DEXA onderzoek (Folder)

Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

DEXA onderzoek (Folder)

Uw behandelend arts heeft u doorverwezen naar de afdeling Radiologie voor een dexa-onderzoek. Bij een dexa-onderzoek worden afbeeldingen gemaakt van het heupgewricht en de ruggenwervels. Met deze afbeeldingen kan de dichtheid van het bot en de mate van eventuele botontkalking bepaald worden.

In deze folder vindt u algemene informatie over dit onderzoek. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier beschreven.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek is geen voorbereiding noodzakelijk.

Verloop van het onderzoek

Als u voor uw afspraak komt, meldt u zich aan de balie van de afdeling Radiologie, CT/MRI. De baliemedewerker verwijst u door naar de wachtruimte van de desbetreffende röntgenkamer. De doktersassistent roept u naar binnen en zal u vragen om uzelf te ontkleden. Uw onderbroek en eventueel hemd mag u aanhouden, een bh dient u uit te doen.  AIs er metaal aanwezig is in uw heup of rug, dan dient u dit door te geven aan de doktersassistent. Lengte en gewicht worden aan u gevraagd en/of opgemeten. Deze gegevens zijn nodig bij het maken van de berekeningen. Er worden drie opnames gemaakt:

  • twee van uw rug
  • een van uw heup.

U gaat op uw rug op de onderzoekstafel liggen. Onder uw benen komt een schuimrubber blok te liggen en u legt uw handen even onder uw hoofd. Dit zorgt ervoor dat uw rug plat op de onderzoekstafel komt te liggen. Er worden foto’s gemaakt van de ruggenwervels. U dient hiervoor een paar minuten stil te blijven liggen. Het schuimrubber blok wordt daarna weggehaald. Hierna draait u uw linkerbeen naar binnen. De heup komt zo beter in beeld. U dient weer een paar minuten stil te liggen. Na afloop werkt de computer de verkregen gegevens uit. Het onderzoek duurt ongeveer een kwartier.

Uitslag van het onderzoek

De radioloog maakt een verslag van het onderzoek. Het verslag gaat naar uw behandelend arts. Uw specialist bespreekt de uitslag van het onderzoek met u bij uw volgende afspraak. Komt u via de huisarts, dan duurt het 3 à 4 werkdagen voordat u de uitslag krijgt.

Attentie

  • Bent u zwanger of vermoedt u dit, neem dan contact op met de afdeling Radiologie voor nader overleg;
  • Bij verhindering wordt u verzocht het onderzoek tijdig af te zeggen of te verzetten naar een voor u geschikt tijdstip. Dit is belangrijk vanwege de wachttijd. Onderzoeken die niet zijn afgezegd, kan het ziekenhuis in rekening brengen.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Radiologie
040 – 239 85 65

Afdeling Radiologie, CT/MRI
040 – 239 60 99

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden