CT-colonografie na de coloscopie (Folder)

Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

CT-colonografie na de coloscopie (Folder)

Omdat het darmonderzoek dat u zojuist hebt ondergaan (de co­loscopie) niet voldoende informatie heeft opgeleverd of aanlei­ding geeft tot verder onderzoek, is voor u meteen een afspraak gemaakt voor een CT-colonografie.

CT is de afkorting van computerto­mografie. De CT-scan is een apparaat dat met röntgenstralen dwarsdoorsneden maakt van uw organen, botten en weefsels. In dit geval van uw dikke darm (het ‘colon’). Met dit onderzoek is het mogelijk eventuele ziekten en afwijkingen, zoals poliepen en/of gezwellen in de dikke darm op te sporen.

In deze folder vindt u informatie over het onderzoek en over de gang van zaken. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier beschreven is. Als dit voor u het geval is, zal de arts u hierover informeren.

Aandachtspunten

  • Als u niet naar de afspraak kunt komen, verzoeken wij u dit uiterlijk 24 uur voor uw afspraak te melden bij de afdeling Radiologie.
  • Bent u zwanger of vermoedt u dit, neem dan contact op met de CT-kamer voor nader overleg.

Het onderzoek

CT-colonografie is een onderzoek waarbij met röntgenstralen dwars­doorsneden van de dikke darm wor­den gemaakt. De opnamen die door de computertomograaf (CT-scanner) gemaakt worden geven een driedi­mensionaal beeld van uw darm. Zo is het mogelijk om van buitenaf beelden te krijgen van de binnenkant van de dikke darm.

Bij een CT-colonografie wordt er een kort dun slangetje via de anus ingebracht.

Voor het onderzoek is het niet noodzakelijk om pijnstilling te gebruiken of een ‘roesje’ te krijgen.

Voorbereiding op het on­derzoek

Omdat de arts bij u zojuist een co­loscopie heeft gedaan is uw darm al schoon. U mag niets eten totdat de CT-colonografie heeft plaatsgevon­den. Drinken is wel toegestaan.

U hebt bij deze folder een flesje met 100 ml Telebrix® meegekregen. Dit is een röntgencontrastmiddel dat u moet drinken om de darm goed zicht­baar te maken. U moet dit puur gebruiken of eerst met een limonadesiroop vermengen en vervolgens opdrinken. Tussen de inname van de Telebrix® en het onderzoek zit minimaal één uur wachttijd.

Let op: belangrijke informatie over Telebrix®

In de bijsluiter staat vermeld dat u Telebrix® met 950 ml water moet aan­lengen. Dit mag u dus niet doen.

Verloop van het onder­zoek

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich weer op de afdeling Radiologie. De röntgenlaborant vertelt u welke kleding u uit moet trekken en geeft u een wegwerpschort om aan te trekken.

U ligt tijdens het onderzoek op een smalle tafel die langzaam in de com­putertomograaf schuift. Dit apparaat heeft de vorm van een grote ring. Slechts een klein deel van uw lichaam schuift tijdens het onderzoek in het apparaat.

Voordat het onderzoek begint, krijgt u een injectie met Buscopan® in een ader in de elle­boogsplooi. Buscopan® is een middel dat kortdurend de darmbeweging vermindert. U merkt zelf niets van het effect op de darm. Dit middel heeft ook geen invloed op het bewustzijn. Vervolgens zal de röntgenlaborant een dun slangetje in de anus brengen.

Daarna wordt langzaam, via de en­deldarm, koolzuurgas in de darmen geblazen door het slangetje dat in uw anus is gebracht. Het inbrengen van het koolzuurgas kan het gevoel van buikkrampen geven. Om deze buikkrampen te verminderen is het belangrijk om door de mond te ademen en niet door uw neus. 

Wanneer voldoende koolzuurgas in de darmen is ingebracht, worden de scans gemaakt. Er wordt een scan in rugligging én in buikligging gemaakt. Tijdens het maken van de scans vraagt de röntgenlaborant u enkele keren om in te ademen en de adem vast te houden (ongeveer 10 secon­den per scan).

Hierna is het onderzoek klaar. Nadat het slangetje verwijderd is, krijgt u de gelegenheid om naar het toilet te gaan om het koolzuurgas kwijt te raken. Daarna kunt u zich weer aan­kleden.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt in totaal 20 tot 25 minuten.

Uitslag van het onderzoek

Nadat u bent onderzocht, maakt de radioloog een verslag van uw onderzoek. Dit verslag gaat naar uw behandelend specialist. Uw specialist bespreekt de uitslag van het onderzoek met u tijdens uw volgende polikliniekbezoek.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de CT-kamer van de afdeling Radiologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Tijdens kantoor uren (08.30 – 16.30 uur)
Afdeling Radiologie
040 – 239 85 65

Buiten kantoor uren (08.30 – 16.30 uur)
CT-kamer
040 – 239 85 57

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden