CT-scan thorax-abdomen of abdomen (Folder)

Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

CT-scan thorax-abdomen of abdomen (Folder)

Door uw behandelend arts bent u doorverwezen naar de afdeling Radiologie voor een onderzoek met de CT-scan. CT is de afkorting van computertomografie. De CT-scan is een zeer geavanceerd röntgenapparaat. Hiermee worden digitale afbeeldingen gemaakt van dunne dwarsdoorsneden van het te onderzoeken lichaamsdeel. Deze afbeeldingen geven de vorm, structuur en ligging van alle inwendige organen en weefsels weer.

In deze folder vindt u algemene informatie over het CT-onderzoek van de buik, eventueel gecombineerd met een onderzoek van de longen.

Aandachtspunten

  • Als u niet naar de afspraak kunt komen, verzoeken wij u dit uiterlijk 24 uur voor uw afspraak te melden bij de afdeling Radiologie.
  • Als u overgevoelig of allergisch bent voor bepaalde voedingsmiddelen, geneesmiddelen of jodium, dient u dit aan de CT-laborant(e) te melden.
  • Bent u zwanger of vermoedt u dit, neem dan contact op met de CT-kamer voor nader overleg.

Voorbereiding

  • U mag drie uur voor het onderzoek niets meer eten en drinken.
  • Het kan zijn dat er tijdens het onderzoek jodiumhoudend contrastvloeistof via een infuus wordt toegediend. Moderne jodiumhoudende contrastvloeistoffen zijn veilige middelen. Toch is er bij een kleine groep patiënten een minimale kans op nierbeschadiging. Bloedonderzoek bepaalt of u tot deze groep behoort. Daarom moet u uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het CT onderzoek bloed laten prikken. Daarnaast mag de uitslag van het bloedprikken niet ouder zijn dan drie maanden. De uitslag van het bloedonderzoek bepaalt of u tot deze groep behoort. Indien nodig wordt er contact met u opgenomen om voorzorgsmaatregelen te treffen.
  • Diabetus Mellitus patiënt: Als u daarvoor Metformine of Glucophage gebruikt kan het zijn dat u tijdelijk moet stoppen met deze middelen. Meld het uw arts als u deze middelen gebruikt.
  • Als u medicijnen gebruikt, andere dan NSAID’s, mag u deze gewoon blijven gebruiken en deze met wat water innemen.
  • 24 uur vóór en 24 uur na het onderzoek mag u geen NSAID’s gebruiken.
    NSAID’s kunnen in combinatie met jodiumhoudende contrastvloeistoffen uw nierfunctie verslechteren. De NSAID’s staan in onderstaande tabel.
Diclofenac (ook: Cataflam, Voltaren, Arthrotec) Profifenazon (ook: Saridon)
Ibuprofen (ook: Advil, Brufen, Nurofen, Sarixell, Spridifen, Zafen) Ketoprofen (ook: Rilies)
Indometacine Piroxicam
Naproxen (ook: Aleve, Vimovo) Nabumeton (ook: Mebutan)
Tiaprofeenzuur (ook: Surgam) Meloxicam
Metamizol (ook: Novalgin) Fenylbutazon
Fluriprofen (ook: Strepfen) Dexketoprofen (ook: Stadium)
Aceclofenac (ook: Biofenac)  

 

 

 

Waar meldt u zich?

Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij de afdeling Radiologie of bij de afdeling Radiologie, CT/MRI . Daarna neemt u plaats in de wachtruimte van de CT-scan.

Aanmelden voor uw afspraak

Hoe u zich kunt aanmelden voor uw afspraak, vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/aanmelden. Het is belangrijk dat u altijd een geldig legitimatiebewijs meeneemt, deze heeft u nodig om zich aan te melden. Het routenummer staat vermeld op uw afsprakenkaartje. 

Verloop van het onderzoek

Voor aanvang van het onderzoek krijgt u nog een beker water te drinken. Tijdens het onderzoek kunt u in principe uw kleren aanhouden. Kleding waarin metaal is verwerkt dient u uit te doen. Ook metalen voorwerpen zoals sieraden en dergelijke die in het te scannen gebied vallen dient u af te doen. Deze materialen verstoren de opnamen.

Er bestaat een mogelijkheid dat bij onderzoeken van de buik rectaal contrast toegediend moet worden. Dit gebeurt via een dun slangetje in de anus en dient om het laatste deel van de dikke darm goed te kunnen onderscheiden.

Meestal wordt er jodiumhoudend contrastvloeistof in een bloedvat gespoten, via een infuus in de arm. Deze vloeistof kleurt de organen en bloedvaten aan, waardoor deze zichtbaar worden op de afbeelding. Van dit contrastmiddel kunt u over uw hele lichaam een warm gevoel en een vieze smaak in de mond krijgen. Deze verschijnselen verdwijnen na een paar minuten.

De CT-scan is een groot apparaat, met in het midden een ronde opening, waardoor een smalle tafel schuift. U ligt op deze tafel op uw rug, met uw armen boven uw hoofd. Als het apparaat afbeeldingen maakt, hoort u een zoemend geluid. De CT-laborant(e) geeft u ademhalingsinstructies. Het is belangrijk dat u goed stil ligt en de instructies goed opvolgt anders bestaat de kans dat de afbeeldingen mislukken.

U ligt alleen in de onderzoeksruimte, dit is vanwege de röntgenstralen. Röntgenstraling is nauwelijks schadelijk wanneer er zorgvuldig mee wordt omgegaan. Het kan wel schadelijk zijn wanneer men er de hele dag in werkt. Daarom gaan de CT-laboranten naar de kamer naast de onderzoeksruimte wanneer het apparaat in werking treedt. De CT-laboranten kunnen u door een raam zien. Er is ook een intercom zodat men u kan horen.

Nazorg

Het is raadzaam om na het onderzoek extra te drinken. De contrastvloeistof verdwijnt dan sneller uit uw lichaam.

Duur

Het maken van de afbeeldingen duurt ongeveer 15 minuten. De CT-scan wordt ook voor spoedgevallen gebruikt. Daardoor kan het voorkomen dat er vertraging in het programma optreedt. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Uitslag van het onderzoek

Nadat u bent onderzocht, maakt de radioloog een verslag van uw onderzoek. Dit verslag gaat naar uw behandelend specialist. Uw specialist bespreekt de uitslag van het onderzoek met u tijdens uw volgende polikliniek bezoek.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen

Als u na het lezen van deze informatie vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Radiologie
040 – 239 85 65

Afdeling Radiologie, CT/MRI
040 – 239 60 99

CT-kamer
040 – 239 85 57

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden