Cystoscopie (Folder)

Bekkenbodemcentrum Urologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Cystoscopie (Folder)

Uw behandelend arts heeft met u besproken dat bij u een inwendig onderzoek van de plasbuis en de blaas (een zogeheten cystoscopie) wordt uitgevoerd. In deze folder vindt u algemene informatie over dit onderzoek. Voor u persoonlijk kan de situatie anders zijn dan hier is beschreven. Als dit het geval is, legt uw behandelend arts dit aan u uit.

Cystoscopie

Een cystoscopie wordt verricht als de arts afwijkingen vermoedt in de plasbuis, het prostaatgebied of de blaas. U heeft dan bijvoorbeeld problemen met plassen of bloed in de urine. Een cystoscopie wordt ook verricht bij controle in geval van blaaspoliepen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een uroloog, een uroloog i.o. (arts in opleiding tot uroloog) of door een zogeheten verpleegkundig specialist (een speciaal opgeleide verpleegkundige). Het onderzoek vindt poliklinisch plaats en wordt uitgevoerd met een cystoscoop.

Voorbereiding

Voor het onderzoek is thuis geen speciale voorbereiding nodig.

Het onderzoek

Op de dag van het onderzoek moet u zich meestal melden bij het Urologisch Behandelcentrum, via de polikliniek Urologie. U krijgt hierover van tevoren bericht.

Verloop van het onderzoek

De verpleegkundige brengt u naar een kleedkamer. U trekt de kleding van het onderlichaam uit, de kleding van het bovenlichaam houdt u aan.

De arts of verpleegkundig specialist verricht het onderzoek in het bijzijn van een verpleegkundige. U gaat op uw rug op de scopietafel liggen. Tijdens het onderzoek ligt u met uw benen gespreid, in de speciaal hiervoor ontwikkelde beensteunen. De verpleegkundige maakt de penis of schede schoon met water en er wordt een gel ingespoten. Deze gel werkt als glijmiddel.

Een cystoscopie wordt uitgevoerd met een cystoscoop, een dunne holle buis gevuld met een lenzensysteem of uitgerust met een minuscule digitale camera welke de beelden direct op een monitor weergeeft. Via een lens op het uiteinde van de cystoscoop of het beeldscherm kunnen de plasbuis en de blaas worden bekeken. Er bestaan buigzame (flexibele) en metalen (starre) cystoscopen (zie de beide figuren).

URO010 A.png
Buigzame cystoscoop (bij een man)

 

URO010 B.png
Starre cystoscoop (bij een vrouw)

 

Van belang is dat u, voor zover mogelijk, goed ontspannen bent, zodat het onderzoek u het minst mogelijke ongemak geeft. De arts of verpleegkundig specialist brengt de cystoscoop via (de opening van) de plasbuis in de blaas. Hoewel dit inbrengen relatief pijnloos verloopt, veroorzaakt het passeren van de plasbuis ter plaatse van de kringspier even een vervelend gevoel.

Aan de cystoscoop zit een slangetje, dat verbonden is met een zakje spoelvloeistof. Via dit slangetje wordt steriel water in de blaas gebracht. Hierdoor ontplooit de blaas zich en kunt u aandrang tot plassen krijgen. Dit gebeurt pas als de blaas vol is. De blaas raakt nooit overvol. De arts of verpleegkundig specialist inspecteert de plasbuis en de blaas met de cystoscoop. Daarna is het onderzoek afgelopen. Het kan zijn dat de uroloog aansluitend aan het onderzoek ook vaginaal en/of rectaal (via de anus) onderzoek wil verrichten, om een zo volledig mogelijke indruk te krijgen over de oorzaak van uw klachten.

Wanneer de flexibele scoop is gebruikt, verlaat u de onderzoekstafel met een gevulde blaas. U moet dan zelf de spoelvloeistof uit plassen. Het onderzoek duurt vijf tot tien minuten.

Na het onderzoek

U krijgt direct na het onderzoek de uitslag. Daarna kunt u naar huis. Het gebruik van eigen auto of openbaar vervoer is geen probleem. Als daar aanleiding toe is, wordt een nieuwe afspraak op de polikliniek gemaakt om het verdere beleid en de uitslag te bespreken.

Leefregels

Het is belangrijk dat u na het onderzoek veel drinkt, bij voorkeur een liter in vier uur. De blaas en urinewegen worden dan schoongespoeld.

Nazorg

U kunt na het onderzoek last hebben van de volgende bijwerkingen:

  • een branderig gevoel bij het plassen in het eerste uur na het onderzoek. Bij sommige patiënten duurt dit gevoel enkele dagen;
  • een versterkte plasdrang;
  • wat bloed in de urine. Dit is niet verontrustend en niet gevaarlijk.

Wanneer neemt u direct contact op?

  • bij koorts boven de 38,5 graden Celsius;
  • bij koude rillingen, spierpijn, hoofdpijn, braken, een griepgevoel, duizeligheid of hoesten en dit langer duurt dan 12 uur;
  • bij veelvuldige aandrang om te plassen;
  • als u moeite heeft met het ophouden van de urine;
  • bloed of weefseldeeltjes bij de urine;
  • wanneer u veel pijn heeft. Bij pijn die niet reageert op de pijnstillers (maximaal 3 x per dag 1000 mg paracetamol, of andere pijnstilling afgesproken met uw behandelend arts;
  • wanneer u aanmerkelijk moeilijker kunt plassen dan voor het onderzoek.

Tijdens kantooruren belt u met de polikliniek Urologie of uw huisarts. Buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende Hulp (SEH). De telefoonnummers van het ziekenhuis vindt u onder ‘Contactgegevens’.

Verhinderd

Als u door ziekte of om andere redenen niet naar uw afspraak kunt komen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de polikliniek Urologie. In uw plaats kunnen we dan een andere patiënt helpen.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u uitdrukkelijk niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de polikliniek Urologie.

Aan het begin van het onderzoek vertelt de arts of verpleegkundig specialist u wat er gaat gebeuren. Wanneer u op dat moment nog vragen heeft, kunt u deze natuurlijk ook stellen.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Urologie
040 – 239 70 40

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Urologie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/urologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden