Correctie van de bovenoogleden (Folder)

Plastische chirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Correctie van de bovenoogleden (Folder)

Deze folder bevat algemene, aanvullende informatie over een correctie van de bovenoogleden. Vanzelfsprekend is de folder geen vervanging voor een gesprek met uw plastisch chirurg. Daarnaast is het goed om u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan hier is beschreven.

Waarom een bovenooglidcorrectie?

Doordat u een overschot aan huid heeft van uw bovenoogleden, kunt u klachten krijgen van vermoeide of zware ogen, hoofdpijn of branderige ogen. Soms is er een dusdanig huidoverschot dat uw blikveld beperkt wordt.

Ook kan het zijn dat het teveel aan huid u gewoon stoort, zonder dat u bovengenoemde klachten heeft, bijvoorbeeld omdat u er vermoeid en minder vitaal uitziet.

Ook kan de stand van de wenkbrauwen het huidoverschot van de bovenoogleden beinvloeden. Soms is het daarom noodzakelijk de ingreep te combineren met een wenkbrauwlift of voorhoofdslift. Zie hiervoor de folder “Zijdelingse wenkbrauwlift” en de folder “Endoscopische voorhoofdslift”.

Vóór de operatie

Aandachtspunten
 • Als u bloedverdunners gebruikt, krijgt u van uw arts instructies over het stoppen of doorgaan met uw bloedverdunners.
 • Roken is niet toegestaan gedurende zes weken voor tot zes weken na de operatie. Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing.
 • U mag de dag van de operatie de oogleden niet insmeren of opmaken.
 • U kunt na de operatie niet zelf autorijden; regelt u dus van tevoren vervoer naar huis.

De operatie

Vlak voor de operatie maakt de plastisch chirurg op uw ooglid een tekening maakt (het operatieplan). Deze tekening geeft aan hoe de operatie gaat verlopen. Dit is nodig om een zo goed mogelijk resultaat van de ingreep te kunnen krijgen.

De operatie vindt plaats onder plaatselijke verdoving op de behandelkamers van de dagbehandeling of in een speciale behandelkamer op de polikliniek van de plastische chirurgie. De behandeling duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

Er wordt een reepje huid en een deel van de verslapte spier van de bovenoogleden weggehaald. Indien noodzakelijk wordt dit gecombineerd met het verwijderen van het teveel aan vetweefsel bij de binnenooghoek. Vervolgens wordt de huid weer gehecht. Hierna krijgt u kleine pleistertjes op de wond.

Na de operatie

Na de operatie kunnen de oogleden dik, blauw en gezwollen zijn. Patiënten kunnen na de operatie vrijwel altijd gewoon zien, soms een beetje wazig door de tranen. Er wordt geen verband aangebracht. Over het algemeen is de ingreep weinig belastend. De resultaten zijn meestal goed en en de patienten zijn over het algemeen heel tevreden! De littekens komen precies in de plooi van de bovenoogleden te zitten, alleen opzij is in het begin een rood littekentje zichtbaar. Deze vervaagt in de loop van de tijd. Meestal is er na enige tijd van de littekens weinig meer te zien.

De eerste paar dagen na de operatie kan het zijn dat u de ogen niet helemaal kunt sluiten. Dit kan leiden tot irritatie van de ogen. U krijgt daarom een recept oogdruppels mee voor overdag en oogzalf voor ’s nachts.

Na circa 1 week worden de hechtingen verwijderd. Twee weken na de operatie zijn de meeste mensen weer goed toonbaar (alhoewel nog niet alles perfect is). Het gevoel bij de wimpers kan minder zijn, maar herstelt zich meestal na circa een half jaar.

Leefregels na de operatie
 • Direct na de operatie dient u thuis de ogen goed te blijven koelen. U kunt dit doen met gaasjes of washandjes. Deze moet u van tevoren heel licht vochtig maken en koud laten worden in de koelkast. Ook kunt u een zogenaamde ‘coolpack’ of ‘ijsbril’ gebruiken. De pijn en de zwelling worden dan minder. De coolpack, ijsbril en gaasjes zijn te koop bij de drogist of apotheek. Verpak de coolpack of ijsbril eerst in een schone doek voordat u deze op de ogen legt. Niets uit de vriezer mag direct op het ooglid worden gelegd! Een pijnstiller is meestal niet nodig.
 • Douchen: u mag douchen, maar wrijf niet in de ogen!
 • Wondverzorging: laat aangebrachte pleistertjes zitten. Mochten deze er toch afgaan, laat dan de hechting zitten.
 • De verpleegkundige verwijdert de hechtingen na ongeveer één week op de polikliniek Plastische chirurgie. Daarna dient u het litteken twee maal per dag in te smeren met hydraterende (litteken) crème gedurende 2-3 maanden.
 • Wij adviseren u om de littekens het eerste half jaar tot een jaar goed te beschermen tegen de zon. Gebruik hiervoor een zonnebrandcrème met tenminste SPF 30.
 • Vermijd de eerste twee weken druk op het hoofd (niet voorover bukken, zwaar tillen of sporten). Een zonnebril kan prettig zijn.

Mogelijke complicaties en risico’s

Complicaties na bovenooglidcorrecties zijn over het algemeen zeer zeldzaam.

Algemene complicaties en risico’s

Een correctie van de bovenoogleden heeft dezelfde algemene risico’s als een andere operatie, zoals:

 • een nabloeding
 • het optreden van infecties
 • stoornissen in de wondgenezing
 • tijdelijke of blijvende gevoelsstoornissen van het geopereerde gebied ( de bovenoogleden)
 • storende littekengenezing
Specifieke complicaties
 • Soms komt na de ingreep een meer dan normale lekkage van bloed voor. Dit is meestal niet ernstig (er ontstaat een forse blauwe plek). Het duurt dan wel langer voordat het normale uiterlijk is hersteld.
 • Direct na de operatie kan het zijn dat het oog net niet geheel gesloten kan worden. Dit herstelt zich vanzelf.
  Soms zijn oogdruppels noodzakelijk om uitdrogen van het oog te voorkomen.

Wanneer moet u contact opnemen?

Na de operatie zijn de oogleden gedurende enkele weken gezwollen en verkleurd. Licht nalekken van de wonden en verschil in zwelling en aanzien van de oogleden in het begin is normaal. U hoeft hiervoor dus geen contact op te nemen met het ziekenhuis.

In de volgende situaties is het wel belangrijk dat u contact opneemt:

 • Bij verminderd zicht van één of beide ogen.
 • Als u na de operatie koorts krijgt boven de 38,5ºC en de oogleden geheel of gedeeltelijk warm en pijnlijk aanvoelen.
 • Bij zwelling en pijn die niet reageert op pijnstillers.
 • Bij een hevig bloedende operatiewond.
 • Bij toenemende roodheid en zwelling van het wondgebied.

Tijdens kantooruren kunt u bellen met de polikliniek Plastische chirurgie. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH).

Verhinderd

Kunt u niet naar een afspraak komen? Meld dit dan zo snel mogelijk bij de polikliniek Plastische chirurgie. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Kosten

Vraag bij uw zorgverzekeraar na of u de behandeling vergoed krijgt. Soms vergoeden zij slechts een deel van de behandeling, afhankelijk van hoe u verzekerd bent. Wilt u voorafgaand een uw behandeling een prijsopgave ontvangen, dan kan de polikliniekmedewerker deze voor u aanvragen. Als er een machtiging nodig is, dan vraagt de arts deze voor u aan bij uw zorgverzekeraar. De arts bespreekt dit met u. Meer informatie over machtigingen leest u in de folder ‘Machtiging en aanspraakbeperking’

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u uitdrukkelijk niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met uw plastisch chirurg. Via de afdeling kunt een afspraak maken voor een informatief gesprek.

De plastisch chirurgen van het Catharina Ziekenhuis werken in maatschapsverband samen met de andere plastisch chirurgen in de regio Zuidoost-Brabant.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Plastische chirurgie
040 – 239 71 20

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Plastische chirurgie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/plastische-chirurgie


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden