De face- en/of halslift (Folder)

Plastische chirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

De face- en/of halslift (Folder)

U heeft binnenkort een afspraak voor een face- en/of halslift. Deze folder bevat algemene informatie over deze operatie. Realiseert u zich dat de situatie voor u anders kan zijn dan hier is beschreven.

Wat is een face- en/of halslift?

Door veroudering, invloed van zwaartekracht, zonbelasting en roken zakt de huid van het gelaat en de hals uit en ontstaan rimpels. Verbetering van het aanzien van het gelaat en de hals is op verschillende manieren te bewerkstelligen. Dermatofilling, dermabrasie, laserbehandeling en een face- en/of halslift zijn hiervoor de mogelijkheden.

Een face- en/of halslift is een operatie waarbij plooien en rimpels van de huid van het gezicht- en/of hals, meestal samen met de dieper gelegen weefsellagen, worden strakgetrokken. De plastisch chirurg bepaalt samen met u wat voor u de beste methode voor verjonging van het gelaat is. Deze operatie vindt meestal plaats onder algehele narcose.

Verwachtingen en mogelijkheden

Men mag van de face-lift verwachten dat deze een fraaie verbetering van het gelaat geeft, maar hoe lang dit effect blijft is niet te zeggen: de ene mens veroudert sneller dan de andere (men zet de klok terug, maar niet stil). Een ideale leeftijd voor deze operatie is niet aan te geven. Het effect van de facelift is per persoon verschillend en is afhankelijk van onder andere de diepte van de plooien en huidkwaliteit.

Voorbereiding op de operatie

Pre-operatieve screening en anesthesie

U wordt geopereerd en bent daarom doorverwezen naar de polikliniek Pre-operatieve screening. Op deze polikliniek bekijkt de anesthesioloog of de operatie voor u extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Tijdens dit gesprek bespreken we de verdoving (anesthesie) en pijnstilling met u. We bespreken waarop u moet letten met eten, drinken en roken op de dagen rondom de operatie. Daarnaast spreken we af hoe u op die dagen uw medicijnen gebruikt. Dit geldt ook voor bloedverdunners. Omdat we uw medicijnen willen controleren krijgt u ook een afspraak bij de Apotheek. Zorg dat u tijdens deze afspraak een actueel medicijnen overzicht of medicijnpaspoort bij de hand heeft als u medicijnen gebruikt. Ook vragen we u om bij uw eigen apotheek toestemming te verlenen voor het digitaal delen van de medicatiegegevens.

Ter voorbereiding op deze afspraken vragen we u een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst staat voor u klaar in MijnCatharina. Het is belangrijk dat u deze vragenlijst zo snel mogelijk invult. Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld, plannen wij voor u een afspraak bij de Apotheek en een afspraak bij de polikliniek Pre-operatieve screening. Soms zijn dit telefonische afspraken; soms nodigen we u uit voor een bezoek op de polikliniek. Dit hangt af van de antwoorden op de vragenlijst en de operatie die u krijgt. 

Bij de Apotheek en de polikliniek Pre-operatieve screening kunt u alleen op afspraak terecht.

De Apotheek is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 87 20.

De polikliniek Pre-operatieve screening is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 85 01.

Meer informatie over pre-operatieve screening en verdoving vindt u in de folder ‘Anesthesie‘.

U wordt tevens doorgestuurd naar de medisch fotograaf voor een kleurenfoto voor in uw medisch dossier.

Aandachtspunten vóór de operatie
 • Roken is niet toegestaan vanaf zes weken voor tot zes weken na de operatie. Roken vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing.
 • Als u bloedverdunners gebruikt, dan maakt u daarover afspraken. U krijgt van uw arts instructies over het stoppen of doorgaan met uw bloedverdunners.
 • Voor de operatie mag u alleen paracetamol innemen. Andere pijnstillers, zoals Aspirine of Naprosyne, maar ook die u zonder recept kunt verkrijgen, kunnen het risico op bloedingen verhogen.
 • U mag de dag van de operatie geen gezichtscrème gebruiken.
 • Na de opname mag u niet zelf meer autorijden, regel daarom vervoer.
 • Heeft u een hoge bloeddruk (hypertensie)? Dan is een goede regulatie noodzakelijk om de kans op bloedingen te verkleinen. Laat daarom voor de operatie de bloeddruk door uw behandelend arts controleren en zonodig behandelen.

Opname

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich op de afdeling. U wordt ontvangen door een verpleegkundige. De verpleegkundige wijst u de weg op uw kamer, bespreekt alle gegevens met u en meet uw temperatuur, polsslag en bloeddruk. Soms is het nodig om bloed af te nemen, bijvoorbeeld als u bloedverdunners gebruikt. De verpleegkundige geeft u een operatiehemd en een polsbandje met uw naam en geboortedatum. Als u aan de beurt bent, rijdt de verpleegkundige u in uw bed naar de voorbereidingskamer van de operatiekamers. Hier neemt een operatiekamermedewerker de zorg voor u over. Meestal kunt u dezelfde dag nog naar huis.

De operatie

Deze operatie kan onder algehele narcose of onder sedatie (‘roesje’) plaatsvinden.

Vlak voor de operatie kan het zijn dat de plastisch chirurg op uw gelaat een tekening maakt (het operatieplan). Deze tekening geeft aan hoe de operatie gaat verlopen. Dit is nodig om een zo goed mogelijk resultaat van de ingreep te kunnen krijgen.

De operatie duurt enkele uren. De snede loopt van voor in de haren, voor het oor langs tot aan de oorlel. Als de operatie gecombineerd wordt met een halslift loopt de snede achter het oor door tot in de behaarde hoofdhuid. De operatie wordt vaak gecombineerd met een liposculpture. Dit betekent dat plaatselijke vetophopingen van de hals worden weggezogen. Er wordt dan een kleine snede net onder de kin gemaakt. Hierna wordt een deel van de huid van het gelaat losgemaakt van de onderliggende weefsellaag (deze heet de SMAS). Deze onderliggende peeslaag (SMAS) wordt strakker gezet  waardoor een liftend effect ontstaat. De overtollige huid wordt verwijderd. Als kan worden volstaan met een klein litteken, dan noemt men dit een MACS-lift.

Aan elke zijde wordt een dun slangetje (een drain) achtergelaten om overtollig bloed en vocht af te voeren. Aan het einde van de operatie krijgt u een verband om uw hoofd.

PLA013 Totaal.jpg

Na de operatie

Na de operatie kunt u, in de meeste gevallen, dezelfde dag naar huis. Er is aan het einde van de operatie bij u een speciaal facelift verband aangelegd. Mogelijk laat de plastisch chirurg een draintje in de wond achter die de volgende dag weer verwijderd wordt.

De dag na de behandeling vindt een poliklinische controle plaats en wordt het verband verwisseld. Daarna draagt u een elastische afneembaar verband gedurende één of twee weken. Na drie tot vier weken bent u in het algemeen weer goed toonbaar.
Een facelift is een vrijwel pijnloze behandeling. Vaak is het ongemak van de zwelling of het verband vervelend. Mocht u toch wat last hebben van napijn, dan mag u de pijnstillers innemen die we u voorschrijven.

Het gelaat kan tijdelijk flink gezwollen zijn, alhoewel het veel minder is dan bij de gebruikelijke facelift. Plaatselijk kunnen in beperkte mate voelbare of zichtbare bloeduitstortingen aanwezig zijn. Met name als een en ander gecombineerd is met liposuctie of een ooglidcorrectie kunnen de blauwe plekken wat meer uitgesproken zijn. Voor het oor kan de huid plaatselijk doof aanvoelen. Het openen van de mond geeft vaak een strak gevoel, en plaatselijk kan de huid er nog wat onregelmatig uitzien. Deze onregelmatigheid verdwijnt vanzelf in de loop der tijd.

Leefregels na de operatie

Het is belangrijk dat u zich aan de volgende leefregels houdt:

 • U mag vanaf de dag na de operatie weer douchen en de haren wassen.
 • U mag de eerste drie weken niet zwaar tillen, geen zwaar werk verrichten en niet persen of sporten.
 • Na zes weken kunt u weer alle activiteiten ondernemen.
 • Wondverzorging: laat eventueel aangebrachte pleistertjes vijf tot zeven dagen zitten.
 • Voor de behandeling van littekens geldt: een half jaar tot een jaar goed beschermen tegen de zon met een zonnebrandcrème met tenminste SPF30.

Mogelijke complicaties en risico’s

Een face- en/of halslift heeft dezelfde algemene risico’s als een andere operatie zoals:

 • risico’s van de narcose
 • trombose
 • nabloeding en bloeduitstortingen
 • wondinfecties
 • stoornissen in de wondgenezing
 • lelijke littekengenezing
 • tijdelijke of blijvende gevoelsstoornissen van het geopereerde gebied
 • roken geeft een verhoogd risico voor doorbloedingsstoornissen in de huid, met als uiteindelijk gevolg zeer lelijke littekens. Daarom is het vereist minimaal 6 weken voor de operatie volledig te stoppen met roken.
Specifieke complicaties en risico’s bij een face- en/of halslift
 • Voorbijgaande stuggere plekken of langer bestaande vochtophoping kan behandeling door een schoonheidsspecialiste of huidtherapeute noodzakelijk maken, waaraan dan extra kosten verbonden zijn.Bij een operatie aan beide kanten van het gezicht kan altijd asymmetrie (ongelijkheid) optreden.
 • Necrose (doodgaan) van een deel van de gezichtshuid.
 • Bij hoge uitzondering kan een deel van, of de gehele aangezichtszenuw tijdelijk of blijvend beschadigd raken.
 • Bij sommige mensen, met name bij mensen met een donkere huid, kunnen ontsierende littekens ontstaan, waardoor blijvende camouflage noodzakelijk is.

Wanneer moet u direct contact opnemen?

In de volgende situaties is het belangrijk dat u direct contact opneemt:

 • Bij verminderd zicht van één of beide ogen.
 • Als u na de operatie koorts krijgt boven de 38,5 °C en het gezicht geheel of gedeeltelijk warm en pijnlijk aanvoelt.
 • Wanneer het operatiegebied, geheel of gedeeltlijk, warm en pijnlijk aanvoelt en rood is.
 • Bij pijn die niet reageert op pijnstillers.
 • Als het bloeden van de wond niet stopt.
 • Bij toenemende roodheid en zwelling van het wondgebied.

Bel in bovenstaande situaties tijdens kantooruren met de polikliniek Plastische chirurgie en buiten kantooruren met de Spoedeisende Hulp (SEH).

Kosten

De kosten voor een MACS-lift worden vrijwel nooit door de verzekering vergoed. Een precieze opgave van de kosten krijgt u nadat de plastisch chirurg u beoordeeld heeft.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Plastische chirurgie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
Telefoon 040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Plastische chirurgie
040 – 239 71 20

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Plastische chirurgie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/plastische-chirurgie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden