De diabetesverpleegkundige (Folder)

Inwendige geneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

De diabetesverpleegkundige (Folder)

Deze folder informeert u over de werkwijze van de diabetesverpleegkundige.

U heeft diabetes mellitus (suikerziekte). De behandeling van deze ziekte bestaat meestal uit een voedingsadvies, al of niet in combinatie met tabletten of het spuiten van insuline. Door middel van deze behandeling wordt getracht om de glucosewaarden in het bloed binnen gezonde grenzen te houden. Om dit te bereiken is enige begeleiding van uw arts, diëtist en diabetesverpleegkundige nodig.

Het belangrijkste is dat u de diabetes probeert in te passen in uw eigen dagelijks leven. Hiervoor zijn inzicht, kennis en eigen inzet van groot belang. De diabetesverpleegkundige kan u hierbij ondersteunen.

Waarmee kan de diabetesverpleegkundige u helpen

De diabetesverpleegkundige geeft voorlichting, instructie en begeleiding om verantwoord met de ziekte om te gaan.

De voorlichting kan bestaan uit:

 • Uitleg/advies over diabetes mellitus
 • Spuitinstructie
 • Meterinstructie en penuitleg
 • Zelfcontrole en zelfregulatie
 • Aanvullende informatie met betrekking tot:
  • ziekte en complicaties;
  • voetverzorging;
  • bijzondere omstandigheden, denk hierbij aan reisadviezen, eten buitenshuis, sport, enzovoort.

De diabetesverpleegkundige neemt deel aan een Multidisciplinair Overleg waarbij de diabetesverpleegkundigen, de diëtiste, psycholoog en de twee internist-endocrinologen aanwezig zijn om eventuele problemen te bespreken. Verder is er zo nodig overleg met de behandelend internist.

Het spreekuur bij de diabetesverpleegkundige

U wordt doorverwezen door de behandelend internist. De secretaresse maakt voor u een afspraak. U kunt ook zelf een afspraak met de diabetesverpleegkundige maken.

Jaarcontrole

Eén keer per jaar vindt er een jaarcontrole plaats. U komt dan eerst bij de diabetesverpleegkundige en aansluitend bij de internist. Neem hierbij al uw diabetesmaterialen (glucosemeter, dagboekje, insulinepen) mee.

Een week voor de controle wordt er bloedgeprikt bij het Algemeen Klinisch Laboratorium. U dient dan uw glucosemeter mee te nemen zodat de laboranten deze meter kunnen ijken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de diabetesverpleegkundige tijdens het telefonisch spreekuur. Dit is van maandag t/m vrijdag van 08.30 – 09.30 uur en van 11.30 – 12.30 uur.

Het telefonisch spreekuur is alleen bedoeld voor:

 • korte vragen;
 • doorgeven bloedglucosewaarden;
 • acute problemen;
 • afspraken maken/verzetten.

Voor uitgebreidere hulp of informatie kunt u een afspraak maken met de diabetesverpleegkundige.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Diabetesverpleegkundige
040 – 239 59 22
(telefonisch spreekuur van 08.30 – 09.30 uur en van 11.30 tot 12.30 uur)

Bij spoed
040 – 239 59 27
maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur

Bij spoed buiten kantoortijden
040 – 239 91 11

Vraag naar de assistent Inwendige geneeskunde

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Inwendige geneeskunde kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/inwendige-geneeskunde

© 2022 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden