Droge ogen (Folder)

Oogheelkunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Droge ogen (Folder)

In deze folder geven we in het kort weer wat er aan de hand kan zijn wanneer u last heeft van droge ogen. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Sommige mensen produceren niet genoeg traanvocht om hun ogen voldoende vochtig te houden. Het gevolg is dat de ogen gaan branden en steken of slijm gaan afscheiden. Het eigenaardige is, dat dit weer kan leiden tot abnormaal tranende ogen. Deze tranen tengevolge van irritatie zijn echter niet van dezelfde samenstelling als het normale traanvochtlaagje dat altijd over het oog moet liggen, de ’traanfilm’. Deze overtollige tranen lossen daarom ook het probleem van de droge ogen niet op.

Wat is een traanfilm?

Er zijn eigenlijk twee soorten tranen, waarvan de tranen die uit de ogen rollen als men huilt of als de ogen geïrriteerd raken het bekendst zijn. Maar tranen hebben een veel belangrijkere taak, namelijk de ogen vochtig houden.

Bij elke knipperslag, zo om de 20 tot 30 seconden, wordt het traanvocht in een dun laagje gelijkmatig verdeeld over het oog. Dit dunne laagje noemt men de ’traanfilm’. Deze dient om het oog glad te houden en te beschermen tegen de buitenlucht. De traanfilm is samengesteld uit drie bestanddelen: een olieachtige laag, een waterige laag en een slijmachtige laag.

Het olieachtige buitenste laagje van de traanfilm wordt geproduceerd door kleine kliertjes in de oogleden, de kliertjes van Meibom. De functie van het olieachtige laagje is te voorkomen dat het traanvocht te snel verdampt. Het waterige middelste laagje wordt geproduceerd door kliertjes in het bindvlies dat over het oogwit heen zit. Het heeft tot taak het oog schoon te wassen van vuil en stof. De slijmachtige binnenste laag van de traanfilm komt uit andere kliertjes in het bindvlies van het oog en moet ervoor zorgen dat de waterige laag zich gelijkmatig over het oog verdeelt en zich er goed aan vasthecht.

Wat zijn de oorzaken van droge ogen?

Als een van de laagjes van de traanfilm ontbreekt of onvoldoende is, kan men last krijgen van droge ogen. Het kan zijn dat men te weinig knippert met de oogleden. Ook kan de leeftijd een rol spelen. Bepaalde ziekten gaan gepaard met droge ogen en soms komt het voor als bijwerking van bepaalde geneesmiddelen.

Droge ogen kan dus vele oorzaken hebben en er is onderzoek door de oogarts nodig om vast te stellen om welk geval het gaat. Door middel van een ‘spleetlamp’-onderzoek kan de oogarts de traanfilm beoordelen. Met behulp van kleurstofdruppels kan dit nog nader onderzocht worden. Ook kan de traanvochtproductie worden gemeten met behulp van een strookje vloeipapier onder het onderste ooglid.

Waaruit bestaat de behandeling?

Behandeling is meestal niet eenvoudig, omdat het lang niet altijd lukt de oorzaak van de droge ogen weg te nemen. Dan is het van belang te proberen de irritatie zoveel mogelijk te verminderen. Dit kan door ofwel kunstmatig traanvocht toe te voegen ofwel door het aanwezige traanvocht zo lang mogelijk vast te houden. Het eerste doet men met behulp van ‘kunsttranen’ die een aanvulling vormen op de eigen tranen. Het zolang mogelijk vasthouden van het aanwezige traanvocht kan op verschillende manieren gebeuren, maar vergt in het algemeen een kleine ingreep aan de oogleden. Deze methoden worden alleen toegepast als de afwijking die de oogarts constateert ernstig genoeg is en niet op eenvoudiger wijze verholpen kan worden.

Wat kunt u zelf doen?

Als u heeft gemerkt dat u onder bepaalde omstandigheden méér klachten heeft, probeer dan deze omstandigheden te veranderen. U kunt voorkomen dat het traanvocht te snel verdampt door de luchtvochtigheid in huis te verbeteren. Dit kunt u doen met behulp van waterbakken aan de verwarming of door de aanschaf van een luchtbevochtiger. Buiten kan een speciale (fiets)bril die aan de zijkanten is afgesloten er voor zorgen dat de ogen door de wind niet te veel uitdrogen. Vermijd zaken die extra droogte of irritatie geven, zoals haarföhn, een ventilator of rook. Sommige mensen hebben baat bij een luchtreiniger.

Als u vooral na het slapen last heeft, vraag dan aan uw partner of iemand die u ziet slapen of u de ogen wel goed sluit in uw slaap. Sommige mensen slapen met hun ogen half open en het is van belang dit te melden aan de oogarts die u voor uw klacht onderzoekt.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Oogheelkunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Oogheelkunde
040 – 239 72 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Oogheelkunde kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/oogheelkunde


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden