CT-scan van het hart of het linker atrium (Folder)

Catharina Hart- en Vaatcentrum Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

CT-scan van het hart of het linker atrium (Folder)

Door uw behandelend arts bent u doorverwezen naar de afdeling Radiologie voor een onderzoek met de CT-scanner. CT staat voor computertomografie. De CT-scanner is een geavanceerd röntgenapparaat. Hiermee worden digitale afbeeldingen gemaakt van dunne dwarsdoorsneden van het te onderzoeken lichaamsdeel. Deze afbeeldingen geven de vorm, structuur en ligging van inwendige organen en weefsels weer.

In deze folder vindt u algemene informatie over dit onderzoek. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier beschreven.

Aandachtspunten

 • Als u niet naar de afspraak kunt komen, verzoeken wij u dit uiterlijk 24 uur voor uw afspraak te melden bij de afdeling Radiologie.
 • Als u overgevoelig of allergisch bent voor bepaalde voedingsmiddelen, geneesmiddelen of jodium, dient u dit aan de CT-laborant(e) te melden.
 • Bent u zwanger of vermoedt u dit, neem dan contact op met de CT-kamer voor nader overleg.

Voorbereiding

 • Op de dag van het onderzoek mag u geen cafeïne houdende dranken drinken, zoals koffie en thee
 • U mag op de dag van het onderzoek niet roken. 
 • U mag drie uur voor het onderzoek niets meer eten en drinken.
 • Wanneer u een CT scan van de kransslagaders krijgt, moet uw hartslag laag zijn. Daarom kan het zijn dat u twee uur voor het onderzoek een tablet metoprolol moet innemen. Als u behandelend arts de tablet metoprolol niet heeft voorgeschreven, hoeft u geen verdere actie te ondernemen. Dit medicijn is in uw situatie dan niet nodig. Een kleine minderheid van de patiënten voelt zich duizelig na de inname van deze tablet. Om deze reden kunt u beter niet zelf autorijden naar het ziekenhuis.
 • Moderne jodiumhoudende contrastvloeistoffen zijn veilige middelen. Toch is er bij een kleine groep patiënten een minimale kans op nierbeschadiging. Bloedonderzoek bepaalt of u tot deze groep behoort. Daarom moet u uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het CT-onderzoek bloed laten prikken. Daarnaast mag de uitslag van het bloedprikken niet ouder zijn dan drie maanden. De uitslag van het bloedonderzoek bepaalt of u tot deze groep behoort. Indien nodig wordt er contact met u opgenomen om voorzorgsmaatregelen te treffen.
 • Diabetus Mellitus patiënt: Als u daarvoor Metformine of Glucophage gebruikt kan het zijn dat u tijdelijk moet stoppen met deze middelen. Meld het uw arts als u deze middelen gebruikt.
 • Als u medicijnen gebruikt, andere dan NSAID’s, mag u deze gewoon blijven gebruiken en deze met wat water innemen.
 • 24 uur vóór en 24 uur na het onderzoek mag u geen NSAID’s gebruiken.
  NSAID’s kunnen in combinatie met jodiumhoudende contrastvloeistoffen uw nierfunctie verslechteren. De NSAID’s staan in onderstaande tabel.
Diclofenac (ook: Cataflam, Voltaren, Arthrotec) Profifenazon (ook: Saridon)
Ibuprofen (ook: Advil, Brufen, Nurofen, Sarixell, Spridifen, Zafen) Ketoprofen (ook: Rilies)
Indometacine Piroxicam
Naproxen (ook: Aleve, Vimovo) Nabumeton (ook: Mebutan)
Tiaprofeenzuur (ook: Surgam) Meloxicam
Metamizol (ook: Novalgin) Fenylbutazon
Fluriprofen (ook: Strepfen) Dexketoprofen (ook: Stadium)
Aceclofenac (ook: Biofenac)  

Waar meldt u zich?

Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij de afdeling Radiologie of bij de afdeling Radiologie, CT/MRI. Het routenummer staat vermeld op uw afsprakenkaartje. Daarna neemt u plaats in de wachtruimte van de CT-scan.

Aanmelden voor uw afspraak

Hoe u zich kunt aanmelden voor uw afspraak, vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/aanmelden. Het is belangrijk dat u altijd een geldig legitimatiebewijs meeneemt, deze heeft u nodig om zich aan te melden.

Verloop van het onderzoek

Tijdens het onderzoek kunt u een hemd aanhouden. Metalen voorwerpen zoals sieraden en dergelijke die in het te scannen gebied vallen moet u af doen.

 • U krijgt een tijdelijk infuus waardoor eventueel medicatie en contrast toegediend wordt.
 • Er worden vier stickers op uw borst geplakt, hiermee wordt uw hartslag gemeten.
 • Bij een CT-scan van de kransslagaders wordt een medicijn onder de tong gesprayd om uw kransslagaders wijder te maken. Soms wordt via het infuus nog een medicijn ingespoten om uw hartslag te verlagen. Als dit het geval is, wordt via een band om uw arm de bloeddruk gemeten. Heel soms veroorzaakt dit bloeddrukverlagend medicijn hoofdpijn of duizeligheid.
 • Via het infuus wordt een contrastvloeistof in een bloedvat gespoten. Deze vloeistof kleurt het hart en de bloedvaten rond het hart aan, waardoor deze zichtbaar worden op de afbeelding. Van dit contrastmiddel kunt u over uw hele lichaam een warm gevoel krijgen en een vieze smaak in uw mond. Deze verschijnselen verdwijnen na een paar minuten.

De CT-scan is een groot apparaat, met in het midden een ronde opening, waardoor een smalle tafel schuift. U ligt op deze tafel op uw rug, met uw armen boven uw hoofd. Als het apparaat afbeeldingen maakt, hoort u een zoemend geluid. De CT-laborant(e) geeft u ademhalingsinstructies. Het is belangrijk dat u goed stil ligt en de instructies goed opvolgt anders bestaat de kans dat de foto’s mislukken.

U ligt alleen in de onderzoeksruimte, dit is vanwege de röntgenstralen. Röntgenstraling is nauwelijks schadelijk wanneer er af en toe foto’s worden gemaakt. Het kan wel schadelijk zijn als men er de hele dag in werkt. Daarom gaan de CT-laboranten naar de kamer naast de onderzoeksruimte wanneer het apparaat in werking treedt. De CT-laboranten kunnen u door een raam zien. Er is ook een intercom zodat zij u kunnen horen.

Nazorg

Het is raadzaam om na het onderzoek wat extra te drinken.

De contrastvloeistof verdwijnt dan sneller uit uw lichaam.

Na het onderzoek mag u weer eten, drinken en roken.

Duur

Het nemen van de foto’s duurt ongeveer een half uur. De CT-scan wordt ook voor spoedgevallen gebruikt. Daardoor kan het voorkomen dat er vertraging in het programma optreedt. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Uitslag van het onderzoek

Nadat u bent onderzocht, maken de radioloog en cardioloog een verslag van uw onderzoek. Dit verslag gaat naar uw behandelend specialist. Uw specialist bespreekt de uitslag van het onderzoek met u tijdens uw volgende polikliniekbezoek.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen

Als u na het lezen van deze informatie vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Tijdens kantoor uren (08.30 – 16.30 uur)
Afdeling Radiologie
040 – 239 85 65

Buiten kantoor uren (08.30 – 16.30 uur)
CT-kamer
040 – 239 85 57

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden