Defaecogram (Folder)

Bekkenbodemcentrum Maag-, Darm- en Leverziekten Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Defaecogram (Folder)

Uw behandelend arts heeft u doorverwezen naar de afdeling Radiologie voor een onderzoek van de endeldarm. Dit is een röntgenonderzoek waarbij de functie van de endeldarm en de sluit­spier van de anus zichtbaar worden gemaakt door middel van een contrastvloeistof.

In deze folder vindt u algemene informatie over dit onderzoek. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier beschreven.

Voorbereiding

Om hygiënische redenen is het voor dit onderzoek noodzakelijk dat uw endeldarm zo leeg mogelijk is. Daar­voor zijn een aantal voorbereidingen nodig.

De dag voor het onderzoek

Voor het ontbijt moet u twee laxe­rende tabletjes (bisacodyl) innemen met een glas water. ’s Avonds na 22.00 uur neemt u opnieuw twee laxerende tabletjes in.

De dag van het onderzoek

U mag een licht ontbijt (thee en beschuit) gebruiken.

Verloop van het onder­zoek

Wanneer u voor uw afspraak komt, meldt u zich aan de balie van de afde­ling Radiologie. De baliemedewerker ver­wijst u door naar de wachtruimte van de desbetreffende röntgenkamer. De laborant roept u naar binnen en zal u vragen om uw broek, onderbroek en schoenen uit te trekken. Terwijl u op de onderzoekstafel ligt, wordt via een slangetje in de anus wat contrast­vloeistof in de endeldarm gebracht. Nadat dit slangetje is verwijderd, mag u plaats nemen op een po. De radioloog vraagt u te persen of juist te ontspannen, zonder daarbij contrast­vloeistof te verliezen. Daarna moet u persen zodat u het contrastvloeistof kwijtraakt.

Tijdens deze procedure maakt de ra­dioloog een aantal röntgenfoto’s. Het gehele onderzoek duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

Nazorg

Het kan zijn dat er nog wat contrast­vloeistof bij de eerstvolgende ontlas­ting zit.

Uitslag van het onderzoek

De radioloog maakt een verslag van uw onderzoek. Het verslag gaat naar uw behandelend arts. Uw specialist bespreekt de uitslag van het onder­zoek met u bij uw volgende afspraak. Komt u via de huisarts, dan duurt het 3 à 4 werkdagen voordat u de uitslag krijgt.

Attentie
  • Bent u zwanger of vermoedt u dit, neem dan contact op met de afdeling Radiologie voor nader overleg.
  • Bent u allergisch voor bepaalde stoffen, geef dit dan vóór het onder­zoek door aan de laborant.
  • Als u last heeft van obstipatie (verstopping), geef dit dan voor het onderzoek door aan de laborant.
  • Bij verhindering wordt u verzocht het onderzoek tijdig af te zeggen of te verzetten naar een voor u geschikt tijdstip. Dit is belangrijk vanwege de wachttijd.
    Onderzoeken die niet zijn afgezegd, kan het ziekenhuis alsnog in reke­ning brengen.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Radiologie
040 – 239 85 65

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden