Cardioversie (Folder)

Cardiologie Catharina Hart- en Vaatcentrum
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Cardioversie (Folder)

Uw cardioloog heeft in overleg met u besloten u te behandelen met een cardioversie. Dit omdat er bij u sprake is van een afwijkend hartritme. Met een cardioversie proberen wij met behulp van een elektrische schok dit afwijkende ritme in een normaal ritme te herstellen. Uw cardioloog heeft u over de behandeling al mondeling uitleg gegeven. In deze folder kunt u de informatie nog eens rustig nalezen. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier beschreven. Als dit zo is, dan informeert een medewerker u hierover. 

Voorbereidingen

Nuchter

Op de dag van de behandeling dient u vanaf 0.00 (middernacht) uur nuchter te blijven. U mag vanaf dit tijdstip niets meer eten of drinken en ook niet meer roken. Indien uw afspraak om 13.00 uur gepland staat, dan mag u vòòr 07.30 uur, 2 beschuiten met jam en heldere dranken drinken, daarna dient u nuchter te blijven. De medicijnen die u gebruikt, kunt u wel normaal innemen, tenzij uw arts dit anders met u heeft afgesproken. U kunt deze medicijnen met een beetje water innemen. Gebruikt u plasmedicatie? Neem deze medicijnen dan NIET in ’s ochtends. Als u medicijnen gebruikt voor suikerziekte (tabletten en/of insuline), krijgt u van uw cardioloog te horen hoe u deze moet gebruiken op de dag van het onderzoek.

Bloedverdunners

Als u bloedverdunners gebruikt waarvoor u naar de trombosedienst gaat, dan moet uw INR-waarde boven de 2.0 zijn gedurende minstens drie weken. U geeft zelf de geplande datum door aan de trombosedienst, dit i.v.m. doseren van de bloedverdunners voor- en na de behandeling.

Als u behandeld wordt met andere antistolling (bloedverdunners), dan dient u deze ook minimaal drie weken voor de behandeling volgens voorschrift te hebben ingenomen, zonder een inname te vergeten. Bent u in de drie weken voor de cardioversie een inname vergeten, neem dan contact op met de polikliniek Cardiologie.

U geeft zelf de geplande datum van de carioversie door aan de trombosedienst, dit i.v.m. doseren van de antistolling voor en na de behandeling. Mocht de INR in de 3 weken voorafgaand aan de elektrische cardioversie lager zijn dan 2.0 dan dient u contact op te nemen met de polikliniek Cardiologie zodat er een nieuwe afspraak ingepland kan worden voor u.

Pacemaker

Als u een pacemaker heeft, wilt u dan het pasje met daarop de gegevens hierover (merk en type) meebrengen?

Sieraden en kostbaarheden

Laat sieraden en andere kostbaarheden thuis. Zorg dat uw nagels vrij zijn van bijvoorbeeld nagellak of kunstnagels.

Slaapapneu’s

Gebruikt u thuis een apparaat tegen slaapapneu’s? Breng dit apparaat dan mee naar de cardioversie.

Annuleren van de afspraak

Graag willen wij u erop attent maken dat op de dag van de behandeling altijd een kans bestaat dat deze niet door kan gaan. Dit heeft te maken met spoedbehandelingen en behandelingen die langer duren dan verwacht. Natuurlijk zullen wij er alles aan doen om het annuleren van uw behandeling te voorkomen.

Vervoer naar huis

U moet er rekening mee houden dat u na de behandeling niet zelf naar huis mag rijden of alleen met het openbaar vervoer mag reizen. Dit betekent dat u voor begeleiding en vervoer moet zorgen. Dit voor uw eigen veiligheid en die van anderen.

De dag van de behandeling

U meldt zich om 8.00 uur of 13.00 uur bij de balie van de Eerste Hart Hulp, route 30. De verpleegkundige bereidt u voor op de behandeling.

Op deze afdeling sluit een medewerker u aan op de monitor ter controle van uw hartritme. Er wordt een infuus ingebracht in uw arm om de slaapmedicatie toe te dienen tijdens de behandeling. Via het infuus wordt er (indien nodig) bloed afgenomen. De arts-assistent beoordeelt daarna aan de hand van het hartfilmpje en de eventuele bloeduitslagen of de behandeling door kan gaan.

Uw begeleider/partner kan niet bij u op de kamer wachten. Hij/zij kan in het zitje bij de balie wachten tot het einde van de behandeling. Er is geen vaste eindtijd. Dit verschilt per dag en per patiënt. De behandeling zal een ochtend of middag in beslag nemen. Uw begeleider/partner kan ervoor kiezen om naar huis te gaan. Het is belangrijk dat diegene zijn/haar contactgegevens aan de verpleegkundige doorgeeft.

De behandeling

Op het moment dat u helemaal voorbereid bent, wordt de anesthesist gebeld. Voordat hij komt wordt er zuurstof toegediend en de tijd doorgegeven wanneer de anesthesist kan komen voor het toedienen van de slaapmedicatie. De anesthesist dient via het infuus de slaapmedicatie toe. Vanaf dit moment merkt u niets meer van de behandeling.

De cardioversie vindt op een vierpersoonskamer plaats. Nadat gecontroleerd is dat u slaapt, wordt de elektrische schok gegeven. U wordt hier niet wakker van. Op de monitor is direct te zien of de behandeling succesvol is geweest en of het hartritme weer normaal is. Als dit niet het geval is, krijgt u nogmaals een elektrische schok. U kunt maximaal 3 elektrische schokken krijgen.

Na de cardioversie wordt u vrij snel weer wakker. Op het moment dat u goed wakker bent krijgt u wat water om te drinken en een broodje aangeboden.

Na de behandeling

Uw huid kan, ondanks de huid beschermende plak, op de plaats waar de elektrische schok is gegeven rood verkleuren. Dit is een reactie van de huid. Dit kan wat branderig aanvoelen maar trekt vanzelf weg. Thuis kunt u de huid insmeren met een vochtinbrengende crème of aftersun.

Hoe lang u op de afdeling blijft, is per patiënt verschillend. Dit hangt ook af van wat er met u wordt afgesproken. Als u met ontslag mag, dan worden de plakkers van de borst gehaald en worden het infuus en het zuurstofslangetje verwijderd.

Als er een wijziging in de medicatie nodig is, dan hoort u dat na de cardioversie en krijgt u een recept.  

Naar huis

U mag vanwege de nawerking van de slaapmedicatie niet aan het verkeer deelnemen of belangrijke beslissingen nemen. Het is belangrijk dat van tevoren al een begeleider regelt die u na het onderzoek naar huis kan brengen.

Doe het de eerste 24 uur na de behandeling rustig aan thuis. U hoeft niet stil te blijven zitten, maar ga niet sporten of op een andere manier actief bewegen. Na de eerste 24 uur kunt u weer alles doen zoals u dat gewend bent.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Hebt u nog vragen of moet u nog een afspraak maken? Neem dan gerust contact op met de polikliniek Cardiologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Cardiologie
040 – 239 70 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Cardiologie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/cardiologie

 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden