Contrasttoediening in een gewricht voor een MRI-scan (Folder)

Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Contrasttoediening in een gewricht voor een MRI-scan (Folder)

Uw behandelend arts heeft u doorverwezen naar de afdeling Radiologie voor een contrasttoediening in een gewricht (intra-articulair) voor een MRI-scan. Met behulp van echografie of röntgendoorlichting wordt MRI-contrastmiddel in een gewricht geïnjecteerd. Deze procedure kan onder andere worden uitgevoerd bij de schouder en de heup.

In deze folder vindt u algemene informatie over dit onderzoek. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier beschreven.

Voorbereiding

Wanneer u antistollingstabletten gebruikt, moet u dit melden aan uw behandelend arts. In overleg met deze arts en eventueel de trombosedienst, zult u waarschijnlijk tijdelijk moeten stoppen met het innemen van deze tabletten.

Wanneer u de contrasttoediening in het heupgericht krijgt, moet u een rolstoel meenemen. U mag de heup in de periode tussen de contrasttoediening en het MRI-onderzoek namelijk niet belasten.

Rolstoelen staan bij binnenkomst in de centrale hal van het ziekenhuis.

In de MRI-scanner mag geen metaal. Zorg ervoor dat u vóór de contrasttoediening kleding draagt waar geen metaal in zit. De MRIscan wordt op een andere verdieping gemaakt. In de metaalvrije kleding moet u dus een deel van het ziekenhuis door.

Let op: na het onderzoek mag u de gehele dag geen auto meer rijden. Regel dus vervoer naar huis!

Verloop van het onderzoek

Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij de balie van de afdeling Radiologie. De baliemedewerker verwijst u naar de juiste wachtruimte.

De laborant roept u naar binnen en vraagt u het te onderzoeken lichaamsdeel te ontbloten.

Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel. De huid wordt op de plek van het gewricht gedesinfecteerd en vervolgens steriel afgedekt met een doek.

De radioloog of gespecialiseerd laborant brengt met behulp van een echo apparaat of onder röntgendoorlichting, via een naald de MRI contrastvloeistof in de gewrichtsholte.

Na deze procedure, die ongeveer 30 minuten duurt, krijgt u een MRIonderzoek. Dit is op een andere plek. De röntgenlaborant wijst u de weg. Het is belangrijk dat u het gewricht niet beweegt in de periode tussen de injectie en het MRI-onderzoek.

Nazorg

U wordt geadviseerd de eerste 24 uur thuis het onderzochte lichaamsdeel voorzichtig en rustig te bewegen of te belasten.

Mogelijke risico’s en complicaties

Hoewel de kans op een complicatie erg klein is, kan er een bloeding, infectie of verminderd gevoel in het betreffende lichaamsdeel optreden. Neem dan contact op met uw behandelend arts.

Uitslag van het onderzoek

Na de contrasttoediening en het MRI-onderzoek maakt de radioloog een verslag van beide onderzoeken. Deze verslagen gaan naar uw behandelend arts. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag van de onderzoeken met u tijdens uw volgende afspraak.

Aandachtspunten

  • Bent u zwanger of vermoedt u dit, neem dan contact op met de afdeling Radiologie voor nader overleg.
  • Bent u allergisch voor bepaalde stoffen, geef dit dan voor het onderzoek door aan de laborant.
  • Bent u verhinderd, meldt u dit dan uiterlijk 24 uur voorafgaande aan uw afspraak bij de afdeling Radiologie. Zonder berichtgeving wordt het onderzoek bij u in rekening gebracht.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, neem dan contact op met de afdeling Radiologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Radiologie
040 – 239 85 65

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie

© 2021 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden