CT-scan zonder voorbereiding (Folder)

Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

CT-scan zonder voorbereiding (Folder)

Door uw behandelend arts bent u doorverwezen naar de afdeling Radiologie voor een onderzoek met de CT-scan. De CT-scan (CT is de afkorting van computertomografie) is een zeer geavanceerd röntgenapparaat. Hiermee worden digitale afbeeldingen gemaakt van dunne dwarsdoorsneden van het te onderzoeken lichaamsdeel. Deze afbeeldingen geven de vorm, structuur en ligging van alle inwendige organen en weefsels weer.

Er is geen voorbereiding nodig voor dit onderzoek.
In deze folder vindt u algemene informatie over dit onderzoek. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier beschreven.

Aandachtspunten

  • Bent u zwanger of vermoedt u dit, neem dan contact op met de afdeling Radiologie voor nader overleg.
  • Als u medicijnen gebruikt, moet u deze gewoon blijven gebruiken.

Verloop van het onderzoek

Als u voor uw afspraak komt, dan meldt u zich bij de balie van de afdeling Radiologie, of bij de balie van de afdeling Radiologie, CT/MRI. Het routenummer staat vermeld op uw afsprakenkaartje. De baliemedewerkster verwijst u door naar de wachtruimte van de CT-scan.

Tijdens het onderzoek kunt u in principe uw kleren aanhouden. Kleding waarin metaal is verwerkt dient u uit te doen. Ook metalen voorwerpen zoals sieraden en dergelijke die in het te scannen gebied vallen dient u af te doen. Er kan u ook gevraagd worden uw gebitsprothese voor het onderzoek uit te doen. Deze materialen verstoren de opnamen.

De CT-scan is een groot apparaat, met in het midden een ronde opening, waardoor een smalle tafel schuift. Op deze tafel wordt u in de juiste houding gelegd voor het onderzoek. Als het apparaat afbeeldingen maakt, hoort u een zoemend geluid. De CT- laborant(e) geeft u ademhalingsinstructies. Het is belangrijk dat u goed stil ligt en de instructies goed opvolgt anders bestaat de kans dat de foto’s mislukken. U ligt alleen in de onderzoeksruimte, dit is vanwege de röntgenstralen.

Röntgenstraling is nauwelijks schadelijk wanneer er af en toe foto’s worden gemaakt. Het kan wel schadelijk zijn wanneer men er de hele dag in werkt. Daarom gaan de CT-laboranten naar de kamer naast de onderzoeksruimte wanneer het apparaat in werking treedt. De CT-laboranten kunnen u door een raam heen zien. En er is ook een intercom zodat men u kan horen.

Het nemen van de foto’s duurt ongeveer een kwartier. De CT-scan wordt ook voor spoedgevallen gebruikt. Daardoor kan het voorkomen dat er vertraging in het programma optreedt. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Uitslag van het onderzoek

Nadat u bent onderzocht, maakt de radioloog een verslag van uw onderzoek. Dit verslag gaat naar uw behandelend specialist. Uw specialist bespreekt de uitslag van het onderzoek met u tijdens uw volgende polikliniekbezoek.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder vragen heeft, kunt u contact opnemen met de CT-kamer.

Attentie: bij verhindering wordt u verzocht dit uiterlijk 24 uur voorafgaande aan uw afspraak te melden bij de afdeling Radiologie.

Zonder berichtgeving kan het onderzoek bij u in rekening gebracht worden.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Radiologie
040 – 239 85 65

Afdeling Radiologie
040 – 239 60 99

CT-kamer
040 – 239 85 57

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie

© 2021 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden