Doppleronderzoek van armen of benen (Folder)

Chirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Doppleronderzoek van armen of benen (Folder)

Er is voor u een afspraak gemaakt voor een Doppleronderzoek op het Vaatlaboratorium. Dit is een bloedvatonderzoek waarbij de bloeddoorstroming en de bloeddruk van de te onderzoeken bloedvaten wordt geregistreerd met behulp van geluidsgolven en een bloeddruk meettoestel. Dit onderzoek kan betrekking hebben op de bloedvaten van de benen, armen, vingers of tenen.

Wij hopen dat u zich met behulp van deze folder goed kunt voorbereiden. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier beschreven.

Voorbereiding

Het onderzoek vindt plaats op het vaatlaboratorium. Als er niemand aanwezig is achter de balie mag u in de wachtruimte plaatsnemen. Voordat het onderzoek begint vragen wij u om het te onderzoeken lichaamsdeel te ontkleden.

Het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een laborant van de afdeling. Gedurende het onderzoek ligt u op een onderzoektafel. Om de lichaamsdelen, die onderzocht worden, krijgt u bloeddrukmanchetten. De laborant brengt een gelei aan op de huid. Dit is om een goede geleiding van de geluidsgolven te krijgen. Daarna plaatst de laborant een apparaatje op de huid, waardoor de bloedstroom hoorbaar wordt en de bloeddruk gemeten kan worden (zoals bij een gewone bloeddrukmeting aan de arm). De bloeddrukmanchetten worden met lucht opgepompt. Dit kan een strak of pijnlijk gevoel geven.

Indien bij een Dopplertest van de benen tevens een inspanningstest gedaan wordt, moet u ook enkele minuten op een loopband wandelen. Hierna wordt de bloeddruk aan uw enkels, zoals hierboven beschreven, nogmaals gemeten.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten, afhankelijk van het lichaamsdeel dat onderzocht wordt.

Uitslag

Het resultaat van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts bij het volgende polikliniekbezoek.

Verhinderd

Als u om dringende redenen uw afspraak niet kunt nakomen, dan dient u tenminste één dag voor het onderzoek contact op te nemen met de afdeling.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met het Vaatlaboratorium

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
Telefoon 040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Vaatlaboratorium
040 – 239 87 80

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Chirurgie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/chirurgie.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden