Catharina Apotheek (Folder)

Apotheek
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Catharina Apotheek (Folder)

Na bezoek aan de polikliniek of na een ziekenhuisopname kunt u direct bij de Catharina Apotheek terecht voor uw medicijnen op recept. Onze apotheek bevindt zich in het Catharina Ziekenhuis.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Door de nauwe samenwerking met de medisch specialisten en de ziekenhuisapotheek in het Catharina Ziekenhuis is een snelle levering van specialistische geneesmiddelen mogelijk. Bijkomend voordeel is het directe contact tussen de Catharina Apotheek en de artsen in het ziekenhuis bij vragen over uw geneesmiddelen. Naast medicijnen op recept kunt u bij ons ook terecht voor advies en voor zelfzorgmedicatie.

Deskundig en veilig

In de Catharina Apotheek staat een team van professionals voor u klaar. De apotheker, teamleider en apothekersassistenten geven u voorlichting over het gebruik van de geneesmiddelen en beantwoorden uw vragen. Voor aflevering van uw geneesmiddelen controleren de medewerkers zorgvuldig of u de medicijnen veilig kunt
gebruiken. Om dit goed te kunnen doen wordt altijd bijgehouden welke geneesmiddelen u gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn dat u een nieuw geneesmiddel veilig kunt gebruiken.

Van iedere patiënt die een bezoek brengt aan de Catharina Apotheek wordt een elektronisch dossier aangelegd. U dient zich hierbij te kunnen legitimeren. In het dossier leggen wij vast welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en of er sprake is van allergieën. Ook andere belangrijke zaken, zoals bekende aandoeningen, komen in het dossier te staan. Op deze manier kan de apothekersassistent een volledige medicijnbewaking uitvoeren als u een recept inlevert voor een geneesmiddel. Er vindt altijd controle plaats op wisselwerkingen met andere geneesmiddelen, doseringen en gebruik.

Zo nodig overleggen wij met uw behandelend specialist.

Assortiment

Onze apotheek beschikt over een ruim assortiment geneesmiddelen dat is afgestemd met de medisch specialisten van het Catharina Ziekenhuis. Daarom kunnen veel specialistische geneesmiddelen direct worden geleverd. Als een bepaald middel toch niet op voorraad is, dan bestellen we dit voor u.

Privacy

In het ontwerp van de Catharina Apotheek is zoveel mogelijk rekening gehouden met uw privacy. Wilt u liever even apart zitten of wat uitgebreider praten over uw medicijnen dan nodigen wij u graag uit in onze spreekruimte.

U heeft het recht uw patiëntendossier in te zien en de gegevens zonodig aan te vullen of te corrigeren. Voor meer informatie, leest u ook eens de folders Rechten en Plichten en Persoonsgegevens beschikbaar bij bureau Patiëntenbelangen.

Uitwisselen van informatie

Als u voor de eerste keer bij de Catharina Apotheek komt om uw geneesmiddelen af te halen maken wij een elektronisch patiëntendossier aan. Hierbij vragen wij u om uitwisseling van gegevens met andere zorgverleners via het Landelijk Schakel Punt. Met uw toestemming vragen wij uw medicatiedossier op bij uw eigen apotheek. Dit medicijndossier wordt bij vervolgbezoeken bijgewerkt.

Ook brengen wij uw eigen apotheek op de hoogte van de geneesmiddelen die u van ons meekrijgt.

U kunt dus zonder problemen geneesmiddelen afhalen bij de Catharina Apotheek, terwijl u daarnaast bij uw eigen apotheek blijft. Als u niet wilt dat wij gegevens terugkoppelen aan uw vaste apotheek of huisarts kunt u dit bij ons aangeven.

Onderzoek met behulp van uw gegevens

We kunnen ook belangrijke informatie verkrijgen uit de gegevens die voor de routinezorg door ons worden vastgelegd. Het kan daarom zijn dat uw gegevens voor onderzoek worden gebruikt en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Dit gebeurt altijd anoniem en de onderzoeksgegevens zijn op geen enkele manier naar u te herleiden. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat altijd aangeven.

Wie werken er?

De Catharina Apotheek is een onderdeel van de ziekenhuisapotheek. Het team van de Catharina Apotheek bestaat uit:

  • apotheker
  • teamleider
  • apothekersassistenten
  • administratief personeel

Betalingswijze

De kosten van uw geneesmiddelen kunnen we in de meeste gevallen rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar. Neem daarom uw verzekeringsbewijs mee. Als een machtiging bij uw verzekering nodig is voor aflevering van een bepaald geneesmiddel, dan kunnen wij u hierbij helpen.

Bepaalde genees- en hulpmiddelen worden echter niet (volledig) vergoed door de zorgverzekeraar. Een eventuele eigen bijdrage kunt u met uw pinpas betalen.

Let op: alleen pinnen

In verband met de veiligheid en uit oogpunt van hygiëne en efficiency kunt u in ons ziekenhuis alleen nog met pin betalen. Vergeet bij een afspraak of bezoek aan ons ziekenhuis niet uw bankpas mee te nemen. Bedankt voor uw begrip.

Waar vindt u de apotheek?

U vindt de apotheek in de centrale hal van het ziekenhuis. De centrale hal kunt u bereiken via de hoofdingang. Het routenummer van deapotheek vindt u op het elektronische bord in de centrale hal.

Openingstijden

De Catharina Apotheek is geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur.

Buiten deze openingstijden kunt u voor spoedrecepten terecht bij de Centrale Dienstapotheek Eindhoven. Deze vindt u links naast de ingang van de Spoedeisende Hulp (SEH).

Oude medicatie en naaldcontainers inleveren

Heeft u oude medicatie of volle naaldcontainers? Die kunt u bij ons inleveren. Wij voeren oude medicijnen en naaldcontainers verantwoord af.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de Catharina Apotheek. Als u een opmerking heeft over onze dienstverlening, zowel positief
als negatief, dan horen wij dat graag.

We streven continu naar het verbeteren van de kwaliteit van onze zorg. Uw reactie stelt ons in staat om onze dienstverlening naar u en naar de rest van onze patiënten te verbeteren.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 00
www.catharinaziekenhuis.nl

Catharina Apotheek
040 – 239 91 00

Centrale Dienstapotheek
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
www.centraledienstapotheek.nl
040 – 243 66 66
Fax: 040 – 244 62 61


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden