Dubbel-J katheter (Folder)

Urologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Dubbel-J katheter (Folder)

Uw behandelend arts heeft met u afgesproken om bij u een dubbel-J katheter te plaatsen of te verwisselen. In deze folder vindt u algemene informatie over deze ingreep. Voor u persoonlijk kan de situatie anders zijn dan hier is beschreven. Als dit het geval is, legt uw behandelend arts dit aan u uit.

Wat is een dubbel-J katheter?

Uw nieren produceren urine. De urine loopt via de urineleiders naar uw blaas. Soms kunnen de nieren de urine niet goed afvoeren. De urineleiders kunnen bijvoorbeeld door een ontsteking of beschadiging te nauw worden. Ook kunnen nierstenen een urineleider blokkeren. U merkt dit meestal door pijnklachten en temperatuursverhoging. Om de urine toch af te voeren naar de blaas plaatsen we een dubbel-J katheter in uw urineleider. Dit is een dun slangetje met aan beide uiteinden een krul. In beide krullen zitten gaatjes om de urine af te voeren. Eén krul komt in uw nier te liggen, de andere krul ligt in uw blaas. Een dubbel-J katheter kan in één of beide urineleiders worden ingebracht. Soms wordt een dubbel-J katheter ingebracht ter voorbereiding op een operatie aan de nier.

URO012 A.png
Dubbel J katheter

 

De ingreep vindt onder steriele omstandigheden plaats om infectie te voorkomen. Het inbrengen, het verwisselen en het verwijderen van de katheter gebeurt op  het Urologisch Behandelcentrum (UBC) onder plaatselijke verdoving of op de operatiekamer (OK) onder algehele narcose of ruggenprik. De arts bespreekt dit vooraf met u.

Voorbereiding

Voor alle patiënten
 • Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, meld dit dan van tevoren aan uw behandelend arts. Het kan zijn dat het gebruik ervan tijdelijk moet worden gestopt.
 • Bent u zwanger? Meld dit dan ook van tevoren aan uw behandelend arts.
 • Heeft u koorts (temperatuur van 38,5? Celsius of hoger) op de dag van uw behandeling? Neem dan contact op met de polikliniek Urologie.
Voor patiënten die een narcose of ruggenprik krijgen

Pre-operatieve screening en anesthesie

U wordt geopereerd en bent daarom doorverwezen naar de polikliniek Pre-operatieve screening. Op deze polikliniek bekijkt de anesthesioloog of de operatie voor u extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Tijdens dit gesprek bespreken we de verdoving (anesthesie) en pijnstilling met u. We bespreken waarop u moet letten met eten, drinken en roken op de dagen rondom de operatie. Daarnaast spreken we af hoe u op die dagen uw medicijnen gebruikt. Dit geldt ook voor bloedverdunners. Omdat we uw medicijnen willen controleren krijgt u ook een afspraak bij de Apotheek. Zorg dat u tijdens deze afspraak een actueel medicijnen overzicht of medicijnpaspoort bij de hand heeft als u medicijnen gebruikt. Ook vragen we u om bij uw eigen apotheek toestemming te verlenen voor het digitaal delen van de medicatiegegevens.

Ter voorbereiding op deze afspraken vragen we u een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst staat voor u klaar in MijnCatharina. Het is belangrijk dat u deze vragenlijst zo snel mogelijk invult. Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld, plannen wij voor u een afspraak bij de Apotheek en een afspraak bij de polikliniek Pre-operatieve screening. Soms zijn dit telefonische afspraken; soms nodigen we u uit voor een bezoek op de polikliniek. Dit hangt af van de antwoorden op de vragenlijst en de operatie die u krijgt. 

Bij de Apotheek en de polikliniek Pre-operatieve screening kunt u alleen op afspraak terecht.

De Apotheek is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 87 20.

De polikliniek Pre-operatieve screening is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 85 01.

Meer informatie over pre-operatieve screening en verdoving vindt u in de folder ‘Anesthesie‘.

Vervoer regelen

Als u via algehele narcose of een ruggenprik wordt verdoofd, mag u na de ingreep niet zelf een voertuig besturen. Regel in dat geval dus vooraf vervoer.

De ingreep

Behandeling op het Urologisch Behandelcentrum

U meldt zich op het afgesproken tijdstip in het ziekenhuis op het Urologisch Behandelcentrum. De verpleegkundige brengt u naar de behandelkamer en vraagt u de kleding van het onderlichaam uit te trekken. De kleding van uw bovenlichaam mag u aanhouden. Hierna neemt u plaats op de behandeltafel. U ligt op uw rug, met uw benen in beensteunen.

Behandeling op de operatiekamer

U meldt zich op het afgesproken tijd en plaats in het ziekenhuis. De verpleegkundige kan u enkele vragen stellen over uw gezondheid en medicijngebruik. Als u aan de beurt bent, krijgt u een operatiejas aan en de verpleegkundige brengt u in bed naar de operatiekamer. De anesthesioloog geeft u een slaapmiddel via een infuusnaald of via een mondkapje.

Ook kan het zijn dat u een verdoving in de rug krijgt. Dit hangt af van wat u vooraf met de arts heeft afgesproken.

Het inbrengen of verwijderen van de katheter

Inbrengen van de katheter
De verpleegkundige reinigt uw penis of vagina (schede) met natte gazen. Daarna spuit de verpleegkundige of uroloog gelei in uw plasbuis. Dit kan een licht gevoel tot aandrang om te plassen geven. De gelei dient als glijmiddel. De uroloog brengt via uw plasbuis een kijkbuis in uw blaas. Via de kijkbuis plaatst hij de katheter in uw urineleider. De krullen aan beide uiteinden van de katheter zorgen ervoor dat deze op zijn plaats wordt gehouden. Ook wordt tijdens de ingreep water in uw blaas gespoten. Tijdens het inbrengen van de katheter controleert de arts door röntgenstralen of de katheter op de juiste plaats terechtkomt. Na afloop laat de uroloog uw blaas weer leeglopen. De behandeling duurt tien tot twintig minuten. Afhankelijk van de reden waarom u een katheter krijgt, kan deze langere tijd in uw lichaam blijven.

De krul in de blaas kan een toegenomen plasdrang veroorzaken. Tijdens het plassen kan er wat urine door de katheter naar de nier teruglopen. Dit kan een wat onaangenaam gevoel veroorzaken in de nierstreek. Dit is normaal, maar als u hiervan teveel last heeft, kunt u paracetamol innemen.

Verwijderen van de katheter
Het verwijderen van de katheter gaat op dezelfde manier als het inbrengen. Dit gebeurt op het Urologisch Behandelcentrum. De uroloog brengt, nadat er glijmiddel is ingespoten, via de kijkbuis een klein tangetje in, waarmee hij de katheter verwijdert. Dit kan gevoelig zijn. Als u de katheter langer nodig heeft, kan de uroloog daarna een nieuwe katheter inbrengen.

De uroloog beslist tijdens de ingreep welke dubbel J katheter er geplaatst wordt. Wanneer de uroloog gekozen heeft voor een Black star dubbel J dan wordt deze door de verpleegkundige van het Urologisch Behandel Centrum verwijderd. Wij adviseren u om met een volle blaas te komen.

Mogelijke risico’s en complicaties

De urineleider kan door het inbrengen van de katheter geperforeerd raken. Hierdoor kan lekkage van urine ontstaan. Dit gebeurt alleen bij hoge uitzondering. De urine kan met deze dubbel-J katheter voldoende worden afgevoerd.

Na de behandeling

 • Na een behandeling onder plaatselijke verdoving kunt u direct naar huis. U mag gebruik maken van het openbaar vervoer of zelf een voertuig besturen.
 • Bent u onder narcose geweest of heeft u een ruggenprik gehad? Dan kunt u zich naar huis laten brengen, zodra u goed wakker en hersteld bent. U mag deze dag niet zelf deelnemen aan het verkeer.

Zolang u de dubbel-J katheter heeft, wordt u regelmatig ter controle verwacht bij de uroloog. U krijgt na het inbrengen van de katheter een afspraak mee voor de volgende controle.

Leefregels

 • Kort na de behandeling kunt u een paar dagen ongewild urine verliezen. U krijgt zonodig opvangmateriaal mee naar huis. Deze klacht verdwijnt vanzelf.
 • Er kan de eerste twee weken bloed bij uw urine zitten. Dit neemt geleidelijk af.
 • We raden u aan dagelijks voldoende te drinken (minimaal 1½ a 2 liter). U spoelt hiermee uw nieren en blaas op een natuurlijke manier.

Wanneer moet u contact opnemen?

 • Als er veel bloed of bloedstolsels bij uw urine zit en het bloedverlies na twee weken niet vermindert;
 • u koorts krijgt boven 38,5°C;
 • u hevig brandende pijn hebt bij het plassen;
 • u niet meer kunt plassen;
 • u last krijgt van krampende pijn in uw nierstreek.

Neem in bovenstaande situaties:

 • tijdens kantooruren contact op met de polikliniek Urologie;
 • buiten kantooruren contact op met de Spoedeisende Hulp (SEH).

De telefoonnummers vindt u onder ‘Contactgegevens’,

Verhinderd

Kunt u niet naar uw afspraak komen? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de polikliniek Urologie. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u uitdrukkelijk niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de polikliniek Urologie of het Urologisch Behandelcentrum.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Urologie
040 – 239 70 40

Urologisch Behandelcentrum (UBC)
040 – 239 70 40

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Urologie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/urologie.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden