De couveuseafdeling (Folder)

Kindergeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

De couveuseafdeling (Folder)

Van harte welkom op de couveuseafdeling van het Catharina Ziekenhuis. Uw kindje wordt opgenomen op deze afdeling wanneer het extra zorg nodig heeft. Bijvoorbeeld wanneer het te vroeg geboren (prematuur) is of te licht van gewicht (dysmatuur).

Soms is de geboorte moeizaam verlopen of heeft het kindje een infectie. Die speciale zorg en behandeling kan niet gegeven worden op de kraamafdeling of thuis. Het is vanzelfsprekend dat dit een teleurstelling is voor u en wij begrijpen dat het niet gemakkelijk is om de zorg voor uw kind tijdelijk aan een ander toe te vertrouwen. Wij streven ernaar om u, als ouder, vanaf het begin zoveel mogelijk bij de zorg voor uw kind te betrekken. Wij verzekeren u dat het verblijf van uw kind beslist niet langer zal duren dan strikt noodzakelijk is. Wij proberen de opname van uw kind zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen en u daarbij zo goed mogelijk te begeleiden.

Wij hopen dat u en uw kind, ondanks de soms vervelende omstandigheden, een aangenaam verblijf op de couveuseafdeling zullen hebben. Wij raden u aan deze folder zo spoedig mogelijk door te nemen. Hierin staat de meest relevante informatie die u bij de opname van uw kind nodig heeft. Voor aanvulling van deze informatie kunt u op de website van het van het Catharina Ziekenhuis kijken:
www.catharinaziekenhuis.nl/kindergeneeskunde.

Mochten er na het lezen nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u altijd bij de verpleegkundige of secretaresse terecht. Zij helpt u graag verder.

De couveuseafdeling

De couveuseafdeling bestaat uit zestien couveusekamers/suites.

Wat betekent neonatologie?

Neonatologie betekent ‘leer van de nieuwgeborenen’. Op de couveuseafdeling liggen kinderen die onmiddellijk of kort na de geboorte extra zorg nodig hebben. Sommigen zijn te vroeg geboren, anderen op tijd. Die extra zorg en behandeling kan niet worden gegeven op de kraamafdeling of thuis. Om uw kind zo goed mogelijk te kunnen observeren en verplegen maken we vaak gebruik van onder andere:

 • Couveuse
 • Monitor
 • Zuurstof
 • Infuus
 • Maagsonde

Op de afdeling wordt gewerkt volgens het principe van gezinsgerichte zorg. Gezinsgerichte zorg is zorg waarbij het gezin centraal staat. Als couveuseafdeling kiezen we voor deze zorg omdat we ouders en kind niet los van elkaar zien. Elk gezin is uniek en we kijken naar de behoeften van de ouders en hun gezin. De gezinsgerichte zorg gaat uit van samenwerking tussen patiënten, familie en zorgprofessionals. Deze zorg is een uitgangspunt, een visie, die aangeboden wordt aan een gezin, maar geen verplichting is. De keuze ligt bij de ouders. We proberen zoveel mogelijk de wensen van ouders in acht te nemen. Het is dus belangrijk dat uw vragen en ideeën gedeeld worden met de verpleegkundige.

Met welke zorgverleners kunnen u en uw kind te maken krijgen?

De medische zorg

Tijdens de opname heeft de arts in de behandeling van uw kind een centrale rol. De arts overlegt met u welke onderzoeken en behandelingen nodig zijn. Wanneer dat nodig is overlegt de arts ook met andere deskundigen over de behandeling bijvoorbeeld in een multidisciplinair overleg. Uitslagen van onderzoeken en behandelingen worden met u besproken. Het kan voorkomen dat de arts niet op al uw vragen direct een antwoord heeft. Onderzoeken kunnen veel tijd vergen en de arts kan pas vertellen wat er aan de hand is als alle uitslagen bekend zijn.

Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent, wanneer bepaalde zaken niet duidelijk zijn vraag dan om aanvullende informatie. Wanneer uw kind langere tijd opgenomen blijft, streven wij er naar één keer per week een oudergesprek met de zaalarts/kinderarts in te plannen. Wanneer u graag zelf een gesprek met de behandelend (kinder) arts wilt hebben, kunt u een afspraak maken via de verpleegkundige.

Het is handig om uw vragen al voor een gesprek met een zorgverlener op te schrijven, zodat u ze niet vergeet. Geen enkele vraag is te veel. Het is in uw situatie echt niet gek als u vragen twee of drie keer stelt. Iedereen weet dat ouders met een kind op de couveuseafdeling veel aan hun hoofd hebben en daarom nu eenmaal niet alles in een keer kunnen onthouden.

Artsen

Op de afdeling zijn diverse mensen werkzaam met verschillende specialismen. De medische zorg is in handen van een zaalarts (algemeen arts of arts in opleiding tot kinderarts). Deze heeft dagelijks overleg met de kinderarts. De zaalarts loopt iedere ochtend samen met de verpleegkundige ‘visite’, waarbij nieuwe afspraken voor die dag worden gemaakt. U kunt bij de verpleegkundige altijd informeren wat er die dag besproken is.

De verpleegkundige zorg

De zorg voor uw kind wordt gedurende de opname toevertrouwd aan zoveel mogelijk dezelfde (kinder)verpleegkundigen. Op de afdeling werken gediplomeerde kinderverpleegkundigen, verpleegkundigen met de specialisatie neonatologie en verpleegkundigen in opleiding voor deze specialisatie. Zij zijn verantwoordelijk voor alle aspecten van de verpleegkundige zorg, zoals bijvoorbeeld het verlenen van lichamelijke zorg, informatie geven of het voorbereiden op een onderzoek.

Bij langere opnames of complexere opnames stellen we een Individueel Verantwoordelijk Verpleegkundige aan (IVV’er). Dit wil zeggen dat deze (kinder)verpleegkundige de totale opname van uw kind zal coördineren en een vast aanspreekpunt voor u en uw kind zal zijn.

Verder waarborgt de IVV’er dat de zorg afgestemd wordt op de zorgbehoefte/hulpvraag en wensen van u en uw kind. Het streven is hierbij dat de IVV’er 1 keer in de week met ouders de zorg evalueert.

Psychosociaal team

De pedagogisch zorgverlener is erop gericht om het gehele gezin te ondersteunen tijdens de opname van uw baby. Ze schatten samen met u in waar vragen liggen, bijvoorbeeld op het gebied van hechting en ontwikkelingsgerichte zorg. Door middel van Video Interactie Begeleiding (VIB) bieden ze u de mogelijkheid om naar de signalen van uw baby te kijken. Ook is er aandacht voor de beleving van broertjes en zusjes bij deze opname. Ook is er ruimte voor een luisterend oor en meedenken. Mocht u interesse hebben in babymassage, gericht op ontspanning, kan de pedagogisch zorgverlener u helpen.

De maatschappelijk werker is voornamelijk gericht op het begeleiden van ouder(s)/verzorger(s) en hun gezin.  De ziekte of opname van uw kind kan een grote impact hebben op u als ouders en op andere gezinsleden, of op uw werk, of de financiën.  De maatschappelijk werker kan samen met u nadenken hoe u zo goed mogelijk met de veranderingen of gevolgen die de ziekte/opname van uw kind met zich mee brengen kunt omgaan, op psychosociaal en praktisch vlak. Als u behoefte heeft aan een gesprek, dan kunt u dit laten weten aan de arts, verpleegkundige of pedagogisch zorgverlener die uw kind verzorgt. Hij of zij zal ervoor zorgen dat de maatschappelijk werker zo snel mogelijk contact met u opneemt. Dit kan zowel tijdens de opname als daarna poliklinisch een vervolg hebben. Mochten er problemen zijn die al langer speelden, dan kan de maatschappelijk werker met u meedenken welke hulp hiervoor geschikt kan zijn. Daarnaast weten we dat het voor ouders een grote omwenteling is als hun kind geboren wordt op deze afdeling. De maatschappelijk werker kan met u meedenken hoe u met bijkomende emoties om kunt gaan.

De kinder- en jeugdpsychologen kunnen tijdens de opname in consult gevraagd worden bij specifieke vragen. De kinderarts zal altijd vooraf uw toestemming hiervoor vragen. De kinder- en jeugdpsychologen kunnen in consult gevraagd als er vragen zijn rondom gedrag en ontwikkeling van uw kindje, zoals (een vermoeden van) ontwikkelingsproblemen, opvoedingsvraagstukken, regulatie- en voedingsproblemen. In het kennismakingsgesprek brengen we in kaart wat er speelt en wat uw hulpvraag is. Indien nodig maken we in overleg met u en het team een plan om te zorgen dat uw kindje zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Als het nodig is, kan onze hulp poliklinisch worden voortgezet (0-3 poli).

Het verblijf op de couveuseafdeling: praktische informatie

Hygiëne

Pasgeborenen zijn erg vatbaar voor infecties. Heeft uzelf of uw bezoek een infectie, bijvoorbeeld koorts, verkoudheid, diarree, waterpokken of een koortslip? Dan is het soms beter om niet te komen of beschermende maatregelen te treffen. Overleg dit met de verpleegkundige, bij voorkeur telefonisch of in ieder geval voordat u de afdeling opgaat. Zo voorkomt u de verspreiding van infecties.

In het belang van de hygiëne rondom uw kind hebben wij een aantal regels opgesteld:

 • Doe al uw sieraden af van handen en armen. Neem wel uw waardevolle spullen mee naar binnen.
 • Was uw handen met zeep wanneer deze zichtbaar vuil zijn en maak daarna uw handen schoon met handalcohol. Deze niet naspoelen met water.
 • Maak na alle handelingen uw handen schoon met handalcohol, zoals bijvoorbeeld na het luier verschonen.
Bezoek

U kunt uw kind 24 uur per dag bezoeken. Oudere broertjes en zusje zijn ook van harte welkom, mits zij niet ziek of verkouden zijn of kortgeleden in contact geweest zijn met kinderziekten. Overig bezoek is welkom onder begeleiding van een van de ouders. U bepaalt dus als ouders zelf wanneer u wel en geen bezoek wilt ontvangen; wij hanteren geen vastgelegde bezoektijden.

Houdt u er rekening mee dat er maximaal 2 bezoekers per patiënt aanwezig mogen zijn. Alleen in overleg met de verpleegkundige zijn meerdere bezoekers toegestaan. In verband met de privacy van ouders en kind willen we u vragen niet bij andere couveuses of bedjes stil te staan. We rekenen erop dat u dit ook aan het bezoek doorgeeft.

De verzorging van uw kind

Afhankelijk van de conditie van uw kind, kunt u in overleg met de verpleegkundige uw kind zoveel mogelijk zelf verzorgen, zoals wassen, verschonen, temperaturen en voeden. Het kan zijn dat in het begin een groot deel van de verzorging door de verpleegkundige wordt gedaan. De verpleegkundige begeleidt u om de zorg dan stap voor stap over te nemen. Op de kamer hangt een planbord.

Hierop kunt u aangeven hoe laat u aanwezig bent en wanneer u met de verzorging mee wilt helpen. Hierop kunt u ook zien welke verpleegkundige die dag voor uw kind zorgen.

U mag eigen knuffels, geurdoekjes, doeken/dekentjes en kleertjes meebrengen. Let u er wel op dat deze schoon en gewassen zijn.

Voeding

Als de conditie van uw kind het toelaat kan een van de ouders zelf de voeding geven. Dit is afhankelijk van de duur van de zwangerschap, het gewicht en de conditie van uw baby. Mogelijk is uw kind nog niet in staat om zelf te drinken of om voeding te verdragen, dan krijgt uw kind vocht en voedingsstoffen via een maagsonde en/of een infuus.

Voor alle pasgeborenen is moedermelk de beste voeding. Voor te vroeg geboren kinderen geldt dit in het bijzonder.

Als u gekozen heeft voor borstvoeding geven wij in principe geen fles.

De verpleegkundige begeleidt u bij het aanleggen van uw kind. Als u er niet bent om uw baby te voeden, dan geeft de verpleging uw baby voeding door middel van een spuitje langs de vinger (finger-feeding). We doen dit om uw borstvoeding zo’n groot mogelijke kans van slagen te geven. Als dit voor u van toepassing is zal de verpleegkundige u hierover informatie geven. De voeding kan ook via een maagsonde worden gegeven. Deze manier van voeding geven bespaart de baby energie en heeft daardoor onder andere een gunstig effect op de groei.

Als u uw baby borstvoeding wilt geven en u kunt niet alle voedingen zelf geven of uw baby heeft een sonde, dan kunt u de borstvoeding afkolven zodat deze afgekolfde moedermelk via fingerfeeding of een sonde gegeven kan worden. Op zowel de kraamafdeling als op de couveuseafdeling zijn er folders verkrijgbaar over het geven van borstvoeding, het afkolven en bewaren van moedermelk en over verhuur van borstkolven. Voor specifiek advies en vragen over kolven en aanleggen kunt u terecht bij de lactatiekundige.

Als u gekozen heeft voor flesvoeding wordt u uiteraard ook begeleid door de verpleegkundige.

Bij drinkproblemen kan de logopedist worden ingeschakeld. Zij kijkt hoe de baby drinkt en geeft adviezen ten aanzien van houding en het type spenen. Zij begeleidt een goede en positieve ontwikkeling van het zuigen en slikken bij zuigelingen die dit nodig hebben.

Dagboek

Onze ervaring is dat het heel fijn kan zijn wanneer u een dagboek bijhoudt als uw kind langere tijd in het ziekenhuis verblijft. Hierin kunt u de dagelijkse gebeurtenissen rondom uw kind opschrijven zodat u (en later uw kind) nog eens terug kunt lezen over deze periode. Ook kunt u aan de verpleegkundige vragen om in dit dagboek te schrijven. U kunt via de verpleegkundige of pedagogisch zorgverlener vragen naar dit dagboek.

Babyonline

Op de couveuseafdeling zijn webcams beschikbaar. Met de webcam kunt u thuis of op de kraamafdeling uw kind zien via internet. Deze verbinding is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Als u gebruik wilt maken van een webcam, vraag hiernaar bij de verpleegkundige.

Mobiele telefoon

Op de couveuseafdeling is het gebruik van mobiele telefoons toegestaan. Echter wel op trilfunctie.

Pastorale dienst

Aan de afdeling is een pastoraal medewerker verbonden. Ook vindt u een kapel en een stilteruimte op de 2e verdieping van het ziekenhuis. Voor meer informatie kunt u bij de verpleegkundige terecht.

Gebruik WiFi

Het hele ziekenhuis én het terrein zijn voorzien van WiFi accesspoints.

Het WiFi-netwerk ‘Catharina-guest’ is voor iedereen beschikbaar. Het is vrij toegankelijk mits er akkoord wordt gegeven op de algemene voorwaarden die in de ‘disclaimer’ vermeld staan (u dient dan bij elke verbinding die uw apparaat met internet maakt, in het startscherm op ‘akkoord’ te klikken).

Meer informatie over internetgebruik kunt u terugvinden in de folder ‘Draadloos internet op de verpleegafdeling’.

Foto’s en filmpjes maken

Wilt u foto’s en filmpjes maken van uw kind waar ook een medewerker op te zien is? Vraag hier dan eerst toestemming voor aan de medewerker. Als u de foto of film op social media wilt plaatsen, vraag dan ook hiervoor eerst toestemming. Andere patiënten en ouders mogen niet in beeld komen.

Ontwikkelingsgerichte zorg

De zorg aan de kinderen wordt ontwikkelingsgericht gegeven. Dat betekent dat wij er naar streven om de vervelende prikkels bij en om uw kind heen zoveel mogelijk te voorkomen en verminderen.

Dit zijn bijvoorbeeld harde geluiden, veel licht en veel verstoringen van de slaap. Rust is belangrijk voor de hersenontwikkeling en de ontspanning van de kinderen. Door een omgeving prikkelarm te maken heeft uw kind meer energie voor zijn groei: energie die hij anders verliest aan het herstellen van stress. De couveusekamer is niet ingericht om kraamvisites te ontvangen. Veelal wilt u graag uw kindje laten zien en van alles vertellen. Dat is echter niet zo rustig voor uw kind. De rust die het kind nodig heeft vraagt van u als ouders om bezoek aan uw kind te beperken tot bewondermomenten. In de folder over ontwikkelingsgerichte zorg voor ouders: “Hé jij daar, ik wil je wat vertellen!” kunt u meer daarover lezen en leren.

Contact met uw kind

Uw kind ligt misschien vast aan slangetjes en draadjes. Het contact maken met uw kind gaat daardoor minder vanzelf. Het kan zijn dat u zich niet vrij voelt omdat u nooit alleen bent met uw kind of omdat u bang bent hem te verliezen. En toch kunt u veel voor uw kind betekenen. U bent voor uw kind vertrouwd: hij of zij kent uw stem, de hartslag en de geur van de moeder. U zult ervaren dat alleen al uw aanwezigheid een kalmerende werking heeft op uw kind.

Ouders zijn de beste troosters. Ook als u nog geen idee hebt hoe u uw kind zou moeten troosten. Uw kind herkent uw stem, uw geur en uw aanrakingen. Praten, aanraken en gewoon ‘er zijn’ helpen uw kind als het iets meemaakt dat niet prettig of nieuw is. Een prik, een nieuwe sonde, een onderzoek: Het is fijn als u er bent om uw kind vast te houden en zachtjes tegen hem te praten.

Uw moeder- of vadergevoel volgen

Keer op keer blijkt dat vaders en moeders het allerbeste (en het snelste!) aanvoelen wat hun kind nodig heeft. Dat is niet gek, want u kende uw kind al voor de geboorte en u brengt het meeste tijd met hem door. U zullen dan ook dingen opvallen die anderen niet opmerken. Vakkundige artsen en verpleegkundige zullen daarom goed luisteren naar wat u over uw kind vertelt. Volg daarom uw intuïtie en spreek uit als u ongerust bent.

Buidelen volgens de kangoeroemethode

Bij buidelen, ook wel kangoeroeën genoemd, wordt uw kind met alleen een luier aan, op uw blote borst neergelegd. Om warm te blijven worden u en uw kind goed toegedekt met een molton of deken. Zo is er intensief huid-op-huidcontact tussen u en uw kind mogelijk.

Belangrijk is dat u voor het buidelen rustig gaat zitten in een makkelijke stoel. Op de afdeling zijn voor het buidelen een aantal relaxstoelen beschikbaar. U zult uw kind duidelijk zien genieten van het buidelen. De verpleegkundige overlegt met u hoe vaak u kunt buidelen.

De tijdsduur van het buidelen wordt bepaald door de stabiliteit van uw kind en door hoe comfortabel u zich als ouder voelt. Wellicht kunt u uw baby twee keer per dag een periode buidelen, bijvoorbeeld een keer bij moeder en een keer bij vader. Wij adviseren u minimaal een uur te buidelen, bijvoorbeeld van een voeding tot een volgende voeding. U kunt dan echt een lange periode van rust, comfort en veiligheid bieden. Een maximum is er niet maar is afhankelijk van de situatie van de baby.

Buidelen kan ook gedaan worden tijdens echo’s en bloedafnames (bijv. bij de Neonatale hielprikscreening) en/of pijnlijke handelingen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat direct huid-op-huidcontact tussen ouders en hun te vroeg en/of ziek geboren baby veel positieve effecten heeft.

Buidelen heeft de volgende voordelen:

 • Buidelen bevordert de hechting: Wanneer een baby vlak na de geboorte van de moeder wordt gescheiden en naar de baby-afdeling wordt gebracht, en moeder en kind soms uren, soms zelfs dagen gescheiden worden, is het niet vanzelfsprekend dat er meteen een gevoel van binding is. Zeker niet wanneer de moeder een keizersnede heeft gehad onder narcose en de geboorte zelf dus niet heeft meegemaakt. Buidelen zorgt alsnog voor en goede hechting. Dit sterke gevoel van binding kan zelfs nog jaren doorwerken, zowel voor de moeder als voor het kind.
 • Buidelen bevordert de groei: Door buidelen hoeft uw baby zijn broodnodige energie niet te gebruiken om zichzelf warm te houden. Deze energie kan hij in plaats daarvan gebruiken om te groeien en sterk te worden. Door veel te buidelen, bevordert u dus de groei van uw baby. Bovendien blijft uw baby lekker warm. U functioneert als warmtebron.
 • Buidelen vermindert pijn en stress: Wanneer uw baby gestrest is, kan uw lichaam het helpen om weer rustig te worden. De hartslag van uw baby past zich aan uw kalme hartslag aan. Bovendien zorgt het huid-op-huidcontact voor de aanmaak van oxytocine, het zogenaamde knuffelhormoon. Zo helpt uw lichaam uw baby tijdens het buidelen om rustig en ontspannen te worden, zelfs als hij nog niet weet hoe hij zichzelf kan kalmeren. Door pijnlijke ingrepen, wanneer mogelijk, tijdens het buidelen te laten plaatsvinden, ervaart uw baby minder pijn en stress. U kunt, wanneer uw baby zover is, zelfs proberen om borstvoeding te geven tijdens pijnlijke ingrepen. U hoeft niet bang te zijn dat uw kindje voedingen daardoor met pijn gaat associëren. Uw baby leert juist dat u er voor hem bent wanneer hij u nodig heeft.
 • Te vroeg geboren baby’s ademen nog onregelmatig: Tijdens het kangoeroeën gaat de baby beter ademen, omdat het als het ware het diepere ademhalingsritme van de ouder overneemt.
 • Buidelen helpt uw baby rustiger te slapen: Baby’s waar veel mee gebuideld wordt, hebben minder stress en huilen daardoor minder en slapen beter en dieper. Door buidelen voelen ze zich veilig en geborgen.
 • Als u borstvoeding wilt geven, dan kan deze methode ook helpen. Door de lijfelijke aanwezigheid van uw baby kan de melkproductietoenemen.
Uw geur bij uw kind

Een geurdoekje kan een troost voor uw kind zijn als u niet bij hem bent. Stop hiervoor een pas gewassen, zacht doekje een tijdje in uw beha of slaap er een nachtje mee en leg het daarna in de couveuse. Uw kind zal uw geur ruiken en herkennen, en zich vertrouwd voelen.

Naar huis

De opnameduur kan per kind erg wisselen. We zetten voor u even op een rij waar we op letten om te bepalen of uw kind naar huis kan:

 • Uw kind komt goed aan in gewicht en weegt minimaal 2 kilo.
 • Uw kind kan, zonder extra hulpmiddelen, zijn/haar temperatuur op peil houden in een bedje.
 • Uw kind kan alle voeding zelfstandig drinken middels borst- of flesvoeding.
 • Er zijn geen ernstige medische problemen meer.
 • Uw kind is volgens zwangerschapsleeftijd >36 weken.

Soms duurt een opname een paar dagen, soms enkele weken. In gesprekken met u, de kinderarts en de verpleging wordt gekeken wanneer uw kind naar huis mag. U hoort meestal een dag van tevoren dat uw kind naar huis mag zodat u nog het een en ander kunt regelen en zich goed op het ontslag kunt voorbereiden. Indien u dit prettig vindt kunt u enkele dagen voor het ontslag de zorg voor uw kind gedurende 24 uur op u nemen. U kunt dan op de kamer bij uw kind verblijven. Dit kan u vertrouwen geven.

Ook leert u het dag- en nachtritme van uw kind kennen en u kunt bij eventuele onzekerheden nog een beroep doen op de verpleegkundige. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, dan kunt u dit met de verpleging bespreken.

Als uw kindje minimaal acht dagen in de couveuse is verpleegd en u nog geen reguliere kraamzorg heeft gehad, kunt u, afhankelijk van uw zorgverzekering, in aanmerking komen voor couveuse-nazorg. Bespreekt u dit dan tijdig met uw zorgverzekeraar, de kraamzorg en met de verpleegkundige, zodat u deze hulp ook daadwerkelijk krijgt.

Daarnaast kan het zijn dat wanneer uw kind minimaal 8 dagen in het ziekenhuis heeft gelegen uw bevallingverlof mogelijk verlengd kan worden via uw werkgever (bij WW via het UWV). Meestal heeft u hiervoor een bewijs van opname van uw kind nodig, deze kunt u aanvragen bij ontslag bij de verpleegkundige of secretaresse.

Controle en nazorg

In veel gevallen zal uw kind nog een keer voor controle bij de arts terug moeten komen. U krijgt na het ontslaggesprek een afspraakkaart voor deze controle en een overdracht voor de kraamzorg en het consultatiebureau mee. Voor voedingsadviezen en vaccinaties kunt u terecht bij het consultatiebureau.

Daar waar mogelijk faciliteren we de gelegenheid om zoveel mogelijk bij uw kind te blijven en bij uw kind te overnachten. Binnen de couveuseafdeling zijn er verschillende mogelijkheden om hier te verblijven. Daarbij gelden een aantal mogelijkheden en afspraken waarover we u willen informeren.

Zorg aan u als kraamvrouw op de couveuseafdeling

Verblijf ouders

Kraamvrouw op de couveuseafdeling (‘gezonde moeder’)

In de meeste gevallen verblijven kraamvrouwen op de kraamafdeling als hun kind wordt opgenomen op de couveuseafdeling. Zij worden door de verpleegkundigen van de kraamafdeling naar de couveuseafdeling gebracht om bij hun kind te zijn, te verzorgen en te voeden. Als u zelf geen medische zorg meer nodig heeft, wordt u ontslagen uit de gynaecologische zorg en mag u naar huis.

Omdat wij van mening zijn, dat het voor moeder en kind beter is om dichter bij elkaar te verblijven, bieden wij een verblijf aan voor de gezonde moeder in het ziekenhuis. Als moeder dicht bij haar kind kan zijn, zorgt zij samen met haar partner en de verpleegkundige voor het kind. Dit bevordert de band tussen ouders en kind. Er staat op elke kamer een slaapbank, waar vaders gebruik van kunnen maken.

Het verblijf van de gezonde moeder in het ziekenhuis wordt aangeboden aan moeders die na de bevalling bij hun pasgeboren zieke kind willen blijven op de couveuseafdeling. Een voorwaarde is, dat deze kraamvrouwen zelfstandig zijn in toiletbezoek en persoonlijke verzorging.

Wanneer u gebruik gaat maken van het verblijf binnen de couveuseafdeling, krijgt u van de verpleegkundige op de kraamafdeling of van de verloskundige de ontslagpapieren mee. Zij zorgt tevens voor een verpleegkundige overdracht naar de couveuseafdeling. De controles die in een thuissituatie door de kraamhulp worden gedaan, worden nu in het ziekenhuis uitgevoerd. Dit gebeurt door een verpleegkundige van de couveuseafdeling.  Uw verloskundige blijft verantwoordelijk en zal u ook regelmatig komen bezoeken in het ziekenhuis.

Faciliteiten tijdens het verblijf als gezonde moeder op de couveuseafdeling:

Van de volgende voorzieningen/faciliteiten kunt u gebruik maken, namelijk:

 • Maaltijden: u krijgt 3x daags een maaltijd aangeboden. Ook krijgt u regelmatig drinken aangeboden. Bovendien kunt u gebruik maken van het koffiezetapparaat in de pantry van de verpleegafdeling. In de koelkast staan koude dranken vanuit het ziekenhuis waar u ook gebruik van kunt maken.
 • Koelkast: Op de kamer staat een koelkast waar u gebruik van kunt maken. In de pantry op de gang kunt u gebruik maken van de magnetron.
 • Materialen: benodigdheden zoals kraamverband, netbroekjes en zoogkompressen zijn op de afdeling aanwezig.

U komt in aanmerking voor een verblijf van gezonde moeder als uw kind minder dan 28 dagen oud is. Dit verblijf is dan voor maximaal 10 dagen. Hierna kunt u nog steeds bij u kind overnachten maar verblijft u als rooming-in.

Rooming-in

Als u bij uw kind verblijft in het ziekenhuis maar niet in aanmerking komt als ‘gezonde moeder’ wordt dit rooming-in genoemd. Dit is een gratis faciliteit van ons ziekenhuis. Beide ouders kunnen naast uw kind overnachten.

U ontvangt een ontbijt in de ochtend. De middag- en avondmaaltijd zijn voor eigen rekening. Hiervoor kunt u gebruik maken van een magnetron en koelkast.

Servies en bestek kunt u vragen aan de voedingsassistente of de verpleegkundige. U kunt ook een maaltijd tegen betaling verkrijgen in het bezoekersrestaurant, in de centrale hal van het ziekenhuis.

Zorgverzekeraar

Wij willen u erop attenderen dat er mogelijk kosten verbonden zijn aan het verblijf van de kraamvrouw/gezonde moeder gedurende de opname van uw pasgeboren kind. Dit is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars gaan namelijk verschillend om met eigen risico en vergoedingen bij dit verblijf. Veelal wordt tot en met de tiende verblijfsdag van de kraamvrouw/gezonde moeder vergoed (welke echter wel betrekking kan hebben op uw eigen risico). Het is verstandig om bij uw zorgverzekeraar na te gaan hoe zij omgaan met dit verblijf qua vergoeding. U kunt hierbij vermelden dat het om een zogenaamd verblijf ‘gezonde moeder’ gaat. Na 10 dagen kunt u gebruik maken van de faciliteit rooming-in.

Daarnaast is het van belang uw kind binnen vier maanden na de geboorte aan te melden bij een zorgverzekeraar. Gebeurt dat niet, dan komen de reeds gemaakte zorgkosten voor rekening van de ouders.

Voor kinderen tot 18 jaar hoeft geen premie betaald te worden. Ze zijn namelijk gratis meeverzekerd op de polis van een van de ouders. Hiervoor dient uw kind wel op de polis van één van de ouders bij geschreven te worden. Uw kind heeft hiermee dezelfde dekking als de ouder. Voor meer informatie over het verzekeren van uw pasgeboren kind verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar.

Goed om te weten

Inzagerecht en privacy

Bij inschrijving voor opname worden de persoonsgegevens van uw kind geregistreerd. De behandelend medisch specialist en de hulpverleners die hierbij betrokken zijn hebben inzage in alle gegevens die in het ziekenhuis over uw kind zijn vastgelegd en van belang zijn voor de behandeling van uw kind.

De kinderarts vindt het van groot belang voor de zorg van uw kind dat de huisarts en consultatiebureau op de hoogte gesteld wordt van de bevindingen van de opname. Wij gaan uit van uw toestemming met deze werkwijze. Indien u hiermee niet akkoord bent, kunt u dit kenbaar maken bij de behandelend arts van uw kind.

Alle ziekenhuismedewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken waarvan zij beroepshalve kennisnemen. U kunt erop rekenen dat deze gegevens niet zonder uw toestemming worden verstrekt aan derden.

Dit betekent ook dat het ziekenhuispersoneel u geen informatie mag verstrekken over andere kinderen op de afdeling. In het kader van de privacy van de patiënten verzoeken wij u om niet langs de andere patiëntenkamers te lopen om een kijkje te nemen.

Via de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) is het recht op inzage in het verpleegkundig en medisch dossier vastgelegd.
Meer informatie over de belangrijkste rechten en plichten, zoals vastgesteld in de WGBO, kunt u terugvinden op de website van het catharina ziekenhuis en in de folder “rechten en plichten”

Kind in de knel

Het Catharina Ziekenhuis hecht grote waarde aan de veiligheid en het welbevinden van alle patiënten, in het bijzonder van kinderen. Daarom vraagt het ziekenhuis zijn medewerkers goed op te letten of de veiligheid en het welbevinden van alle kinderen die in het ziekenhuis komen, zijn gewaarborgd.

Tijdens de behandeling en/of verzorging kan een vermoeden ontstaan dat de veiligheid van het kind in het geding is en/of er problemen in de gezinssituatie zijn. Er is een vermoeden dat er hulp voor het kind en gezin gewenst is. De behandelend arts bespreekt eventuele zorgen of vermoedens met de ouders/verzorgers. Mocht uit het gesprek blijken dat er inderdaad problemen zijn waarbij de veiligheid van een kind niet gewaarborgd is, dan wordt gezocht naar een oplossing. Soms wordt contact gezocht met andere instanties, bijvoorbeeld uw huisarts of Veilig Thuis.

Alles wat besproken wordt, zal vertrouwelijk worden behandeld. Als u bezwaar heeft tegen het uitwisselen van gegevens tussen het Catharina Ziekenhuis met derden dan kunt u dit bespreekbaar maken. Let wel; signalen van een kind in de knel mogen de hulpverleners van het Catharina Ziekenhuis niet negeren. Wij hebben de plicht om de beste zorg te leveren, hulp te bieden en waar mogelijk instanties in te schakelen als de veiligheid, gezondheid, welzijn en/of ontwikkeling van het kind in het gedrang komen. Dit is vastgelegd in de KNMG meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Klacht

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de gang van zaken. Mocht dat zo zijn, dan kunt u dit het beste meteen bespreken met degene die het aangaat. Indien dit niet mogelijk is kunt u zich wenden tot de verpleegkundig teamleider of operationeel manager.

Als dit niet het gewenste resultaat oplevert dan kunt u zich wenden tot Bureau Patiëntenbelangen. U kunt daar terecht voor opvang en bemiddeling van klachten, advies en begeleiding. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de folder ‘Klachtenbemiddeling en -behandeling’.

 

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Wilt u ons volgen op instagram? Scan dan deze QR-code!

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de Neonatologieafdeling. U kunt altijd bellen, ook ’s nachts, om te vragen hoe het gaat!

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Couveuseafdeling
040 – 239 82 95

Routenummer(s) en overige informatie over de Couveuseafdeling is www.catharinaziekenhuis.nl/kindergeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden