Coolheart-procedurena reanimatie (Folder)

Cardiologie Catharina Hart- en Vaatcentrum
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Coolheart-procedurena reanimatie (Folder)

Zelfs wanneer een reanimatiepoging na een hartstilstand slaagt, is het herstel van de patiënt meestal beperkt. Vroeger waren reanimatiepogingen vooral gericht op het herstarten van het hart. Tegenwoordig zijn de behandelingen ook gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van hersenletsel. Hersenletsel ontstaat al een paar minuten nadat de bloedcirculatie is gestopt. Na 4 tot 6 minuten raken de hersenen al zo ernstig beschadigd, dat normaal functioneren niet meer mogelijk is. Daarom is het belangrijk dat er zo snel mogelijk weer een normaal hartritme is. Ook lichaamskoeling na reanimatie (Coolheart-procedure) kan een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel. In deze folder vindt u hierover meer informatie. 

Wat is een hartstilstand?

Bij een circulatie- of hartstilstand pompt het hart geen bloed meer rond. Hierdoor stopt ook het zuurstoftransport en krijgen de organen geen zuurstof meer. De hersenen reageren hierop als eerste. De patiënt is na 10 tot 15 seconden bewusteloos. Het normale hartritme is ernstig verstoord. Hoe sneller men reanimeert, hoe groter de kans dat het normale hartritme terugkeert. Het gaat hier om slechts een paar minuten.

Oorzaken van een hartstilstand

Een hartstilstand kan verschillende oorzaken hebben:

  • een hartinfarct (de circulatiestilstand is een complicatie van een hartinfarct);
  • een ongeval met elektriciteit;
  • spontaan;
  • onbekende oorzaak.

Waarom koelen?

Door een patiënt te koelen verlaagt de zuurstofbehoefte van het lichaam en van de organen. Een lagere zuurstofbehoefte van een patiënt zorgt ook voor vertraging van de processen die kunnen leiden tot ernstige hersenbeschadigingen of overlijden. Onderzoek naar het afkoelen van patiënten heeft aangetoond dat milde koeling de kans op overleving en herstel van hersenactiviteit vergroot. Daarom beveelt de Europese Reanimatie Raad lichaamskoeling aan bij een gereanimeerde patiënt in coma.

Het CoolGardsysteem

Het CoolGard-systeem meet de lichaamstemperatuur en brengt met een gekoelde zoutoplossing de lichaamstemperatuur op het gewenste niveau. De zoutoplossing wordt in het lichaam gebracht met een koelkatheter. Deze koelkatheter wordt via de liesader ingebracht. Een temperatuurmeter in de blaas van de patiënt bewaakt de lichaamstemperatuur. Er wordt snel gekoeld tot 33°C. Na 24 uur wordt de patiënt langzaam gecontroleerd opgewarmd tot 37°C. Hierna wordt de patiënt nog 2 dagen op een temperatuur van 37°C gehouden met behulp van het koelapparaat. De patiënt blijft onder narcose en ondervindt geen ongemak van deze procedure. Indien de patiënt te instabiel is kan besloten worden de koeling voortijdig te stoppen.

CAR022 A.png
Het CoolGard systeem meet de temperatuur van de patiënt en stuurt gekoelde zoutoplossing naar de katheter.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan telefonisch contact op met de Hartbewaking (CCU).

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Hartbewaking (CCU)
040 – 239 57 50

© 2021 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden