De orthoptist (Folder)

Oogheelkunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

De orthoptist (Folder)

U bent door uw arts verwezen naar de orthoptist. Deze folder informeert u over onderzoek en behandeling bij de orthoptist.

Wat is orthoptie?

Een goede samenwerking tussen de ogen is de basis voor een rechte oogstand. Door een rechte oogstand kunnen beide ogen zich zo goed als mogelijk ontwikkelen. Als er iets mankeert aan de samenwerking tussen de ogen of aan de oogstand, wordt een orthoptist ingeschakeld.

Wat doet een orthoptist?

Een orthoptist onderzoekt de oogstand, de samenwerking tussen de ogen en bij kinderen de ontwikkeling van het zien.

Bij afwijkingen stelt de orthoptist, indien mogelijk, een behandeling in. De ontwikkeling van het zien vindt plaats in de eerste tien levensjaren. Afwijkingen hierin ontstaan dan ook in deze jaren. De samenwerking tussen de ogen kan echter op alle leeftijden en door verschillende oorzaken verstoord worden.

Het vroegtijdig opsporen van afwijkingen is van groot belang. Wanneer de oorzaak van de klacht op het terrein van een ander specialisme ligt, adviseert de orthoptist de oogarts of huisarts om u verder te verwijzen.

Een eerste onderzoek bij de orthoptist kan voor volwassenen 45 minuten duren.

Welke klachten kan de orthoptist onderzoeken en behandelen?

De orthoptist onderzoekt en behandelt onder andere:

  • Scheelzien
  • Een lui oog
  • Dubbelzien
  • Leesklachten
  • Hoofdpijn
  • Verminderde gezichtsscherpte (bij kinderen)
Scheelzien

Scheelzien kan verschillende oorzaken hebben. De orthoptist onderzoekt dit en bepaalt welke behandeling het meest geschikt is. De behandeling kan bestaan uit het voorschrijven van een bril en/of oefeningen. In sommige gevallen is het nodig het scheelzien te verhelpen door een operatie. De orthoptist overlegt met de oogarts welke operatie nodig is.

Een lui oog

Als er sprake is van scheelzien of een verschil in brilsterkte tussen de ogen, kan het zijn dat één van beide ogen niet (voldoende) gebruikt wordt. Daardoor ontwikkelt het gezichtsvermogen van dat oog zich niet zo goed. We noemen dit een lui oog.

Dubbelzien

Dubbelzien kan ontstaan doordat één of meerdere oogspieren niet goed functioneren. Dit kan veroorzaakt worden door verschillende aandoeningen, zoals suikerziekte of schildklierproblemen.

De orthoptist onderzoekt welke spier of welke groep spieren niet goed functioneert. Deze informatie is belangrijk voor de behandeling en eventuele verdere verwijzing.

Soms wordt dubbelzien veroorzaakt door een verminderde samenwerking tussen de ogen. De orthoptist kan oefeningen en/of speciale brilcorrecties (prisma’s) voorschrijven om te zorgen dat u zo min mogelijk last heeft van dubbelzien.

Hoofdpijn/leesklachten

Door een verminderde samenwerking tussen de ogen kunnen hoofdpijn en/of leesklachten ontstaan. De orthoptist onderzoekt en behandelt ook eventuele stoornissen op dit gebied. Oefeningen en/of speciale brilcorrecties kunnen deze klachten vaak verhelpen.

Hoe lang duurt de behandeling?

De duur van de behandeling verschilt sterk per klacht of afwijking. In veel gevallen kan de orthoptist niet aangeven hoe lang een behandeling duurt, omdat het verloop door veel factoren wordt beïnvloed.

Tot slot

Verzoeken wij, indien u een bril draagt, een recept van de huidige bril of brilpasje mee te nemen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Oogheelkunde
040 – 239 72 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Oogheelkunde vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/oogheelkunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden