Cursus pijneducatie (Folder)

Pijngeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Cursus pijneducatie (Folder)

De cursus pijneducatie is bedoeld voor patiënten die behandeld worden door de anesthesioloog- pijnspecialist in het Catharina Ziekenhuis met complexe pijn en aanhoudende pijnklachten. De anesthesioloog- pijnspecialist, gespecialiseerd verpleegkundige Pijngeneeskunde of psycholoog kunnen u verwijzen voor deelname. U mag uw partner of een naaste meenemen.

Wat is pijneducatie?

Pijneducatie betekent uitleg over aanhoudende pijn. Het doel van de cursus is om u beter te laten begrijpen hoe pijn werkt in uw lichaam en welke factoren hierop van invloed kunnen zijn. Uit onderzoek blijkt dat patiënten vaker herstellen en minder pijn hebben, als ze begrijpen wat aanhoudende pijn is en hoe daarmee om te gaan. Pijneducatie draagt dus bij aan een succesvolle behandeling van patiënten met  aanhoudende pijn.

Werkwijze

De pijneducatie bestaat uit twee bijeenkomsten van 1 tot 1,5 uur. Er zit 2 weken tussen de bijeenkomsten. Deze worden begeleid door een gespecialiseerd verpleegkundige Pijngeneeskunde en vinden plaats op vrijdagmiddagen van 14.00-15.30 uur. De grootte van de groep varieert van 4 tot 8 patiënten, aangevuld met eventuele aanwezige naasten. Twee tot vier weken na de cursus heeft u de mogelijkheid voor een individueel gesprek bij de gespecialiseerd verpleegkundige Pijngeneeskunde. Tijdens dit gesprek bekijken wij samen met u of u nog vragen heeft naar aanleiding van de opdrachten. Tevens geven wij uitleg over de mogelijkheid van een verdiepende individuele online vervolgcursus.

Aanmelden

Nadat u het advies heeft gekregen deel te nemen aan deze cursus, kunt u zich telefonisch of per e-mail aanmelden. U kunt alleen deelnemen wanneer u beide data aanwezig bent.

Telefonisch: 040 – 239 85 00
E-mail: infopijngeneeskunde@catharinaziekenhuis.nl

Na aanmelding krijgt u een afspraak bevestiging thuisgestuurd met de twee data waarop u bent ingepland.

Verhinderd?

Als u niet kunt komen, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk een bericht van u.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen

Heeft u vragen over deze folder of over de cursus pijneducatie? Neem dan contact op met de polikliniek Pijngeneeskunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Pijngeneeskunde
040 – 239 85 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Pijngeneeskunde vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/pijngeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden