Contourherstellende operaties na massief gewichtsverlies (Folder)

Obesitascentrum Plastische chirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Contourherstellende operaties na massief gewichtsverlies (Folder)

Als u erg veel bent afgevallen, kan het zijn dat u op verschillende plaatsen last heeft van overtollig weefsel. In deze folder geven we een kort overzicht van de operatieve mogelijkheden en wat u daarvan wel en niet kunt verwachten. In de specifieke folders kunt u meer lezen over de operaties zelf. Deze folder heeft niet de intentie volledig te zijn of een gesprek met uw plastisch chirurg te vervangen. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven. 

Na een fors gewichtsverlies blijft er vaak overtollig weefsel aan buik, rug, billen, bovenbenen en bovenarmen over. De vorm van de borsten verandert meestal ook ten nadele. Omdat de huid zijn elasticiteit heeft verloren, blijven ook na sporten, massage of vetafzuiging bepaalde probleemzones over. Naast mechanische hinder en smetplekken kan het nieuwe beeld van uw lichaam ook psychisch ongemak veroorzaken. Eén of meerdere operaties kunnen uw klachten verminderen.

Welke operaties bestaan er voor een contourverbetering van het lichaam?

Voor de algemene verbetering van de lichaamscontour, zijn vaak meerdere operaties nodig. Het is mogelijk alle lichaamsdelen los van elkaar of ook soms gecombineerd te te opereren, maar soms kunnen we operaties combineren.

Met een ‘abdominoplastiek’ wordt alleen uw buik strakker gemaakt. Bij een ‘lower bodylift’ is het mogelijk om naast uw buik ook een deel van het weefsel van de billen, rug, flanken en de buitenzijde van de bovenbenen te liften. Zie hiervoor ook de folder ‘buikwandcorrecties na massief gewichtsverlies’.

De binnenkant van de bovenbenen kunnen met een ‘medial thighlift’ worden gelift. Meer informatie hierover vindt u in de folder ‘Bovenbeenslift’.

De borsten kunnen worden gelift middels een borstlift. Meer informatie hierover vindt u in het boekje “Borstlift”. De armen kunnen eveneens worden gecorrigeerd. Meer informatie hierover vindt u in de folder ‘liften van de bovenarm’. Het is ook mogelijk om deze twee ingrepen bij een ‘upper bodylift’ met elkaar te combineren. De ingreep duurt dan wel langer, maar de tijdsduur wordt hierbij in de gaten gehouden.

Welke operaties bij u geïndiceerd zijn en of deze gecombineerd kunnen worden, kunnen in een persoonlijk gesprek met de plastisch chirurg worden bepaald. Als u meerdere operaties nodig heeft, dan houden wij minimaal zes tot twaalf maanden tussen de ingrepen zodat uw lichaam zich kan herstellen.

Wat kan ik verwachten?

Bovengenoemde operaties zijn er op gericht om uw lichaamscontour en mobiliteit te verbeteren. Ook geeft een contourverbeterende operatie vaak een verbetering van het algemene welbevinden. U moet wel rekening houden met soms erg opvallende littekens. Sommige littekens zijn goed te verbergen onder de kleding maar niet allemaal.

Het eindresultaat is afhankelijk van meerdere factoren: uw uitgangsgewicht, uw algemene gezondheid, de staat van uw huid, uw wondgenezing, mogelijke complicaties, uw littekenvorming en het opvolgen van leefregels na de operatie. Ook aankomen of afvallen na de operatie heeft invloed op het uiteindelijke resultaat.

Vergoeding zorgverzekeraars

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van een contourherstellende operatie, moet u aan verschillende criteria voldoen. Deze worden opgesteld door het College van Zorgverzekeringen.

Een aanvraag voor vergoeding heeft geen zin als uw BMI hoger is dan 34 én uw gewicht nog geen 12 maanden stabiel is. Soms vraagt de verzekering u om extra informatie en foto’s op te sturen, om de ernst van uw klachten in te kunnen schatten. U ontvangt zelf bericht van uw verzekering over hun beslissing. Indien een aanvraag voor een vergoeding door uw verzekering is afgewezen, kunt u bij uw zorgverzekeraar daartegen bezwaar indienen.

Als u niet voor vergoeding in aanmerking komt, moet u de operatie zelf betalen. Bij het secretariaat van de polikliniek Plastische chirurgie kunt u terecht voor informatie over de kosten van een operatie.

Risico’s en complicaties

De patiëntengroep die in aanmerking komt voor een contourverbetering na massief afvallen, heeft een hoog complicatierisico. Dit wordt veroorzaakt door de slechte voedingstoestand van het lichaam, de slechte huidkwaliteit, de duur en grootte van de operatie en eventueel aanwezige aandoeningen. Het kan zijn dat wij u eerst naar de diëtiste doorverwijzen om uw voedingstoestand te optimaliseren. Complicaties die bij bepaalde operaties kunnen optreden leest u in de specifieke folder over de ingreep zelf.

Wat u vóór een operatie moet weten?

Na een inleidend gesprek en lichamelijk onderzoek bespreekt de arts met u de mogelijkheden voor contourverbetering. Daarnaast bespreekt de arts met u de mogelijke complicaties. Ook worden tijdens dit gesprek uw vragen beantwoordt. Voor uw dossier worden op de polikliniek gestandaardiseerde foto’s van uw lichaam genomen. Voorafgaande aan de operatie en 3 en 12 maanden na de operatie moet u de BODY-Q vragenlijst invullen. Dit is van belang om uw kwaliteit van leven te meten voor en na operaties.

Het is uitermate belangrijk dat uw lichaam vóór een operatie in de best mogelijke conditie is. Daarom is het noodzakelijk dat u zes weken vóór tot zes weken na de operatie stopt met roken. Dat is nodig omdat het risico op complicaties en wondgenezingsstoornissen aanzienlijk wordt verhoogd door nicotine. Als u een bariatrische ingreep heeft gehad, wordt voor de operatie door de diëtiste bepaald of uw eiwit en vitamines in orde zijn. Zo niet dan kan de diëtiste dit voor de operatie nog aanvullen.

Specifieke folders

In onderstaande folders vindt u meer informatie over specifieke operaties na fors gewichtsverlies:

  • Buikwandcorrectie na massief gewichtsverlies
  • Bovenbeenlift
  • Liften van de bovenarmen.
  • Borstlifting

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met polikliniek Plastische chirurgie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
Telefoon 040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Plastische chirurgie
040 – 239 71 20

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Plastische chirurgie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/plastische-chirurgie.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden