CT-scan met contrastvloeistof (Folder)

Catharina Kanker Instituut Radiotherapie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

CT-scan met contrastvloeistof (Folder)

Uw arts van de afdeling Radiotherapie in het Catharina Ziekenhuis heeft met u besproken dat u binnenkort een CT-scan met contrastmiddel krijgt. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Nucleaire geneeskunde. Realiseert u zich dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Wat is een CT-scan en waarom wordt deze gemaakt?

CT-scan staat voor Computer Tomograaf. Met een CT-scan worden digitale afbeeldingen gemaakt (dwarse doorsneden) van het te onderzoeken gebied. Deze afbeeldingen geven informatie over de vorm, structuur en ligging van de inwendige organen en weefsels. Met de verkregen informatie geeft de radiotherapeut (= bestralingsarts) aan welk gebied bestraald dient te worden. Ook wordt aangegeven welke gebieden niet of zo min mogelijk bestraald mogen worden, zoals het omliggende gezonde weefsel. Met behulp van een computer wordt de optimale manier van bestralen bepaald. Dit is uw persoonlijk bestralingsplan.

Aandachtspunten voor het onderzoek

  • Meld aan de radiotherapeut als u de afgelopen 14 dagen een röntgenonderzoek heeft ondergaan waarbij u contrastmiddel moest drinken.
  • Als u overgevoelig of allergisch bent voor bepaalde voedingsmiddelen, geneesmiddelen of jodium, meld dit dan bij de radiotherapeut. Deze kan daar dan rekening mee houden.
  • Het kan zijn dat u eerst bloed moet laten prikken om uw nierfunctie te bepalen. Pas als deze bloeduitslagen bekend zijn, kan de CT-scan gepland worden. Als dit bij u zo is dan bespreekt de radiotherapeut dit met u.
  • Als u medicijnen gebruikt, neem deze dan op de gebruikelijke tijd in.

Voorbereiding thuis

CT-scan van het hoofd/ halsgebied en/of longen
  • U mag 3 uur voor het onderzoek niet meer eten en drinken.
CT-scan van de buik
  • U mag 3 uur voor het onderzoek niets meer eten. U mag wel gewoon drinken.
  • Voor dit onderzoek is het van belang dat u het röntgencontrastmiddel Telebrix drinkt. Dit middel moet een uur voor het onderzoek worden gedronken. U drinkt dit middel op de polikliniek van de afdeling Radiotherapie.
  • Zorg voor een volle blaas bij een CT scan van de onderbuik of het bekken. We verzoeken u om dan thuis één tot anderhalf uur van te voren naar het toilet te gaan om te plassen en als het mogelijk is ook voor ontlasting. Daarna drinkt u 2 glazen thee of water (250-400 cc). We vragen u dit ook te doen voordat u bestraald wordt.
Als u NSAID pijnstillers gebruikt
  • 24 uur vóór en 24 uur na toediening van de jodiumhoudende contrastvloeistof moet het gebruik van bepaalde pijnstillers (NSAID’s) gestopt worden.

Lijst van NSAID’s

Diclofenac (ook: Cataflam, Voltaren, Arthrotec) Profifenazon (ook: Saridon)
Ibuprofen (ook: Advil, Brufen, Nurofen, Sarixell, Spridifen, Zafen) Ketoprofen (ook: Rilies)
Indometacine Piroxicam
Naproxen (ook: Aleve, Vimovo) Nabumeton (ook: Mebutan)
Tiaprofeenzuur (ook: Surgam) Meloxicam
Metamizol (ook: Novalgin) Fenylbutazon
Fluriprofen (ook: Strepfen) Dexketoprofen (ook: Stadium)
Aceclofenac (ook: Biofenac)

Waar meldt u zich?

Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij de afdeling Nucleaire geneeskunde. Daarna neemt u plaats in de wachtkamer. Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent, anders kan het onderzoek niet doorgaan.

Aanmelden voor uw afspraak

Hoe u zich kunt aanmelden voor uw afspraak, vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/aanmelden. Het is belangrijk dat u altijd een geldig legitimatiebewijs meeneemt, deze heeft u nodig om zich aan te melden.

Het onderzoek

Als u aan de beurt bent, komt een medisch nucleaire werker (laborant van de afdeling Nucleaire geneeskunde) u halen. U wordt naar de onderzoeksruimte gebracht, waar u in een stoel gaat zitten. Vervolgens krijgt u een infuus in een ader. Mogelijk moet u uw boven- of onderkleding uit doen voor de scan.

Om onze kussens en steuntjes te beschermen, is het belangrijk dat u geen schoenen aan hebt en dat u niets in uw haar heeft (zoals clipjes en speldjes).

De radiotherapeutisch laborant geeft uitleg over de CT-scan die gemaakt wordt. Hij of zij tekent lijnen met speciale inkt op uw huid. Deze lijnen zijn nodig om het bestralingsgebied in te stellen op het bestralingstoestel. Deze lijnen mag u niet afwassen. Er worden ook kleine tatoeagepuntjes aangebracht. Een druppeltje speciale inkt wordt dan met een klein prikje in de huid aangebracht. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Het maken van de CT-scan

U krijgt contrastvloeistof toegediend via het infuus in de arm. Deze vloeistof kleurt de bloedvaten, waardoor deze zichtbaar worden op de CT-afbeelding. Van dit contrastmiddel kunt u over uw hele lichaam een warm gevoel en een vieze smaak in de mond krijgen. Deze verschijnselen verdwijnen na een paar minuten.

Gedurende de scan dient u stil te blijven liggen om zo duidelijk mogelijke foto’s te verkrijgen. U kunt gewoon rustig doorademen. Het apparaat maakt nauwelijks geluid. U ligt alleen in de ruimte. De laboranten zien u liggen. Via de intercom kunnen de laboranten u ook horen.

Nadat vastgesteld is dat de scan goed te beoordelen is, kunt u weer naar huis.

Na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek kunt u normaal eten en drinken. We adviseren u om de rest van de dag extra te drinken. De contrastvloeistof verdwijnt dan sneller uit uw lichaam.

Verhindering

Een CT-scan is een kostbaar onderzoek. Als u verhinderd bent, meld dit dan bij de afdeling Radiotherapie.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met afdeling Radiotherapie of afdeling Nucleaire geneeskunde.

Buiten kantooruren kunt u voor dringende vragen over het onderzoek bellen naar het algemene nummer van het Catharina Ziekenhuis. U vraagt dan naar de dienstdoende radiotherapeut.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Radiotherapie
040 – 239 64 00

Afdeling Nucleaire geneeskunde
040 – 239 86 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiotherapie kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/radiotherapie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden