Correctie afstaande oren (Folder)

Plastische chirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Correctie afstaande oren (Folder)

Binnenkort heeft u een afspraak voor een correctie van afstaande oren. De folder heeft niet de intentie volledig te zijn of een gesprek met uw plastisch chirurg te vervangen. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven. Afstaande oren, ook flaporen genoemd, komen veel voor. Ze zijn het gevolg van een aangeboren misvorming van het kraakbeenskelet van de oorschelp. In principe kan bij iedereen waarbij de oren te ver van het hoofd staan een correctie worden uitgevoerd.

Vóór de operatie

De operatie vindt meestal onder narcose plaats. Een plaatselijke verdoving is ook mogelijk. De plastisch chirurg bespreekt met u welke vorm van verdoving voor u het meest geschikt of wenselijk is. Als u plaatselijk verdoofd wordt, meldt u zich bij afdeling Kleine Chirurgische Ingrepen (KCI). U mag kort na de operatie naar huis.

Als de operatie onder narcose plaatsvindt, wordt u ter voorbereiding opgenomen op de verpleegafdeling voor een dagopname. U kunt dezelfde dag dus weer naar huis. Soms is een opname van een nacht nodig. Als u onder narcose gaat, bezoekt u ruim voor de operatie de polikliniek Pre-operatieve screening.

Pre-operatieve screening en anesthesie

U wordt geopereerd en bent daarom doorverwezen naar de polikliniek Pre-operatieve screening. Op deze polikliniek bekijkt de anesthesioloog of de operatie voor u extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Tijdens dit gesprek bespreken we de verdoving (anesthesie) en pijnstilling met u. We bespreken waarop u moet letten met eten, drinken en roken op de dagen rondom de operatie. Daarnaast spreken we af hoe u op die dagen uw medicijnen gebruikt. Dit geldt ook voor bloedverdunners. Omdat we uw medicijnen willen controleren krijgt u ook een afspraak bij de Apotheek. Zorg dat u tijdens deze afspraak een actueel medicijnen overzicht of medicijnpaspoort bij de hand heeft als u medicijnen gebruikt. Ook vragen we u om bij uw eigen apotheek toestemming te verlenen voor het digitaal delen van de medicatiegegevens.

Ter voorbereiding op deze afspraken vragen we u een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst staat voor u klaar in MijnCatharina. Het is belangrijk dat u deze vragenlijst zo snel mogelijk invult. Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld, plannen wij voor u een afspraak bij de Apotheek en een afspraak bij de polikliniek Pre-operatieve screening. Soms zijn dit telefonische afspraken; soms nodigen we u uit voor een bezoek op de polikliniek. Dit hangt af van de antwoorden op de vragenlijst en de operatie die u krijgt. 

Bij de Apotheek en de polikliniek Pre-operatieve screening kunt u alleen op afspraak terecht.

De Apotheek is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 87 20.

De polikliniek Pre-operatieve screening is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 85 01.

Meer informatie over pre-operatieve screening en verdoving vindt u in de folder ‘Anesthesie‘.

U gaat ook naar de medisch fotograaf voor een kleurenfoto voor in uw medisch dossier.

Overige aandachtspunten vóór de operatie
 • Als u bloedverdunners gebruikt, dan maakt u daarover afspraken. U krijgt van uw arts instructies over het stoppen of doorgaan met uw bloedverdunners.
 • Roken is niet toegestaan vanaf 6 weken voor tot 6 weken na de operatie. Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing.
 • Voor de operatie mag u alleen paracetamol innemen. Andere pijnstillers, zoals Aspirine of Naprosyne, maar ook die u zonder recept kunt verkrijgen, kunnen het risico op bloedingen verhogen.
 • Schaf een skiband of haarband aan die de oren helemaal bedekt;
 • U kunt na de operatie niet zelf autorijden; regelt u dus van tevoren vervoer naar huis.

Wat gebeurt er tijdens de operatie?

Vlak voor de operatie kan het zijn dat de plastisch chirurg op uw lichaam een tekening maakt (het operatieplan). Deze tekening geeft aan hoe de operatie gaat verlopen. Dit is nodig om een zo goed mogelijk resultaat van de ingreep te kunnen krijgen.

Afhankelijk van de soort verdoving die met u is afgesproken wordt deze eerst gegeven. Uw plastisch chirurg maakt aan de achterkant van het oor een snee in de huid. Via deze snee wordt het kraakbenige skelet van het oor gecorrigeerd en vastgehecht zodat het kraakbeen niet terug kan veren. Hierna wordt overtollige huid weggesneden en gehecht.

Na de operatie

Na de operatie krijgt u een tulbandverband om. Dit moet blijven zitten tot de controleafspraak bij de verpleegkundige op de polikliniek Plastische chirurgie. Deze afspraak is na 5 tot 8 dagen. Als het verband eerder loslaat dan kan het vervangen worden door de skiband of haarband die u dag en nacht dient te dragen. We adviseren u om de littekens na de controleafspraak 2 maal daags met hydraterende (litteken)crème in te smeren.

De oren kunnen gedurende enkele weken gezwollen en verkleurd zijn. De oren kunnen nog een aantal weken gevoelig zijn bij aanraking of temperatuurwisselingen. Het kan zijn dat de oren jeuken onder het verband. Als u teveel jeuk hebt, kan dat zijn van de watten onder het verband dan neemt u contact op met de polikliniek Plastische chirurgie of in de avonduren met Spoedeisende Hulp.

Tegen de pijn mag u paracetamol gebruiken. Zie de bijsluiter voor de juiste dosering.

Leefregels na de operatie

Het is belangrijk dat u zich aan de volgende leefregels houdt om te voorkomen dat de wond open gaat of gaat bloeden:

 • Vermijd de eerste 6 weken druk op het hoofd (niet voorover bukken, zwaar tillen of sporten, met name geen contactsporten).
 • Voorkom de eerste 6 weken het naar voren buigen van de oorschelp.
 • Na de controleafspraak draagt u nog 2 tot 3 weken ‘s nachts een haarband. Deze schaft u voor de operatie aan.

Resultaat

De stand van uw oren zal duidelijk verbeteren en de oren komen in een meer natuurlijke stand te staan. Verwacht echter geen volledig perfecte oren. Ook een volledige symmetrie (gelijkheid) is vrijwel onmogelijk. De operatie laat een onopvallend litteken achter uw oor na.

Mogelijke complicaties en risico’s

Algemene complicaties en risico’s

Een correctie bij afstaande oren heeft dezelfde algemene risico’s als een andere operatie, zoals:

 • risico’s van de narcose (alleen bij volledige narcose);
 • trombose;
 • een nabloeding;
 • het optreden van infecties;
 • gevoelsstoornissen;
 • lelijke littekengenezing.
Specifieke complicaties en risico’s

Een complicatie die specifiek kan optreden bij correctie van afstaande oren is het ontstaan van een afwijkende vorm van het oor als het kraakbeen geïnfecteerd raakt. Zoals boven vermeld kan het zijn dat na de operatie een verschil bestaat tussen linker- en rechteroor, dat later nog eens operatieve correctie behoeft.

Wanneer neemt u direct contact op?

In de volgende situaties is het belangrijk dat u contact opneemt:

 • Als u koorts krijgt boven de 38,5°C en één of beide oren warm en pijnlijk aanvoelt.
 • Als één oor plotseling veel meer pijn doet dan het andere en de pijn niet reageert op pijnstillers (paracetamol).
 • Bij een hevig bloedende wond.
 • Bij toenemende roodheid en zwelling van het operatiegebied.

Tijdens kantooruren kunt u bellen met de polikliniek Plastische chirurgie. Buiten kantooruren belt u met Spoedeisende Hulp (SEH). De telefoonnummers vindt u onder ‘Contactgegevens’.

Kosten

Vraag bij uw zorgverzekeraar na of deze behandeling voor u vergoed wordt. Soms wordt een gedeelte vergoed, dit is afhankelijk van hoe u verzekerd bent. Als u voorafgaand aan uw behandeling een offerte wilt ontvangen, dan kan de polikliniekmedewerker die voor u aanvragen. Als er een machtiging nodig is dan vraagt de arts deze voor u aan bij uw zorgverzekeraar. Dit bespreekt de arts dan met u. Meer informatie daarover leest u in de folder ‘Machtiging en aanspraakbeperking’.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met polikliniek Plastische chirurgie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
Telefoon 040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Plastische chirurgie
040 – 239 71 20

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Plastische chirurgie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/plastische-chirurgie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden