Clonidine test bij kinderen (Folder)

Kindergeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Clonidine test bij kinderen (Folder)

Binnenkort wordt bij u kind onderzoek gedaan naar de aanmaak van groeihormoon. Dit onderzoek wordt de Clonidinetest genoemd. De kinderarts heeft het onderzoek met u besproken. In deze folder kunt u de informatie nog eens nalezen en vindt u informatie over de voorbereiding en het onderzoek.

Doel van het onderzoek

Door het onderzoek wordt de hoeveelheid groeihormoonafscheiding gemeten. Het groeihormoon wordt afgescheiden door een klier in de hersenen, de hypofyse. De hoeveelheid gemaakte groeihormoon wordt gemeten in het bloed. Het groeihormoon zorgt er onder andere voor dat uw kind groeit.

Clonidine is een eiwit dat de hypofyse stimuleert tot het afgeven van groeihormoon. Door het toedienen van deze stof wordt de klier aangezet tot het afgeven van groeihormoon. De arts kan met dit onderzoek een afwijking in de groeihormoonafscheiding ontdekken.

De voorbereiding

Voor uw kind is het belangrijk dat hij/zij weet wat er gaat gebeuren. Daarom is het van belang dat u en uw kind goed op de hoogte zijn van het verloop van de test. Op die manier is uw kind goed voorbereid. Door uw aanwezigheid kunt u tijdens het onderzoek een belangrijke steun voor uw kind zijn.

Uw kind moet nuchter zijn voor de test, dit betekent dat uw kind vanaf 24.00 uur niet meer mag eten en drinken.

1,5 uur voor de afspraak smeert u de EMLA-crème in allebei de elleboogplooien van uw kind zodat deze goed kan inwerken en de huid verdoofd is als het infuus ingebracht gaat worden. Het recept van de EMLA-zalf krijgt u van de kinderarts, dit haalt u dan bij uw apotheek op.

De test

Op de dag van de test melden u en uw kind zich op de kinderdagbehandeling. Op de kinderdagbehandeling wordt uw kind door de pedagogisch medewerker voorbereid op het krijgen van het infuus. De verpleegkundige brengt het infuusnaaldje in de arm. Daarna krijgt uw kind Clonidine als capsule of tablet en neemt dit met water in. Dit medicijn zorgt ervoor dat er groeihormoon in het bloed van uw kind komt. Om de 30 minuten wordt er via het infuusnaaldje bloed afgenomen. Door het medicijn kan de bloeddruk bij uw kind dalen, daarom wordt iedere 15 minuten de bloeddruk gemeten. Tijdens de test krijgt uw kind extra vocht via het infuus om de eventuele lage bloeddruk te behandelen. Uw kind blijft tijdens de test vier uur op bed liggen. De test is dan afgerond. Voordat uw kind naar huis gaat moet de bloedruk normaal zijn en uw kind goed wakker zijn. Na de laatste bloedafname en zodra de bloeddruk goed is, verwijdert de verpleegkundige het infuusnaaldje en de bloeddrukmeter. Dit doet geen pijn. Uw kind krijgt nog iets te eten of te drinken aangeboden en mag daarna naar huis.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw kinderarts. Dit duurt minimaal vier weken. U krijgt daarvoor een (telefonische) afspraak mee.

Wat u verder nog moet weten

  • De stof clonidine kan als bijwerkingen lage bloeddruk en slaperigheid veroorzaken.
  • Op de afdeling is speelgoed aanwezig. U mag natuurlijk ook zelf wat te spelen of te lezen meenemen voor uw kind.
  • Houdt u er rekening mee dat het onderzoek een hele dag in beslag neemt.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Kindergeneeskunde op werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur, via telefoonnummer: 040 – 239 82 06.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden