking. Er is dan een te groot risico dat het gezwel weer in de borst terugkomt. Er moet dan een borstverwijdering worden verricht. Naast de groeiwijze van de tumor kan uw eigen voorkeur ook reden zijn om te kiezen voor een borstverwijdering. In deze brochure vindt u meer informatie over de gang van zaken rond een borstverwijdering.

Hoe ontstaat kanker?

Het lichaam is opgebouwd uit cellen die samen verschillende weefsels vormen. Er moeten steeds nieuwe celen worden aangemaakt. Dit is nodig om te kunnen groeien en om dode, beschadigde, of verouderde cellen te kunnen vervangen. Dit gebeurt door middel van celdeling. Cellen kunnen in de loop van de tijd onherstelbaar beschadigd raken door blootstelling aan allerlei schadelijke invloeden. Hierdoor kan de celdeling ontregeld worden. Door teveel celdeling raakt het evenwicht tussen celgroei en celdood verstoord. Er worden teveel cellen gemaakt, waardoor een gezwel, ofwel tumor ontstaat.

Er zijn goedaardige en kwaadaardige tumoren. Bij kwaadaardige tumoren spreken we over kanker.

Bij kanker vermeerderen de cellen zich ongecontroleerd (dit noemen we woekeren). Deze cellen breiden zich uit in het omliggende weefsel en richten daar schade aan. Ook kunnen kankercellen zich verspreiden (uitzaaien) naar verder weg gelegen plaatsen, via de bloedvaten, lymfevaten of doordat ze in een lichaamsholte terechtkomen (bijvoorbeeld de buikholte). Het medische woord voor een uitzaaiing is metastase. Oncologie is de medische studie en behandeling van kanker.

De opname

U wordt op de dag van de operatie voor deze ingreep opgenomen op de afdeling Kortverblijf en Dagverpleging. Deze opname duurt meestal enkele dagen. Meer informatie over de praktische gang van zaken tijdens uw opname vindt u in de brochure ‘Opnamewijzer’.

Voorbereiding op de operatie

De avond vóór uw operatie mag u vanaf 24.00 uur ’s nachts niet meer eten, drinken of roken, vanwege de narcose.

De operatie

Bij een borstverwijdering wordt de gehele borst verwijderd. Soms kan het noodzakelijk zijn ook een gedeelte van de borstwandspieren weg te nemen met de bedoeling het gezwel ruim te verwijderen. Meestal vind de tumorverwijdering plaats samen met een zogeheten okselklierbehandeling. Er zijn twee okselklierbehandelingen mogelijk, de schildwachtklier procedure en het okselkliertoilet. Meer informatie over deze twee behandelingen vindt u in de aparte brochures hierover.

CHI008 A.jpg
Voorbeeld van het resultaat van een borstverwijdering

Tijdens of na een borstverwijdering kan er een reconstructie van de borst worden verricht. Er zijn verschillende manieren waarop de plastisch chirurg de reconstructie kan uitvoeren.

U kunt hierover altijd via uw chirurg of verpleegkundig specialist advies vragen aan de plastisch chirurg.

Een operatie voor borstkanker is lichamelijk gezien geen zware operatie. Zelfs vrouwen op hogere leeftijd kunnen de operatie veilig doorstaan. De operatie duurt ongeveer anderhalf uur en vindt onder volledige narcose plaats.

Na de operatie

Drains

Om bloed en wondvocht weg te zuigen zijn er één of twee dunne slangetjes (drains) in het operatiegebied aangebracht. Deze kunnen meestal de volgende dag worden verwijderd. Als u tegelijk een okselkliertoilet heeft ondergaan dan gaat u naar huis met een drain. De mammacare verpleegkundige legt u hier alles over uit. U krijgt een lijstje mee om bij te houden hoeveel vocht er per dag in het flesje is gelopen. De drain mag eruit als er minder dan 30 cc in 24 uur in het flesje is verzameld. De verwijdering van de drain gebeurt door de mammacare verpleegkundige op de polikliniek, of door de verpleegkundige op de verpleegafdeling.

Mogelijke complicaties

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij borstoperaties de normale risico’s op complicaties. De meest voorkomende complicaties bij een borstoperatie zijn:

  • Een nabloeding: Deze kan direct na de operatie ontstaan Soms is een tweede operatie noodzakelijk om de bloeding te verhelpen.
  • Infectie van de wond: Soms zijn antibiotica voldoende om de infectie te behandelen. Antibiotica zijn medicijnen die bacteriën doden waardoor de infectie geneest. Het kan echter nodig zijn om de wond een beetje open te maken. De wond moet dan enkele dagen een aantal keer per dag worden uitgespoeld. Als dit nodig is legt de mammacare verpleegkundige u uit hoe u dit kunt doen.
Pijn

Mocht u na de operatie pijnklachten ervaren, dan kunt u dit het beste aan de verpleging doorgeven. Deze kunnen u dan een goede pijnstiller geven.

De uitslag

Het verwijderde borstklierweefsel en de verwijderde okselklieren worden microscopisch onderzocht door een patholoog in het laboratorium. Na twee weken (soms iets langer) zijn de uitslagen hiervan bekend. Elke donderdag vindt in het Catharina Ziekenhuis het zogeheten Multi Disciplinair Mamma Overleg plaats. Daar bespreken de chirurg, internist-oncoloog, radiotherapeut, radioloog, patholoog, verpleegkundig specialist en mammacare verpleegkundigen de bevindingen van de onderzoeken en behandelingen. Zij beoordelen gezamenlijk welke nabehandeling voor u de beste is. Naar aanleiding van deze bevindingen kan een aanvullende behandeling worden geadviseerd, zoals radiotherapie (bestraling), hormonale therapie en/of chemotherapie (behandelingen met geneesmiddelen).

Na deze bijeenkomst informeert de behandelend chirurg u hierover tijdens uw controleafspraak op de polikliniek. Het is verstandig om een vertrouwd persoon mee te nemen naar deze en andere afspraken.

Als alles goed is gegaan, mag u de dag na de operatie naar huis. Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor controle bij de chirurg op de polikliniek Chirurgie en bij de mammacare verpleegkundige. Tijdens deze controle bespreekt de chirurg de uitslag van het weefselonderzoek met u. Als uit dit onderzoek is gebleken dat aanvullende behandeling nodig is, bespreekt de chirurg met u welke aanvullende behandeling mogelijk is. Verder wordt de wond bekeken.

Het ontslag

Meestal mag u na twee tot drie dagen naar huis. Indien mogelijk krijgt u vóór het ontslag een voorlopige borstprothese aangemeten. De mammacare verpleegkundige informeert u over de mogelijkheden van een definitieve prothesevoorziening en hoe, waar en wanneer u deze kunt laten aanmeten. U krijgt hiervoor meteen een machtiging mee. Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor de poliklinische controle bij de chirurg en voor de mammacare verpleegkundige. Zij controleren dan de wond en bespreken met u de uitslagen van het weefselonderzoek en de voorgestelde nabehandeling.

Leefregels

Na een borstverwijdering raden wij u aan om het de eerste twee weken wat rustiger aan doen, verder heeft u geen beperkingen. Dit betekent dat u geen zwaar lichamelijke werk mag doen zoals zwaar tillen en ook niet mag sporten. Dit is beter voor genezing van de wond. Meestal krijgt u van de mammacare verpleegkundige instructies om thuis bepaalde oefeningen te doen. Deze oefeningen dienen ervoor om het gebied rond de wond zo soepel mogelijk te houden. U voelt zelf verder het beste aan wat u al wel, of nog niet kunt doen.

Als u twijfelt, neem dan contact op met uw verpleegkundig specialist van het Borstkankercentrum of met de mammacare verpleegkundige.

Wanneer contact opnemen?

In de volgende situaties moet u contact opnemen met uw behandelend arts:

  • Als u koorts krijgt;
  • Als het operatiegebied er rood of gezwollen uitziet;
  • Als de wond gaat bloeden.

Lotgenotencontact

Hebt u tijdens uw behandeling of daarna behoefte om met iemand te praten, dan kunt u terecht bij de mammacare verpleegkundige of verpleegkundig specialist. Als u graag met iemand wil praten die dezelfde borstoperatie heeft ondergaan, kunt u bijvoorbeeld contact opnemen met de Borstkanker Vereniging Nederland:

Borstkanker Vereniging Nederland
Postbus 8065, 3503 RB Utrecht
Telefonnummer : 030-291 7222
E-Mail: borstkankervereniging@wirehub.nl
Website: www.kankerpatient.nl/BVN/
Ook kunt u met vragen over (borst)kanker terecht bij het KWF (Koningin Wilhelmina Fonds) Kankerbestrijding:

KWF kankerbestrijding
Postbus 75508
1070 AM Amsterdam
KWF Kanker Infolijn:
0800 – 022 66 22
Website: www.kwfkankerbestrijding.nl

Vragen

Een borstoperatie betekent een ingrijpende verandering in uw leven die niet gemakkelijk is en waarmee u moet leren omgaan. Dit kan ook voor uw naasten zo zijn.  Duidelijke voorlichting, een goede voorbereiding op de operatie en goede begeleiding na afloop zijn hierbij heel belangrijk. De chirurg, verpleegkundig specialist mammacare en de mammacare verpleegkundigen kunnen u daarbij helpen en ondersteunen. Heeft u vragen, of wilt u dingen bespreken, neem dan gerust contact op met een van hen.

Bij dringende vragen of problemen vóór uw behandeling kunt u zich het beste wenden tot de verpleegkundig specialist. Wanneer zich thuis ná de operatie problemen voordoen, dan kunt u terecht bij zowel de verpleegkundig specialist als de mammacare verpleegkundige.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
Telefoon 040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Mammacare verpleegkundige
Tussen 09.00 en 11.00 uur
040- 239 75 66

Verpleegkundig specialist mammacare
040 – 239 66 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Chirurgie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/chirurgie

© 2022 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden