Drainage met behulp van de CT-scan (Folder)

Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Drainage met behulp van de CT-scan (Folder)

Door uw behandelend arts bent u doorverwezen naar de afdeling Radiologie voor drainage onder geleide van de CT-scan. De CT-scan (CT is de afkorting van computertomograaf) is een zeer geavanceerd röntgenapparaat. Hiermee worden digitale afbeeldingen gemaakt van dunne dwarsdoorsneden van het te onderzoeken lichaamsdeel. Deze afbeeldingen geven de vorm, structuur en ligging van alle inwendige organen en weefsels weer. In uw lichaam bevindt zich momenteel een holte. Deze holte is gevuld met vocht, bloed of pus. Met behulp van de CT-scan wordt een slangetje precies in die holte achtergelaten zodat de aanwezige vloeistof kan afdrijven.

In deze folder vindt u algemene informatie over drainage met behulp van de CT-scan. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier beschreven. Wij hopen dat u zich met behulp van deze folder goed kunt voorbereiden.

Voorbereiding

  • Bent u zwanger of vermoedt u dit, neem dan contact op met de afdeling Radiologie voor nader overleg.
  • Als u medicijnen gebruikt, moet u deze gewoon blijven gebruiken.
  • Indien u bloedverdunnende middelen gebruikt, worden deze medicijnen in overleg met uw behandelend arts tijdelijk gestopt. Ongeveer 2 uur voordat het onderzoek plaatsvindt wordt daarom de dikte van uw bloed bepaald.
  • Op de dag van het onderzoek mag u 4 uur voor het onderzoek niets meer eten en/of drinken.

Het onderzoek

U verblijft momenteel op een verpleegafdeling. Drainage met behulp van de CT-scan wordt uitgevoerd op de afdeling Radiologie. Een verpleegkundige brengt u met uw bed naar de afdeling Radiologie. De CT-scan is een groot apparaat, met in het midden een ronde opening, waardoor een smalle tafel schuift. Op deze tafel wordt u in de juiste houding gelegd voor het onderzoek.

Tijdens het maken van de foto’s ligt u alleen in de onderzoeksruimte, dit is vanwege de röntgenstraling. Röntgenstraling is nauwelijks schadelijk wanneer er af en toe foto’s worden gemaakt. Het kan wel schadelijk zijn wanneer men er de hele dag in werkt. Daarom gaan de laboranten en de artsen naar de kamer naast de onderzoeksruimte wanneer het apparaat in werking treedt. De artsen en laboranten kunnen u wel door een raam zien. Er is ook een intercom zodat men u kan horen.

Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek stil ligt en de instructies goed opvolgt, anders bestaat de kans dat de drainage mislukt. Eerst worden een aantal foto’s gemaakt om te kunnen bepalen waar de holte zich bevindt, die gedraineerd moet worden. Daarna verdooft de arts de huid. Dit kan even pijnlijk zijn. Na enkele minuten is de huid verdoofd. Dan brengt de arts via de huid een naald in de betreffende holte. Vervolgens legt de arts een katheter (slangetje) in deze holte. Ook dit kan even pijnlijk zijn. Als laatste hecht de arts het slangetje (tijdelijk) vast met een paar hechtdraadjes. Ook wordt een katheterzak aan het slangetje vastgemaakt, om het vocht op te vangen. Tijdens de gehele procedure worden tussendoor foto’s gemaakt om zeker te zijn van een goede positie van de drain.

Duur

De duur van het onderzoek kan variëren van een ½ tot 1½ uur.
De CT-scan wordt ook voor spoedgevallen gebruikt. Daardoor kan het voorkomen dat er vertraging in het programma optreedt. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Nazorg

Na de drainage komt u weer op de afdeling terug. Een verpleegkundige spoelt regelmatig de katheter om zo het vocht makkelijker te laten afdrijven. Er kan na de drainage pijn optreden ter plaatse van de prikplaats. Hiervoor kunt u paracetamol vragen aan de verpleegkundige (maximaal 6 maal daags).

Wat u verder nog moet weten

Het spreekt vanzelf dat de arts alles in het werk stelt om risico’s tot een minimum te beperken. Toch bestaat er altijd een geringe kans op nabloeden. Bij problemen tijdens uw verblijf kunt u altijd terecht bij de verpleegkundigen op de afdeling.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder vragen heeft, kunt u contact opnemen met de laborant van de CT-kamer of met uw behandelend arts.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis Eindhoven
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

CT-kamer
040 – 239 85 57


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden