Diabetes en ziekte (Folder)

Inwendige geneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Diabetes en ziekte (Folder)

De behandeling van diabetes is er op gericht om uw bloedglucosewaarden zo goed mogelijk te reguleren. Wanneer u ziek bent of te maken heeft met infecties kan dit de diabetesregulatie verstoren. In deze folder vindt u meer informatie en adviezen waar u rekening mee dient te houden bij het reguleren van de diabetes. Het is goed u te realiseren dat voor u de situatie anders kan verlopen dan hier beschreven.

Omschrijving

Als een patiënt met diabetes ziek wordt, kan de diabetes daardoor ontregeld raken. Dit kan onder andere worden veroorzaakt door:

 • een verkoudheid;
 • griep;
 • keelpijn/keelontsteking;
 • maagklachten;
 • bronchitis;
 • urineweginfectie;
 • zweren/abcessen;
 • andere oorzaken die koorts veroorzaken.

Als u diabetes heeft, wordt u per definitie niet sneller of vaker ziek dan iemand die geen diabetes heeft. Maar bij een slechte regulatie bestaat er wel een grotere kans op infecties, omdat hyperglycemie het afweersysteem negatief beïnvloedt.

Bij ziekte is er sprake van stress en dit verhoogt de insulinebehoefte. Bij koorts is dit effect nog duidelijker. Als er sprake is van misselijkheid, braken of diarree kan een verlaging van de bloedglucosewaarden optreden. Daardoor neemt de kans op een hypo(glycemie) toe. Anderzijds kan misselijkheid of braken ook een uiting zijn van hoge bloedsuikers.

De balans tussen voeding, insuline en beweging zorgt voor goede bloedglucosewaarden. Door ziekte kan deze balans verstoord raken. De insuline werkt niet goed meer, de beweging is minder en vaak verandert de eetlust. Deze factoren kunnen ervoor zorgen dat de regulatie ontregelt raakt.

Meestal is dit van tijdelijke aard. Het is wel belangrijk om tijdens ziekte de glucosewaarden zo goed mogelijk in de gaten te houden.

Waar moet u op letten?

 • Controleer regelmatig uw bloedglucosewaarden (minimaal vier keer per dag)
  Afhankelijk van de metingen kunt u uw insulinedosering aanpassen. Als u twijfelt over de dosering kunt u altijd contact opnemen met de diabetesverpleegkundige of behandelend arts.
 • Stop nooit met het spuiten van insuline
  Vaak neemt de gevoeligheid voor insuline af als u ziek bent. Als u in dat geval geen insuline spuit, kunnen uw bloedglucosewaarden sterk stijgen. Het kan zelfs voorkomen dat u tijdelijk meer insuline moet spuiten.
 • Gebrek aan eetlust vereist alternatieve oplossingen
  Eet naar behoefte en probeer lichtverteerbare en koolhydraatrijke producten te gebruiken. Als u geen trek heeft, kan vloeibaar voedsel zoals vruchtensap, soep, ijs, pap of vla een oplossing bieden.
 • Zorg dat u voldoende vocht binnenkrijgt
  Vocht is belangrijker dan voeding. Drink bij voorkeur één glas per uur. Neem als het kan water of suikervrije drank om te voorkomen dat uw bloedglucosewaarde te veel stijgt. Bij misselijkheid kunt u proberen elk kwartier wat kleine slokjes bouillon of heldere soep te nemen. Op deze manier houdt u het vocht gemakkelijker binnen en vult u eventueel zouttekort aan.

In principe kunt u heel goed zelf uitzieken. Toch is het geen probleem en zelfs verstandig om in een aantal gevallen de hulp van uw diabetesverpleegkundige of arts in te roepen, zoals bij verkoudheid en lichte buikgriep.

Wanneer moet u contact opnemen?

 • Als de diagnose niet duidelijk is of u twijfelt.
 • Als u moet braken, BRAKEN = BELLEN !!!
  Braken kan een teken zijn dat uw lichaam aan het verzuren is als gevolg van hoge bloedglucosewaarden. Dit wordt veroorzaakt door een insulinetekort.
  Als u regelmatig moet braken kan het zijn dat u onvoldoende koolhydraten binnenkrijgt waardoor de bloedglucosewaarde te ver daalt.
 • Als de bloedglucosewaarden hoog blijven ondanks extra toegediende insuline.
 • Bij een ernstige hypo.
 • Bij uitputting of toename van ziek zijn zoals bij: verwardheid, bewustzijnsveranderingen, snelle ademhaling, zware ademhaling en  tekenen van uitdroging.

Ons advies is: ‘Liever een keer teveel bellen dan in de problemen komen!’

Contactgegevens bij vragen of klachten

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan tijdens het telefonisch spreekuur contact op met de Diabetespolikliniek. Telefonische spreekuren zijn op werkdagen van: 8.30 tot 9.30 uur en van 11.30 tot 12.30 uur.

Voor dringende vragen zijn de diabetesverpleegkundigen ook buiten de telefonische spreekuren te bereiken. Het telefoonnummer dat u dan kunt bellen krijgt u te horen via het antwoordapparaat.

Diabetespolikliniek
040 – 239 59 22

In geval van spoed

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de arts-assistent Inwendige geneeskunde via het algemene telefoonnummer van het Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden