Conchotomie (Folder)

Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Conchotomie (Folder)

Uw KNO-arts heeft voorgesteld om uw klachten van neusverstopping te verhelpen door u te opereren aan één of beide onderste neusschelpen (conchotomie) Deze folder geeft u algemene informatie en dient als aanvulling op het gesprek met de KNO-arts. Bij deze operatie wordt uitsluitend aan de binnenzijde van de neus geopereerd. Voor u persoonlijk kan de situatie anders zijn dan hier is beschreven. Als dat zo is, dan legt de KNO-arts dit aan u uit.

Welke functie hebben de neusschelpen?

Elke neushelft heeft drie slijmvliesplooien die boven elkaar zitten. Dit noemen we neusschelpen. De neusschelpen verwarmen, bevochtigen en reinigen de ingeademde lucht. Op deze manier wordt 90% van de deeltjes die onze lucht verontreinigen, door de neusschelpen weg gefilterd en onschadelijk gemaakt. De onderste neusschelpen zijn het grootst en geven vaker klachten dan de andere.

Storingen in de functie van de neusschelpen

De neusschelpen zwellen op als u bijvoorbeeld verkouden bent of een allergie heeft. Dit leidt tot neusverstopping. Als de verkoudheid voorbij is of als de allergie verdwijnt, gaat de verstopping weer over.

KNO005 A.png
Figuur 1. De neusschelpen

 

Wanneer is een operatie aan het neustussenschot zinvol?

Soms blijven de onderste neusschelpen chronisch gezwollen na een verkoudheid of allergische reactie. De oorzaak hiervan is niet duidelijk. De arts zal u eerst medicijnen voorschrijven om de zwelling te verminderen. Als de medicijnen niet of niet voldoende werken, dan is het zinvol om de onderste neusschelpen te verkleinen.

Voorbereiding op de operatie

Pre-operatieve screening en anesthesie

U wordt geopereerd en bent daarom doorverwezen naar de polikliniek Pre-operatieve screening. Op deze polikliniek bekijkt de anesthesioloog of de operatie voor u extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Tijdens dit gesprek bespreken we de verdoving (anesthesie) en pijnstilling met u. We bespreken waarop u moet letten met eten, drinken en roken op de dagen rondom de operatie. Daarnaast spreken we af hoe u op die dagen uw medicijnen gebruikt. Dit geldt ook voor bloedverdunners. Omdat we uw medicijnen willen controleren krijgt u ook een afspraak bij de Apotheek. Zorg dat u tijdens deze afspraak een actueel medicijnen overzicht of medicijnpaspoort bij de hand heeft als u medicijnen gebruikt. Ook vragen we u om bij uw eigen apotheek toestemming te verlenen voor het digitaal delen van de medicatiegegevens.

Ter voorbereiding op deze afspraken vragen we u een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst staat voor u klaar in MijnCatharina. Het is belangrijk dat u deze vragenlijst zo snel mogelijk invult. Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld, plannen wij voor u een afspraak bij de Apotheek en een afspraak bij de polikliniek Pre-operatieve screening. Soms zijn dit telefonische afspraken; soms nodigen we u uit voor een bezoek op de polikliniek. Dit hangt af van de antwoorden op de vragenlijst en de operatie die u krijgt. 

Bij de Apotheek en de polikliniek Pre-operatieve screening kunt u alleen op afspraak terecht.

De Apotheek is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 87 20.

De polikliniek Pre-operatieve screening is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 85 01.

Meer informatie over pre-operatieve screening en verdoving vindt u in de folder ‘Anesthesie‘.

Voorbereiding

Aandachtspunten

 • Na de operatie mag u niet deelnemen aan het verkeer; regel dus vervoer naar huis.
 • Als u lang haar heeft, vragen wij u om dit te vlechten.
 • Houdt er rekening mee dat u na de operatie een bepaalde tijd niet kunt werken, sporten of naar school kunt.

Afspraak operatie

Neem de onderstaande zaken mee als u naar het ziekenhuis komt op de dag van de operatie:

 • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs);
 • medicijnen die u thuis gebruikt;

De opname

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich op de afdeling. U wordt ontvangen door een verpleegkundige. De verpleegkundige wijst u de weg op uw kamer, bespreekt alle gegevens met u en meet uw temperatuur, polsslag en bloeddruk.

U krijgt een injectie om bloedstolsels in de bloedbaan (trombose) te voorkomen. Soms is het nodig om bloed af te nemen, bijvoorbeeld als u bloedverdunners gebruikt. U krijgt van de verpleegkundige een operatiehemd en een polsbandje met uw naam en geboortedatum.

Het is belangrijk dat u voor de ingreep nog even plast, zodat de blaas leeg is.

Als u aan de beurt bent, rijdt de verpleegkundige u in uw bed naar de voorbereidingsruimte van de operatiekamers. Daar neemt een operatiemedewerker de zorg voor u over.

De operatie

Nadat de bewakingsapparatuur is aangesloten, krijgt u via het infuus een snelwerkend slaapmiddel. Daarna bent u binnen een halve minuut in een diepe slaap.

Tijdens de operatie verwijdert de KNO-arts een reepje slijmvlies en bot van de onderste neusschelp in de linker en/of rechter neushelft. Er blijven geen zichtbare littekens achter omdat er niet aan de buitenkant van de neus geopereerd wordt. Aan het eind van de operatie brengt de KNO-arts aan beide kanten van de neus een neustampon in. Dit gebeurt om een nabloeding te voorkomen en eventueel te beperken.

Na de operatie

Na de operatie rijdt de operatieassistent u naar de uitslaapkamer. Hier wordt regelmatig gecontroleerd hoe het met u gaat. Ook wordt regelmatig uw bloeddruk gemeten. De tampons in uw neus kunnen een drukkend gevoel geven. De onderkant van de neus is bedekt met een gaasje. U kunt niet door de neus ademen, waardoor u een droge mond kunt krijgen. Ook is het mogelijk dat uw ogen tranen. Als er geen bijzonderheden zijn, brengt de verpleegkundige van de afdeling u naar uw kamer.

Om de genezing te bevorderen, is het belangrijk dat u de eerste uren na de operatie in bed blijft. De verpleegkundige op de afdeling verschoont regelmatig het gaasje dat onder uw neus zit. De pijn is meestal gering en goed te onderdrukken met pijnstillers.

U kunt in en om de neus een doof gevoel hebben. Dit komt omdat er tijdelijk kleine zenuwen zijn uitgeschakeld. Dit dove gevoel duurt een aantal weken tot maanden. Als het eten, drinken en plassen goed gaat, verwijdert de verpleegkundige het infuus. Het eten en drinken moet wel goed afgekoeld zijn (zie leefregels). Na een aantal uur mag u uit bed, maar u moet nog wel rustig aan doen. Als u zich na verloop van tijd goed voelt, kunt u naar huis. U krijgt een afspraak mee voor een controlebezoek op de polikliniek.

Controle na de operatie

Een aantal dagen na de operatie komt u naar de polikliniek om de neustampons te laten verwijderen. Na het verwijderen van de neustampons komt er wat vers bloed of bloederig slijm uit de neus. Dit is normaal. De genezing van het neusslijmvlies duurt ongeveer vier weken. Dit gaat gepaard met korstvorming. Om de korstjes los te weken is het belangrijk dat u de neus spoelt met zout water. Hoe u dat doet legt de verpleegkundige of de KNO-arts aan u uit. U mag de neus voorzichtig ophalen, na ongeveer 3 weken mag u de neus voorzichtig snuiten. Tijdens de controle bespreekt u met de KNO-arts wanneer u weer kunt gaan werken, naar school kunt of kunt gaan sporten.

Leefregels voor de eerste week thuis

Om een nabloeding te voorkomen moet u de eerste week na de operatie zorgen dat er geen drukverhoging in de neus ontstaat. Houdt u daarom aan de volgende leefregels:

 • Til geen zware voorwerpen.
 • Pers niet te hard bij de ontlasting.
 • Haal de neus rustig op.
 • Open uw mond als u moet niezen; er ontstaat dan minder druk in de neus; als u nog tampons in de neus heeft kan een niesbui geen schade veroorzaken.

Om te voorkomen dat de bloedvaten in de neus uitzetten is het belangrijk dat u zich aan de volgende leefregels houdt:

 • Douche niet te heet.
 • Laat uw eten en drinken afkoelen, voordat u het gebruikt.
 • Maak geen gebruik van sauna en/of zonnebank.
 • Ga de eerste drie dagen niet in de zon zitten.

Pijn

Na deze neusoperatie hebt u waarschijnlijk weinig pijn. U kunt een lichte pijn in en rond de neus hebben.

Wij raden u aan om de eerste twee dagen, drie keer per, dag twee tabletten paracetamol van 500 mg te nemen. Dit betekent dat u om de 8 uur 2 tabletten van 500 mg neemt.

Als u andere pijnstillers mag of nodig heeft, is dit besproken met de anesthesioloog.

Mogelijke complicaties en risico’s kort na de operatie

Complicaties bij een operatie aan de neusschelpen zijn zeldzaam. Toch kan er bijvoorbeeld een infectie optreden of een onverwachte bloeding.

Wanneer neemt u direct contact op?

 • Als de neus gaat bloeden.
 • Als u koorts krijgt boven de 38,5° C.
 • Bij toenemende pijn.

Bericht van verhindering

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, meldt u dit dan zo snel mogelijk aan het secretariaat polikliniek KNO. Als u dit doet, kan er nog een wachtende patiënt worden ingepland.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

 

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over keel- neus en oorproblemen of over de behandeling? Neem dan contact op met de polikliniek KNO.

Als u wilt, kunt u iemand meenemen naar de gesprekken om mee te luisteren en belangrijke zaken voor u op te schrijven.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek KNO
040 – 239 71 30

Polikliniek Pre-operatieve screening
040 – 239 85 01

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek KNO kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/keel-neus-en-oorheelkunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden