CT-scan van het hart (Folder)

Catharina Hart- en Vaatcentrum Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

CT-scan van het hart (Folder)

Door uw behandelend arts bent u doorverwezen naar de afdeling Radiologie voor een onderzoek met de CT-scanner. CT staat voor computertomografie. De CT-scanner is een geavanceerd röntgenapparaat. Hiermee worden digitale afbeeldingen gemaakt van dunne dwarsdoorsneden van het te onderzoeken lichaamsdeel. Deze afbeeldingen geven de vorm, structuur en ligging van inwendige organen en weefsels weer.

In deze folder vindt u algemene informatie over dit onderzoek. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier beschreven.

Voorbereiding

 • Op de dag van het onderzoek mag u geen cafeïne houdende dranken zoals koffie of thee drinken en u mag niet roken.
 • U mag drie uur voor het onderzoek niets meer eten en drinken. Indien u medicijnen gebruikt, mag u deze met wat water innemen.
 • Diabetus mellitus patiënt: Als u daarvoor Metformine of Glucophage gebruikt kan het zijn dat u tijdelijk moet stoppen met deze middelen. Meld het uw arts als u deze middelen gebruikt.
 • Na het onderzoek mag u weer eten, drinken en roken.
 • Wanneer u een CT scan van de kransslagaders krijgt, moet uw hartslag laag zijn. Daarom kan het zijn dat u twee uur voor het onderzoek een tablet metoprolol moet innemen. Als u behandelend arts de tablet metoprolol niet heeft voorgeschreven, hoeft u geen verdere actie te ondernemen. Dit medicijn is in uw situatie dan niet nodig. Een kleine minderheid van de patiënten voelt zich duizelig na de inname van deze tablet. Om deze reden kunt u beter niet zelf autorijden naar het ziekenhuis.
 • Moderne jodiumhoudende contrastvloeistoffen zijn veilige middelen. Toch is er bij een kleine groep patiënten een minimale kans op nierbeschadiging. Bloedonderzoek bepaalt of u tot deze groep behoort. Daarom moet u uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het CT-onderzoek bloed laten prikken. Daarnaast mag de uitslag van het bloedprikken niet ouder zijn dan drie maanden. De uitslag van het bloedonderzoek bepaalt of u tot deze groep behoort. Indien nodig wordt er contact met u opgenomen om voorzorgsmaatregelen te treffen.
 • 24 uur vóór en 24 uur na toediening van het jodiumhoudende contrastvloeistof moet het gebruik van NSAID’s gestaakt worden

Lijst van NSAID’s:

Diclofenac (ook: Cataflam, Voltaren, Arthrotec) Profifenazon (ook: Saridon)
Ibuprofen (ook: Advil, Brufen, Nurofen, Sarixell, Spridifen, Zafen) Ketoprofen (ook: Rilies)
Indometacine Piroxicam
Naproxen (ook: Aleve, Vimovo) Nabumeton (ook: Mebutan)
Tiaprofeenzuur (ook: Surgam) Meloxicam
Metamizol (ook: Novalgin) Fenylbutazon
Fluriprofen (ook: Strepfen) Dexketoprofen (ook: Stadium)
Aceclofenac (ook: Biofenac)

Verloop van het onderzoek

Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij de balie van de afdeling Radiologie of bij de balie van de afdeling Radiologie, CT/MRI. Het routenummer staat vermeld op uw afsprakenkaartje. De baliemedewerkster verwijst u door naar de wachtruimte van de CT-scan.

Tijdens het onderzoek kunt u een hemd aanhouden. Metalen voorwerpen zoals sieraden en dergelijke die in het te scannen gebied vallen moet u af doen.

 • U krijgt een tijdelijk infuus waardoor eventueel medicatie en contrast toegediend wordt.
 • Er worden vier stickers op uw borst geplakt, hiermee wordt uw hartslag gemeten.
 • Bij een CT-scan van de kransslagaders wordt een medicijn onder de tong gesprayd om uw kransslagaders wijder te maken. Soms wordt via het infuus nog een medicijn ingespoten om uw hartslag te verlagen. Als dit het geval is, wordt via een band om uw arm de bloeddruk gemeten. Heel soms veroorzaakt dit bloeddrukverlagend medicijn hoofdpijn of duizeligheid.
 • Afhankelijk van wat uw arts wil weten, wordt via het infuus een contrastvloeistof in een bloedvat gespoten. Deze vloeistof kleurt het hart en de bloedvaten rond het hart aan, waardoor deze zichtbaar worden op de afbeelding. Van dit contrastmiddel kunt u over uw hele lichaam een warm gevoel krijgen en een vieze smaak in uw mond. Deze verschijnselen verdwijnen na een paar minuten.

Het komt soms voor dat uw arts een CT-onderzoek met contrastvloeistof heeft aangevraagd, maar dat tijdens de eerste opnames blijkt dat dit niet zinvol is vanwege de aanwezigheid van kalk in de bloedvaten. In dat geval blijft het onderzoek beperkt tot opnames zonder contrastvloeistof.

De CT-scan is een groot apparaat, met in het midden een ronde opening, waardoor een smalle tafel schuift. U ligt op deze tafel op uw rug, met uw armen boven uw hoofd. Als het apparaat afbeeldingen maakt, hoort u een zoemend geluid. De CT-laborant(e) geeft u ademhalingsinstructies. Het is belangrijk dat u goed stil ligt en de instructies goed opvolgt anders bestaat de kans dat de foto’s mislukken.

U ligt alleen in de onderzoeksruimte, dit is vanwege de röntgenstralen. Röntgenstraling is nauwelijks schadelijk wanneer er af en toe foto’s worden gemaakt. Het kan wel schadelijk zijn als men er de hele dag in werkt. Daarom gaan de CT-laboranten naar de kamer naast de onderzoeksruimte wanneer het apparaat in werking treedt. De CT-laboranten kunnen u door een raam zien. Er is ook een intercom zodat zij u kunnen horen.

Aandachtspunten

 • Als u overgevoelig of allergisch bent voor bepaalde voedingsmiddelen, geneesmiddelen of jodium, dient u dit aan de CT-laborant(e) te melden.
 • Bent u zwanger of vermoedt u dit, neem dan contact op met de CT-kamer voor nader overleg.
 • Als u medicijnen gebruikt, andere dan NSAID’s, mag u deze gewoon blijven gebruiken.

Nazorg

Het is raadzaam om na het onderzoek wat extra te drinken.

De contrastvloeistof verdwijnt dan sneller uit uw lichaam.

Duur

Het nemen van de foto’s duurt ongeveer een half uur. De CT-scan wordt ook voor spoedgevallen gebruikt. Daardoor kan het voorkomen dat er vertraging in het programma optreedt. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Uitslag van het onderzoek

Nadat u bent onderzocht, maken de radioloog en cardioloog een verslag van uw onderzoek. Dit verslag gaat naar uw behandelend specialist. Uw specialist bespreekt de uitslag van het onderzoek met u tijdens uw volgende polikliniekbezoek.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u uitdrukkelijk niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Als u na het lezen van deze informatie vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie.

Attentie

Bij verhindering verzoeken wij u dit uiterlijk 24 uur voorafgaande aan uw afspraak te melden bij de afdeling Radiologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Radiologie
040 – 239 85 65

Afdeling Radiologie, CT/MRI
040 – 239 60 99

CT-kamer
040 – 239 85 57

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie

© 2021 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden